Zoekresultaten voor: Jesaja 49

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Diaconaat | Ecclesiologie | Prediking

Preekschets Jesaja 49:6b

Postille 2007 | Gert Marchal | Preekschets | Dienen, Verlossing | Israël, Seculariteit, Zending

Jesaja 49:6b Twintigste zondag na Pinksteren Ik zal je maken tot een licht voor alle volken, opdat de redding die ik brengen zal tot aan de einden der aarde reikt. Schriftlezing: Jesaja 49:1-7 Het eigene van de zondag Zie de aantekeningen bij deze rubriek met het oog op zondag 7 oktober. De tweede zondag in […]
Prediking

Preekschets Jesaja 49:16 – Israëlzondag

Preekwijzer 2017 | D.J.K.G. Ruiter | Preekschets | Israël

Ik heb je in mijn handpalm gegrift, je muren staan mij steeds voor ogen. Jesaja 49: 16 Thema: Onuitwisbaar Liturgie De tekst komt uit het gedeelte Jesaja 49: 14-20(21). In de synagoge is het de lezing uit de profeten, wanneer tevoren de lezing uit de Thora, Deuteronomium 7: 12-26, is voltooid. De psalmen bij de lezingen […]
Prediking

Preekschets bij Jesaja 49:1-6 – 4e zondag van Advent

Steunpunt Liturgie GKV 2020 | Harrie de Hullu | Preekschets | Dienen | Advent

Schriftlezingen: Jesaja 49:1-6, Psalmen 132, Romeinen 16:25-27, Lucas 1:26-38 Het eigene van de zondag Tussen deze vierde Adventszondag en het Kerstfeest zelf liggen nog vier dagen. Met het weekthema kun je zeggen Het is bijna zover, maar dan wel zo dat de nadruk komt te liggen op het gegeven dat het nog steeds niet zover […]
Bijbelwetenschappen

Zoekt eerst Gods Koninkrijk en zijn gerechtigheid

De eerste dag 2017 | Harry Tacken | Bijbels Theologische Artikelen | Gerechtigheid, Zegen | God

Bij Jesaja 49,13-18 en Matteüs 6,(22)24-34 Het wel en wee van mensen gaat God ter harte. Verwoord als een overtuiging kom je die visie nogal eens tegen in de Schrift. Voor een filosoof als Aristoteles was God de onbewogen Eerste Beweger, maar voor Israël luidt zijn naam: ‘Ik Ben Er Bij’. Eén en al […]
Bijbelwetenschappen

Beleid over ons bestaan

De eerste dag 2014 | Gerben Westra | Bijbels Theologische Artikelen | Vertrouwen | God

Bij Jesaja 49,13-18 en Matteüs 6,24-34 In Jesaja 49,14 twijfelt Sion aan het bevrijdende vermogen van de Heer: ‘Hij heeft mij verlaten en vergeten.’ De Heer ontzenuwt de zorgen van Sion radicaal met zijn antwoord: ‘Ik heb u in mijn handpalmen gegrift’ (49,16). In Matteüs roept Jezus de hoorders op, niet […]
Bijbelwetenschappen

‘Ik stel U tot een licht der volken’

De eerste dag 2020 01 | Jaap Goorhuis | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Missionair | Epifanie, Kerkelijk jaar

Jezus hoorde ‘dat Johannes overgeleverd was’ (Mat. 4,12). Door wie en aan wie is tot nu toe niet vermeld. Johannes treedt in hoofdstuk 3 op als prediker in de woestijn. Hij verkondigt de nabijheid van het Koninkrijk van God en roept op tot bekering: tot toewending tot Hem in wie hij dat koningschap van God ziet aangebroken. Vervolgens is hij het ook die Jezus doopt in de Jordaan. En nu dan, in 4,12, blijkt Johannes te zijn overgeleverd en lijkt het erop dat Jezus de grond onder zijn voeten te heet voelt worden
Prediking

Preekschets Jesaja 56:8 – Zondag na Kerst

Steunpunt Liturgie GKV 2020 | Harrie de Hullu | Preekschets | Kerst

Jesaja 61,10-62,3, Psalmen 147,12-20, Lucas 2,33-40, Galaten 3, 23-4,7 Het eigene van deze zondag Direct na de tweede kerstdag volgt dit jaar een zondag. Deze staat onvermijdelijk in het teken van kerstfeest, misschien zelfs wel in de schaduw van kerst. Traditioneel is op deze zondag de evangelielezing uit Lucas 2: 33-40. In dit geval is deze […]
Bijbelwetenschappen

Welbehagen

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | Marco Rotman | Artikel, Overige artikelen | Zegen | Kerkelijk jaar, Kerst

Geloofstaal & cultuurtaal Het woord ‘welbehagen’ klinkt in de kerk met een zekere regelmaat. Het wordt gezongen in het ‘Ere zij God’ en ook tijdens de schriftlezing hoort men het woord nogal eens. Het draagt dan meestal als basisgedachte in zich ‘positief aankijken tegen (iets of iemand)’. In het seculiere, alledaagse taalgebruik spreken we nauwelijks over […]
Prediking

Preekschets Jesaja 9:5,6 – Kerstnacht

Steunpunt Liturgie GKV 2020 | Harrie de Hullu | Preekschets | Kerst

Schriftlezingen: Jesaja 8: 23b-9:7, Psalmen 96, Titus 2: 11-14, Lucas 2: 1-20 Het eigene van de Kerstnachtdienst De kerstnachtdienst is een moment om mensen te ontvangen die niet (meer) vertrouwd zijn met de kerkgang. Het is een uitgelezen gelegenheid om iets te latenzien van wat de kerk te bieden heeft op het gebied van liturgie en […]
Bijbelwetenschappen

8. Jesaja

De Bijbel theologisch 2011 | Archibald van Wieringen | Bijbels Theologische Artikelen | Profeet, Verbond, Vertrouwen | Israël

Het boek Jesaja is een groots boek dat onderverdeeld kan worden in meerdere, door allerlei literaire technieken onderling verbonden eenheden en subeenheden. Theologisch getuigt het boek Jesaja eveneens van een doordachte samenhang, waarbij godsvertrouwen en Jeruzalem de twee vaste constanten zijn, ook naar de lezer van het boek Jesaja toe. Oproep tot godsvertrouwen Vertrouwen […]