Zoekresultaten voor: Jesaja 55

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Door het duister naar het licht

De eerste dag 2020 02 | Piet van Veldhuizen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Opstanding | Kerkelijk jaar, Pasen

Evenals voor de Goede Vrijdag voert het Oecumenisch Leesrooster voor de Paaswake jaarlijks dezelfde lezingen op. Voor de Paaswake zijn dat er tien: drie uit de Tora, vier uit de profeten, twee uit de brieven en ten slotte het opstandingsevangelie, dit jaar volgens Matteüs. Het rooster geeft ook aan welke psalmen die lezingen kunnen afwisselen.
Prediking

Preekschets Jesaja 55:3

Postille 2012 | Johan Tekelenburg | Preekschets | Verbond, Verlossing, Zegen | Israël, Relaties

Jesaja 55:3 Vierentwintigste zondag na Pinksteren Leen mij je oor en kom bij mij,luister en je zult leven.Ik sluit met jullie een eeuwigdurend verbond, als bevestiging van mijn liefde voor David. Schriftlezing: Jesaja 55:1-6 Het eigene van de zondag We hebben de laatste zondagen van het kerkelijk jaar. Het is eerder en langer donker. Het is […]
Prediking

Preekschets Jesaja 55:8

Postille 2012 | Johan Tekelenburg | Preekschets | Hemel, Verbond | God, Israël, Navolging, Pastoraat

Jesaja 55:8 Vijfentwintigste zondag na Pinksteren Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de Heere. Schriftlezing: Jesaja 55:6-9 Het eigene van de zondag Dit is de zondag vlak voor de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Nogal eens zijn de dagen donker. Het is ook de tijd waarin […]
Prediking

Preekschets Jesaja 55:13

Postille 2012 | Johan Tekelenburg | Preekschets | Verbond | Eeuwigheidszondag

Jesaja 55:13 Zesentwintigste zondag na Pinksteren Doornstruiken maken plaats voor cipressen, distels voor mirtestruiken.Zo zal de Heere zich roem verwerven, het is een eeuwig en onvergankelijk teken. Schriftlezing: Jesaja 55:10-13 Het eigene van de zondag Dit is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Vanouds staat de kerk stil bij de laatste dingen. In veel gemeenten […]
Prediking

Preekschets Jesaja 55:2

Redactie Prediking en liturgie 2022 | Sijbrand Alblas | Preekschets | Verlossing | Kerkelijk jaar, Startzondag

In veel gemeentes wordt de startzondag in september gehouden. Dit is een maand met veel Joodse feesten zoals Jom Kippoer en Soekot. Bij deze feesten hebben het vasten en de maaltijden een belangrijke rol. Hier kan naar verwezen worden tijdens de dienst.
Bijbelwetenschappen

‘Jullie zijn mijn getuigen’

De eerste dag 2020 01 | Marise Boon | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Verbond | Epifanie, Kerkelijk jaar

De perikoop uit Jesaja is een vrij ontoegankelijke tekst. De Nieuwe Bijbelvertaling grijpt behoorlijk in om de tekst enigszins begrijpelijk te maken. Het grote verschil met de meer letterlijke Naardense Bijbel of Herziene Statenvertaling valt meteen op. Het is ook wel belangrijk om te begrijpen waar deze perikoop over gaat. De tekst is er belangrijk genoeg voor. Deze legt daarnaast een stevige bodem onder de bekende woorden uit het evangelie, Matteüs 5:13-16.
Bijbelwetenschappen

Paaswake: leven in Christus ervaren

De eerste dag 2018 | Martin Ruf | Bijbels Theologische Artikelen | Opstanding, Vrede | Kerkelijk jaar, Pasen

Bij Genesis 1,1-2,3, Genesis 22,1-18, Exodus 14,15-15,1a, Exodus 15,1b-3, Jesaja 54,4-14, Jesaja 55,1-11, Jesaja 12,1-6, Ezechiël 36,24-28, Sefanja 3,12-20, Romeinen 6,3-4, Kolossenzen 3,1-4 en Marcus 16,1-8 Wanneer het Nieuwe Testament over de verlossing door Christus en het begin van een nieuw leven als gedoopte christen spreekt, doelen de teksten op eenmalige gebeurtenissen. […]
Prediking

Preekschets Jesaja 55:10-11 – 4e zondag van de herfst

Preekwijzer 2019 | Edwin Delen | Preekschets

Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten – zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond: het keert niet vruchteloos naar […]
Bijbelwetenschappen

Door de dood naar het leven

De eerste dag 2019 02 | Marise Boon | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Opstanding | Kerkelijk jaar, Pasen

De Paasnacht, met zijn volheid van liturgie, leent zich niet voor een overweging vol exegetische vondsten of uitgebreide analyses. De vele lezingen voeren je als vanzelf door de nacht en raken aan de grote thema’s van deze nacht: schepping, bevrijding, dood en leven, vernieuwing, verzoening, vreugde, opstanding. Zelf preek ik nooit in de Paasnacht, want wat valt er nog toe te voegen aan al die woorden die al klinken?
Bijbelwetenschappen

Verlangen naar het licht van de verrijzenis

De eerste dag 2017 | Peter-Ben Smit | Bijbels Theologische Artikelen | Vergeving, Verlossing | Kerkelijk jaar, Pasen

Bij Genesis 1,1-2,3, Psalm 33,6-9, Genesis 22,1-18, Psalm 16,5-11, Exodus 14,15-15,3, Jesaja 54,4-14, Psalm 30,2-6, Jesaja 55,1-11, Jesaja 12,1-6, Sefanja 3,12-20, Psalm 126, Romeinen 6,3-4, Kolossenzen 3,1-4, Matteüs 28,1-10(20) Lezingen voor de Paaswake De lezingen voor de Paaswake bieden een breed perspectief op de verrijzenis van Christus, en plaatsen deze in het kader […]