Zoekresultaten voor: Jesaja 54

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Door het duister naar het licht

De eerste dag 2020 02 | Piet van Veldhuizen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Opstanding | Kerkelijk jaar, Pasen

Evenals voor de Goede Vrijdag voert het Oecumenisch Leesrooster voor de Paaswake jaarlijks dezelfde lezingen op. Voor de Paaswake zijn dat er tien: drie uit de Tora, vier uit de profeten, twee uit de brieven en ten slotte het opstandingsevangelie, dit jaar volgens Matteüs. Het rooster geeft ook aan welke psalmen die lezingen kunnen afwisselen.
Bijbelwetenschappen

Paaswake: leven in Christus ervaren

De eerste dag 2018 | Martin Ruf | Bijbels Theologische Artikelen | Opstanding, Vrede | Kerkelijk jaar, Pasen

Bij Genesis 1,1-2,3, Genesis 22,1-18, Exodus 14,15-15,1a, Exodus 15,1b-3, Jesaja 54,4-14, Jesaja 55,1-11, Jesaja 12,1-6, Ezechiël 36,24-28, Sefanja 3,12-20, Romeinen 6,3-4, Kolossenzen 3,1-4 en Marcus 16,1-8 Wanneer het Nieuwe Testament over de verlossing door Christus en het begin van een nieuw leven als gedoopte christen spreekt, doelen de teksten op eenmalige gebeurtenissen. […]
Bijbelwetenschappen

De doortocht door de dood naar het leven

De eerste dag 2016 | Matthijs de Vries | Bijbels Theologische Artikelen | Lijden, Verlossing, Vrede | Kerkelijk jaar, Pasen

Bij Genesis 1,1-2,3, Psalm 33,6-9, Genesis 22,1-18, Psalm 16,5-11, Exodus 14,15-15,3 en Jesaja 54,4-14 In de Paasnacht Deze nacht is anders dan andere nachten! En deze dienst anders dan andere diensten. In de Paasnachtdienst gaat het niet om een reflectie óp Pasen, maar bij uitstek om de ervaring ván het Paasmysterie zelf. De schriftlezingen […]
Bijbelwetenschappen

Verlangen naar het licht van de verrijzenis

De eerste dag 2017 | Peter-Ben Smit | Bijbels Theologische Artikelen | Vergeving, Verlossing | Kerkelijk jaar, Pasen

Bij Genesis 1,1-2,3, Psalm 33,6-9, Genesis 22,1-18, Psalm 16,5-11, Exodus 14,15-15,3, Jesaja 54,4-14, Psalm 30,2-6, Jesaja 55,1-11, Jesaja 12,1-6, Sefanja 3,12-20, Psalm 126, Romeinen 6,3-4, Kolossenzen 3,1-4, Matteüs 28,1-10(20) Lezingen voor de Paaswake De lezingen voor de Paaswake bieden een breed perspectief op de verrijzenis van Christus, en plaatsen deze in het kader […]
Bijbelwetenschappen

Door de dood naar het leven

De eerste dag 2019 02 | Marise Boon | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Opstanding | Kerkelijk jaar, Pasen

De Paasnacht, met zijn volheid van liturgie, leent zich niet voor een overweging vol exegetische vondsten of uitgebreide analyses. De vele lezingen voeren je als vanzelf door de nacht en raken aan de grote thema’s van deze nacht: schepping, bevrijding, dood en leven, vernieuwing, verzoening, vreugde, opstanding. Zelf preek ik nooit in de Paasnacht, want wat valt er nog toe te voegen aan al die woorden die al klinken?
Bijbelwetenschappen

Paaswake: de keer in ons lot

De eerste dag 2015 | Henk van Olst | Bijbels Theologische Artikelen | Opstanding, Verlossing | Kerkelijk jaar, Pasen

Bij Genesis 1,1-2,3, Genesis 22,1-18, Exodus 14,15-15,1a, Jesaja 54,4-14, Jesaja 55,1-11, Ezechiël 36,24-28, Sefanja 3,12-20, Romeinen 6,3-4, Kolossenzen 3,1-4 en Marcus 16,1-8 Als jij als voorganger je verdiept in de inhoud en vormgeving van de viering van het Paasfeest vanaf Witte Donderdag tot Paasmorgen, dan besef je dat hier sprake is van een […]
Prediking

Preekschets Johannes 16:20

Postille 2005 | Arjen Velema | Preekschets | Verdriet | Levenseinde en rouw, Overlijden, Veertigdagentijd

Johannes 16:20 Laetare Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, gij zult schreien en weeklagen, maar de wereld zal zich verblijden; gij zult u bedroeven, maar uw droefheid zal tot blijdschap worden. Schriftlezing: Johannes 16:16-24 Het eigene van de zondag Deze vierde zondag in de ‘veertig dagen’ heeft vanouds een geheel eigen karakter. Lezingen uit Jesaja 66 en Johannes 6 en […]
Bijbelwetenschappen

Paaswake

De eerste dag 2012 | Piet van Veldhuizen | Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing | Kerkelijk jaar, Pasen

Bij Genesis 1, Genesis 22,1-18, Exodus 14,15vv, Jesaja 54,4-14, Jesaja 55,1-11, Ezechiël 36,24-28, Sefanja 3,12-20, Romeinen 6,3-4, Kolossenzen 3,1-4 en Marcus 16,1-8 Evenals voor de Goede Vrijdag voert het Oecumenisch Leesrooster voor de Paaswake jaarlijks dezelfde lezingen op. Voor de Paaswake zijn dat er tien: drie uit de Tora, vier uit de profeten, […]
Bijbelwetenschappen

Paasnacht – suggesties voor een hand-out voor de kinderen

De eerste dag 2017 | Marloes Meijer | Kindermoment | Kerkelijk jaar, Pasen

Een dienst voor kinderen Een avond vol lezen en zingen, vol symboliek. Een prachtige dienst voor kinderen. Als je hen een beetje helpt, kunnen ze er prima bij zijn. Maak, samen met de kindernevendienstleiding, een hand-out met opdrachten en geef deze, met kleurpotloden en voldoende papier, aan ieder kind. Wij gaan hier uit van oudere kinderen. […]
Bijbelwetenschappen

Vreugde om de komst van de Verlosser

De eerste dag 2015 | Henk Hudepohl | Bijbels Theologische Artikelen | Verbond, Verlossing | Kerkelijk jaar, Kerst

Bij Jesaja 61,10-62,3, Psalm 147,12-20 en Lucas 2,33-40 Jesaja is bijna ten einde, een einde dat gekenmerkt wordt door vreugde (61,3.7.10). De gelezen perikoop maakt deel uit van een grote lofzang op Jeruzalem (Jesaja 54-62). De profeet kondigt een genadejaar af van de Eeuwige zelf (61,2). Een grote jubelzang, omdat het land […]