Zoekresultaten voor: Jesaja 6

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Prediking

Preekschets bij Johannes 2:7 voor de 3e zondag van Epifanie

Redactie Prediking 2021 | Joan Bonhof | Preekschets | Epifanie, Kerkelijk jaar

Jezus verandert water in wijn. Dit is het eerste wonder van de Heere Jezus wat beschreven wordt in het Evangelie van Johannes. In Johannes 2:11 staat: “Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste wonderteken; Hij toonde zo Zijn grootheid en Zijn leerlingen geloofden in Hem.” Dit is een ander ‘verschijnen’ dan bij de andere zondagen, omdat het voor het eerst toont dat de kracht van God aan het werk is in Jezus.

Prediking

Preekschets bij Matteüs 3:16 voor de 2e zondag van Epifanie

Redactie Prediking 2021 | Joan Bonhof | Preekschets | Epifanie, Kerkelijk jaar

Deze zondag staat dus in het teken van de doop van de Heere Jezus. Deze gebeurtenis markeert het begin van de publieke verschijning van Jezus. In Matteüs 3:16-1  staat: “Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor Hem en zag hij hoe de Geest van God als een duif op hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is Mijn geliefde Zoon, in Hem vind ik vreugde’. Met Zijn doop begint Jezus Zijn werk op aarde en zet Hij Zijn eerste stap op weg naar het kruis. Ook dit wordt als een belangrijke gebeurtenis beschouwd, omdat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest alle drie tezamen in actie worden gezien.

Prediking

Preekschets bij Matteüs 2:10 voor Epifanie

Redactie Prediking 2021 | Joan Bonhof | Preekschets | Epifanie, Kerkelijk jaar

Deze zondag staan we stil bij Christus die verscheen aan de wijzen uit het oosten. De wijzen staan symbool voor de heidenen (de niet-Joodse volken). Ze volgden de ster en vonden het Kind. “Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, Zijn moeder. Ze wierpen zich neer om Het eer te bewijzen (Matteüs 2:11)”. Dit wordt als een zeer belangrijke gebeurtenis gezien, omdat het aantoonde dat Christus niet alleen als de Messias voor het Joodse volk was gekomen, maar als de Koning van de hele aarde. Het feest van Driekoningen, dat in sommige tradities wordt gevierd, is hiervan afgeleid.

Prediking

Preekschets Jesaja 6:8

Postille 2013 | Jaap Doolaard | Preekschets | Heilig | God

Jesaja 6:8 Vijfde zondag na Epifanie Daarop hoorde ik de stem van de heer zeggen: ‘Wie zal ik sturen? Wie kan namens ons gaan?’ Ik antwoordde: ‘Hier ben ik, stuur mij.’ Schriftlezingen: Jesaja 6:1-11; Lucas 5:1-11 Uitleg Jesaja 6:1-9:6 zou een op zichzelf staande literaire eenheid genoemd kunnen worden en kreeg in Duitse exegetische literatuur […]

Bijbelwetenschappen

Hij doet doven horen en sprakelozen spreken

De eerste dag 2017 | Lidwien van Buuren | Bijbels Theologische Artikelen | Bekering

Bij Jesaja 6,8-13 en Marcus 7,31-37 De evangelielezing van vandaag komt behalve in het Luthers leesrooster ook voor in het Gemeenschappelijke Leesrooster, in het Marcusjaar, op de 11e ‘zondag van de zomer’. Daar wordt hij echter niet gecombineerd met Jesaja 6,8-13, maar met Jesaja 35,1-10. Dat is een heilsprofetie, die aankondigt dat de steppe zal […]

Prediking

Preekschets Jesaja 6:10

Postille 2009 | Aleida de Hoog | Preekschets | Bekering | God, Israël

Jesaja 6:10 Tiende zondag na Pinksteren Maak het hart van het volk ongevoelig, stop hun oren toe, smeer hun ogen dicht.Dan kunnen ze met hun ogen niet zien, met hun oren niet luisteren, en tot hun hart zal het niet doordringen.Ze zullen niet naar mij terugkeren en geen herstel vinden. Schriftlezingen: Jesaja 6:1-12 en Matteüs […]

Bijbelwetenschappen

Profetische koningskritiek

Interpretatie 2013 | Archibald van Wieringen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Heilig | God

Jesaja 6-12 In de adventstijd zijn de hoofdstukken 6-12 uit het Jesajaboek weer populair. Beroemde beelden passeren de revue: de Immanu-El, het Kind dat geboren wordt, het Twijgje aan de stronk van Jesse. Zij willen allereerst gelezen worden als teksten vol profetische kritiek, in het bijzonder op het koningschap. Van daaruit gaan zij ook klinken […]

Prediking | Wereldkerk

Preekschets Lucas 5:5

Postille 2011 | Jan Rinzema | Preekschets | Missionair | Navolging

Lucas 5:5 Elfde zondag na Pinksteren Meester, de hele nacht hebben we ons ingespannen en niets gevangen. Maar als u het zegt, zal ik de netten uitwerpen. Schriftlezing: Lucas 5:1-11 Het eigene van de zondag Het pinksterfeest is een Joods oogstfeest. In ons verhaal van vandaag gaat het ook over ‘oogst’. Het is de oogst […]

Bijbelwetenschappen

Met een zeker dubbel gevoel

De eerste dag 2015 | Harry Tacken | Bijbels Theologische Artikelen | Heilig, Verlossing | Navolging

Bij Jesaja 6,1-8, Psalm 138, 1 Korintiërs 15,1-11 en Lucas 5,1-11 De teksten voor deze dag kunnen samengebracht worden op de noemer van het mysterium tremendum et fascinans van Rudolf Otto. Huiver gepaard aan fascinatie, terugdeinzen én je aangetrokken voelen. Fraai ook in combinatie met de woorden uit de psalm voor vandaag: ‘De Heer is […]

Bijbelwetenschappen

Bomen en andere vegetatie in het boek Jesaja

Interpretatie 2009 | Archibald van Wieringen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Gelijkenis, Vrede | Israël

In het boek Jesaja wordt geregeld gebruik gemaakt van beeldspraak met bomen en andere vegetatie ter ondersteuning van de profetische boodschap. Kerntekst daarbij is het parallellistisch opgebouwde Jesaja 6:13, dat als volgt vertaald kan worden: En verder: daarin (= in het land) is een tiende en het zal zich afkeren en zijn tot afweiding, zoals […]