Zoekresultaten voor: Jesaja 61

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Prediking

Preekschets bij Matteüs 3:16 voor de 2e zondag van Epifanie

Redactie Prediking 2021 | Joan Bonhof | Preekschets | Epifanie, Kerkelijk jaar

Deze zondag staat dus in het teken van de doop van de Heere Jezus. Deze gebeurtenis markeert het begin van de publieke verschijning van Jezus. In Matteüs 3:16-1  staat: “Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor Hem en zag hij hoe de Geest van God als een duif op hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is Mijn geliefde Zoon, in Hem vind ik vreugde’. Met Zijn doop begint Jezus Zijn werk op aarde en zet Hij Zijn eerste stap op weg naar het kruis. Ook dit wordt als een belangrijke gebeurtenis beschouwd, omdat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest alle drie tezamen in actie worden gezien.

Bijbelwetenschappen

Doop van de Heer

De eerste dag 2018 | Piet van Veldhuizen | Bijbels Theologische Artikelen | Zegen | Doop, Rituelen

Bij Jesaja 61,1-4 en 62,11-12, Romeinen 12,1-6 en Matteüs 3,13-17 Het verbindende aspect bij Jesaja, Romeinen en Matteüs is het ‘welbehagen’ van de Eeuwige. In de Statenvertaling komt dat begrip in alle drie de lezingen voor, al worden er in de Hebreeuwse en Griekse teksten verschillende termen gebruikt: het Hebreeuwse zelfstandig naamwoord ratson (Jesaja 61,2), […]

Prediking

Preekschets Lucas 4:28-30 – Epifanie

Preekwijzer 2015 | Dirk Griffioen | Preekschets | Epifanie

Lucas 4:28-30 Toen de aanwezigen in de synagoge dit hoorden, ontstaken ze in grote woede. Ze sprongen op en dreven hem de stad uit, naar de rand van de berg waarop hun stad gebouwd was, om hem in de afgrond te storten. Maar hij liep midden tussen hen door en vertrok. Schriftlezing: Jesaja 61:1-3 en Lucas […]

Prediking

Preekschets Jesaja 61:1 – Vierde Advent

Preekwijzer 2014 | Theo Pleizier | Preekschets | Dienen | Advent, Geest

Jesaja 61:1 De Geest van God, de HEER, rust op mij, want de HEER heeft mij gezalfd. Schriftlezing: Jesaja 61:1-11 Het eigene van de zondag We komen dichter bij de viering van kerst. De tekst voor deze zondag brengt de komst van de Messias op twee manieren dichterbij: de Knecht des Heren spreekt zelf, de […]

Prediking

Preekschets Jesaja 61:1

Postille 2013 | Jaap Doolaard | Preekschets | Lijden, Verlossing | Epifanie, Geest

Jesaja 61:1 Derde zondag na Epifanie ‘De Geest van God, de heer, rust op mij want de heer heeft mij gezalfd.’ Schriftlezingen: Jesaja 61:1-9; Lucas 4:14-21 Het eigene van de zondag Op 6 januari van een jaar breekt liturgisch gesproken de epifanietijd aan. Als lezingen in de kerk staan dan in de regel teksten op […]

Bijbelwetenschappen

In het spoor van Jesaja

De eerste dag 2015 | Hans Fortuin | Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring, Profeet | Jezus

Bij Jesaja 61,1-9, Psalm 145,13-21, 1 Korintiërs 12,12-27 en Lucas 4,14-21 Bij Johannes (2,1-11) begint Jezus zijn openbare leven met het doen van zijn eerste teken bij de bruiloft in Kana. Bij Lucas (4,14-21) begint de volwassen Jezus met de verkondiging van zijn roeping en programma, aan de hand van Jesaja 61,1-2a, in de synagoge […]

Liturgie | Praktische theologie

Kindermoment Jesaja 61:1-9 en Lucas 4:14-21

Bonnefooi 2016 | Redactie | Kindermoment | Verlossing | Jezus

uit de bijbel Jesaja 61,1-9 Lucas 4,14-21 Lucas legt de nadruk op de kracht van de Geest die Jezus heeft verwekt, gedoopt en in de woestijn geleid. Door de Geest begint Jezus nu zijn werk in het openbaar, in Galilea, een uithoek. Hij leert in de synagogen en hoe hij de boodschap verwoordt, wordt alom […]

Prediking

Preekschets Lucas 4:18-19 – 2e zondag na Epifanie

Preekwijzer 2017 | Kees van Dusseldorp | Preekschets | Openbaring | Epifanie, Jezus

2e zondag na Epifanie ‘De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd (…) om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’ Kernvers: Lucas 4:18a; 19Schriftlezing: Lucas 4:14-30 Zie ook Preekschets Lucas 2:40-52 Preekschets Lucas 5:38 Preekschets Lucas 6:27-28 Tijdeigen materiaal Epifanie (Dienstboek I) Het eigene van de zondag De […]

Bijbelwetenschappen

Grote blijdschap en verwondering

De eerste dag 2018 | Nico Vlaming | Bijbels Theologische Artikelen | Gerechtigheid, Openbaring | Kerkelijk jaar, Kerst

Bij Jesaja 61,10-62,3, Galaten 3,23-4,7 en Lucas 2, (22)33-40 Een zondag waarop niets hoeft. Blijf maar even stil. Er is zó veel te overwegen. Hij wordt nog geheel overschaduwd door de geest van Kerstmis. Niet als een doem, maar als een bevrijding, een verlossing, een geboorte! Totale verwondering, waarbij we in stilte verwijlen. De klassieke […]

Bijbelwetenschappen

Het licht zien

De eerste dag 2013 | Matthijs de Vries | Bijbels Theologische Artikelen | Lijden, Openbaring | Kerkelijk jaar, Kerst

Bij Jesaja 61,10-62,3(4-5) en Lucas 2,33-40 De verkondiging aan de herders: ‘Vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de messias, de Heer’ (Luc. 2,11, NBV) is een centraal thema in het begin van het Lucasevangelie. Het wordt hier verder uitgewerkt en nu aangevuld met: ‘met eigen ogen heb […]