Zoekresultaten voor: Jesaja 52

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Kerst vieren zonder kribbe en stal

De eerste dag 2020 01 | Martin Ruf | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing | Kerkelijk jaar, Kerst

Hoe zeg je wat er met Kerst is gebeurd, als je er ook maar een beetje passend over wilt spreken? Welke woorden gebruik je? Welke tekstsoort is adequaat? Je hoeft niet, zoals Lucas, voor een verhaal van Jezus’ geboorte te gaan waarin diens betekenis voor gewone mensen op de voorgrond staat en de draagwijdte van zijn komst door de stem van engelen en van een rechtvaardige oude man wordt verwoord. De brief aan de Hebreeën en het Evangelie volgens Johannes vieren Kerst met andere tekstsoorten.
Bijbelwetenschappen

Het gebruik van Amos 9:11-12 door Jakobus in Handelingen 15

Schrift 2022 04 | Arco den Heijer | Artikel, Overige artikelen | Israël

De slotverzen van het boek Amos bieden onverwacht hoop na een boek vol oordeel. De hut van David zal worden hersteld, Israël zal de andere volken bezitten en in vrede leven en genieten van de opbrengst van het land (Amos 9:11-15). Deze verzen worden door Jakobus aangehaald als hij in Handelingen 15 betoogt dat niet-Joodse gelovigen niet belast hoeven te worden met het houden van de gehele wet. Ten opzichte van de Hebreeuwse tekst zijn er in het citaat in Jakobus’ pleidooi echter ingrijpende wijzigingen aangebracht. Hoe is dat te verklaren? Hoe functioneert het citaat precies in Jakobus’ betoog? Om dit te achterhalen, kijk ik eerst naar Amos 9:11-15 in de context van het Hebreeuwse boek van de twaalf profeten, vervolgens naar het gebruik van dit vers in twee handschriften uit Qumran, en ten slotte naar het citaat in Handelingen.
Prediking

Preekschets Jesaja 52:6 – Kerst

Preekwijzer 2014 | Theo Pleizier | Preekschets | Openbaring, Verlossing | Kerst

Jesaja 52:6 Daarom, op die dag, zal mijn volk mijn Naam kennen, beseffen dat Ik het ben die zegt: ‘Hier ben Ik.’ Schriftlezing: Jesaja 52:1-10 Het eigene van de zondag De leesroosters schrijven Jesaja 52 voor op Kerstochtend. Daar wijken we deze keer niet van af. De focus voor de preek ligt op […]
Prediking

Preekschets Jesaja 52:7-10 – Kerstdag

Steunpunt Liturgie GKV 2020 | Harrie de Hullu | Preekschets | Kerst

Schriftlezingen: Jesaja 52,7-10, Psalmen 98, Hebreeën 1,1-12, Johannes 1,1-14 Aanwijzingen voor de liturgie Wie in de afgelopen weken ieder zondag een kaars heeft aangestoken kan de brandende kaarsen op het kerstfeest laten staan. Ze branden dan al voor de dienst. Het aansteken van steeds een volgende kaars en het aftellen naar kerst is op de […]
Prediking

Preekschets bij Jesaja 49:1-6 – 4e zondag van Advent

Steunpunt Liturgie GKV 2020 | Harrie de Hullu | Preekschets | Dienen | Advent

Schriftlezingen: Jesaja 49:1-6, Psalmen 132, Romeinen 16:25-27, Lucas 1:26-38 Het eigene van de zondag Tussen deze vierde Adventszondag en het Kerstfeest zelf liggen nog vier dagen. Met het weekthema kun je zeggen Het is bijna zover, maar dan wel zo dat de nadruk komt te liggen op het gegeven dat het nog steeds niet zover is. […]
Bijbelwetenschappen

Weerloos gezonden om te bevrijden en genezen

De eerste dag 2018 | Jan Engelen | Bijbels Theologische Artikelen | Gerechtigheid, Vrede | Navolging

Bij Jesaja 52,1-6, Psalmen 85, Efeziërs 1,1-14 en Marcus 6,6b-13 Je zult maar balling in Babylon zijn. Gisteren balling, vandaag balling en morgen natuurlijk ook. Toekomst bestaat niet. Alleen herhaling van hetzelfde. En dan breekt de profeet in: wakker worden, wakker worden! Alsof je niets anders aan je hoofd hebt. Trek aan wat je […]
Bijbelwetenschappen

‘Mijn Zoon zijt Gij; Ik heb U heden verwekt’

De eerste dag 2013 | Marise Boon | Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing | Kerkelijk jaar, Kerst

Bij Jesaja 52,7-10 en Hebreeën 1,1-12 Op Eerste Kerstdag worden elk jaar dezelfde schriftlezingen aangeboden, waardoor de bijbelteksten voor de meeste voorgangers (en hun gemeenteleden?) een zeer vertrouwd karakter hebben gekregen. Het is niet eenvoudig om door de vertrouwde klanken heen nog iets nieuws te horen. Enerzijds is dat misschien ook helemaal niet belangrijk: […]
Liturgie | Praktische theologie

Kindermoment Wachten loont (Kerst)

Bonnefooi 2016 | Redactie | Kindermoment | Kerkelijk jaar, Kerst

Kerst Thema: Wachten loont! Deze zondag ronden we het ‘Speurtocht’-projectAdventsproject Bonnefooi af. In de viering komen de wachters uit de vier hoeken van de kerk met de voorwerpen die in de weken van de advent een teken waren van een nieuw begin – een nieuw begin dat we vandaag vieren. Uit de Bijbel Jesaja 52:7-10 Johannes […]
Bijbelwetenschappen

Het Kerstverhaal van Johannes

De eerste dag 2015 | Doddy van Leeuwen-Assink | Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring, Verlossing | Kerkelijk jaar, Kerst

Bij Jesaja 52,7-10, Psalm 98, Hebreeën 1,1-12 en Johannes 1,1-14 Als je de lezingen van deze Kerstdag na elkaar leest, lijkt het wel alsof je midden in de Messiah van Händel bent beland. Van de liefelijke voeten van de vreugdebode bij Jesaja 52 via de trompetten van Psalm 98 tot de glorie […]
Prediking

Preekschets Jesaja 53:5

Postille 2007 | Gert Marchal | Preekschets | Dienen, Gerechtigheid, Vergeving | Israël

Jesaja 53:5 Tweeëntwintigste zondag na Pinksteren Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing. Schriftlezing: Jesaja 52:13-53:12 Het eigene van de zondag Zie de kanttekeningen bij deze rubriek met het oog op zondag 7 oktober. Deze laatste zondag van oktober ligt heel […]