Zoekresultaten voor: Jesaja 60

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Prediking

Preekschets Jesaja 60:4a

Postille 2014 | Hans van Solkema | Preekschets | Epifanie

Jesaja 60:4a Epifanie Open je ogen, kijk om je heen: ze stromen in drommen naar je toe. Schriftlezing: Jesaja 60:1-6 Het eigene van de zondag Op de zondag die ligt tussen 2 en 8 januari vieren veel kerken het feest van Epifanie, ‘de verschijning van de Heer’. Dit feest dat zijn datum heeft op 6 […]

Prediking

Preekschets Jesaja 60:1-6 – Zondag Epifanie

Steunpunt Liturgie GKV 2020 | Harrie de Hullu | Preekschets | Epifanie, God

Schriftlezingen: Jesaja 60, 1-6, Psalmen 72, Efeziërs 3,1-12, Matteüs 2,1-12 Het eigene van deze zondag Als 25 en 26 december weer achter de rug zijn, is het de kunst om het feest van Kerst voort te laten duren. De Epifaniëntijd is de tijd van de verschijning van de Heer. Het is een mooie periode om […]

Bijbelwetenschappen

Allerheiligen – de heiligen uit Openbaring

De eerste dag 2017 | Wouter van Voorst | Bijbels Theologische Artikelen | Heilig, Wederkomst | Kerk in de wereld, Kerkelijk jaar

Bij Jesaja 60,1-11.17-22, Openbaring 7,2-4.9-17 en Matteüs 5,1-12 De verbreding van het getelde naar het ontelbare is zichtbaar in zowel Jesaja 60 als Openbaring 7. In Jesaja 60 horen we eerst dat de zonen en dochters van Israël tot de aangesproken Vrouwe komen (Jesaja 60,4). Daarna, erg mooi: ‘Wie zijn deze, die daar komen gevlogen […]

Bijbelwetenschappen

Vreemdelingen zijn de eersten

De eerste dag 2018 | Doddy van Leeuwen-Assink | Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring | Epifanie, Kerkelijk jaar

Bij Jesaja 60,1-6, Psalmen 72, Efeziërs 3,1-12 en Matteüs 2,1-12 Voor Epifanie staan op het Luthers leesrooster dezelfde lezingen die elk jaar op het Gemeenschappelijk leesrooster staan, zodat er in dit num- mer van De Eerste Dag twee verschillende exegeses van deze lezingen te vinden zijn. Het is duidelijk dat deze schriftlezingen op elkaar zijn […]

Bijbelwetenschappen

JHWH zal jullie tot een eeuwig licht zijn

De eerste dag 2014 | Ine Van Den Eynde | Bijbels Theologische Artikelen | God

Bij Jesaja 60:1-11.17-22 en Matteüs 5:1-12 Met welke woorden spreek je mensen moed in, als heel hun wereld is ingestort en een nieuwe samenleving opgebouwd wordt vanuit de puinhopen van de geschiedenis? Licht in donkere tijden, dat is de symboliek die Jesaja 60 hiervoor gebruikt. Het Rijk der hemelen en zaligsprekingen zijn kernwoorden voor Matteüs […]

Bijbelwetenschappen

Het koningschap der hemelen: een volk van rechtvaardigen

De eerste dag 2016 | Jan Engelen | Bijbels Theologische Artikelen | Gerechtigheid, Heilig, Zegen | Navolging

Bij Jesaja 60,1-11.17-22, Psalmen 138, Openbaring 7,2-4.9-17 en Matteüs 5,1-12 Heerlijkheid ‘Duisternis over de aarde’: die woorden uit Jesaja (60,2) roepen de aanhef van Genesis in herinnering, maar de volgorde is omgekeerd, ‘duister en licht’ zijn ‘licht en duister’ geworden, om plaats te maken voor Gods heerlijkheid. Waaruit bestaat die heerlijkheid? Sla je ogen op […]

Bijbelwetenschappen

Koninklijke confrontaties

De eerste dag 2018 | Harry Tacken | Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring, Zegen | Epifanie, Kerkelijk jaar

Bij Jesaja 60,1-6, Psalmen 72, Efeziërs 3,1-12 en Matteüs 2,1-12 Hoe komen de wijzen uit het Oosten (‘magiërs’) eigenlijk aan hun koninklijke status, waardoor zij al spoedig meer bekendheid kregen als ‘de drie koningen’? De profetenlezing en de psalm geven het antwoord. Jesaja 60,1-6 kan gelezen worden als een beschrijving van het einde der tijden, […]

Bijbelwetenschappen

Thuiskomen

De eerste dag 2018 | José Vos | Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring, Verlossing | Pastoraat

Bij Jesaja 60,1-11.17-22, Psalmen 24, Openbaring 7,2-4.9-17 en Matteüs 5,1-12 De Perzen hebben het Babylonische rijk op de knieën gedwongen. Koning Cyrus laat de ballingen na vijftig jaar (587-537 v.Chr.) terugkeren naar hun land. En ondanks de problemen die er zijn na de terugkeer, schrijft een profeet die de Trito (derde) Jesaja genoemd wordt, deze […]

Bijbelwetenschappen

Allerheiligen en Allerzielen

De eerste dag 2013 | Hein Jan van Ogtrop | Bijbels Theologische Artikelen | Heilig | Kerkelijk jaar

Bij Jesaja 60:1-11.17-22, Openbaring 7:2-4.9-17 en Matteüs 5:1-12 De eerste lezing is genomen uit Jesaja 60. Het is het visioen van de terugkeer van de verbannenen van Israël: ‘Als God ons thuisbrengt, dat zal een droom zijn.’ Maar de profeet ziet meer: van alle kanten zullen ook vreemdelingen naar Jeruzalem komen om de beroofde stad […]

Systematische theologie

Iconografische exegese: ingeleid en geïllustreerd aan de hand van Jesaja 60:1-9

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2010 | Izaak de Hulster | Artikel, Overige artikelen | God

1. Beeldtaal in Jesaja 60:1-9 Jesaja 60 bevat schitterende beeldtaal ter beschrijving van het komende heil. Alvorens ik deze beeldtaal met behulp van oudoosterse afbeeldingen exegetiseer, bied ik eerst een eigen vertaling van de tekst. 1 Mijn indeling in vier strofen komt overeen met de indeling in vier cantikels in J.C. de Moor, ‘Structure and […]