Zoekresultaten voor: Jesaja 61

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Bijbelwetenschappen

God komt!

De eerste dag 2020 01 | Ine Van Den Eynde | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Profeet | Advent, Kerkelijk jaar

lles komt tot bloei en vreugde als God eindelijk tussenkomt voor het volk dat bevrijding nodig heeft. Deze profetische overtuiging leeft onder het volk dat lijdt onder de Romeinse bezetter. Zij zien uit naar de Messias, de door God gezalfde die tot bevrijding geroepen is. Erkent men dan in Jezus die bevrijder?
Bijbelwetenschappen

Troost in de Bijbel

Ouderlingenblad 2022 09 | Matthijs de Jong | Artikel, Overige artikelen | Geestelijke verzorging, Lijden, Verdriet | Levenseinde en rouw, Overlijden

Dit artikel is een verkenning van het begrip ‘troost’ in de Bijbel. Het is een rijk motief. Enerzijds gaat het over het gewone leven en de troost die mensen elkaar daarin kunnen bieden bij verdriet. Anderzijds gaat het over de troost die alleen God kan geven: troost die samengaat met redding en herstel.
Bijbelwetenschappen

Prijs je gelukkig

De eerste dag 2019 04 | Harry Tacken | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Zegen | Navolging

In beide lezingen, uit de Apocalyps en uit het Matteüsevangelie, gaat het om een specifieke levenshouding die aanbevolen wordt. Als mensen op de proef gesteld worden en in de beproeving staande blijven, dan kan hun voorbeeld inspireren tot navolging. Uit beide lezingen spreekt de overtuiging dat God de standvastigheid op waarde zal schatten. God staat garant voor deze consequente levenshouding. Vergelijk het getekend zijn van de dienstknechten van God met het zegel op hun voorhoofd (Openbaring 7:3) met het gebruik van het passivum divinum in de zaligsprekingen uit het evangelie.
Prediking

Preekschets Jesaja 61:1

Postille 2013 | Jaap Doolaard | Preekschets | Lijden, Verlossing | Epifanie, Geest

Jesaja 61:1 Derde zondag na Epifanie ‘De Geest van God, de heer, rust op mij want de heer heeft mij gezalfd.’ Schriftlezingen: Jesaja 61:1-9; Lucas 4:14-21 Het eigene van de zondag Op 6 januari van een jaar breekt liturgisch gesproken de epifanietijd aan. Als lezingen in de kerk staan dan in de regel teksten op het […]
Prediking

Preekschets Jesaja 61:1 – Vierde Advent

Preekwijzer 2014 | Theo Pleizier | Preekschets | Dienen | Advent, Geest

Jesaja 61:1 De Geest van God, de HEER, rust op mij, want de HEER heeft mij gezalfd. Schriftlezing: Jesaja 61:1-11 Het eigene van de zondag We komen dichter bij de viering van kerst. De tekst voor deze zondag brengt de komst van de Messias op twee manieren dichterbij: de Knecht des Heren spreekt zelf, de […]
Bijbelwetenschappen

Doop van de Heer

De eerste dag 2018 | Piet van Veldhuizen | Bijbels Theologische Artikelen | Zegen | Doop, Rituelen

Bij Jesaja 61,1-4 en 62,11-12, Romeinen 12,1-6 en Matteüs 3,13-17 Het verbindende aspect bij Jesaja, Romeinen en Matteüs is het ‘welbehagen’ van de Eeuwige. In de Statenvertaling komt dat begrip in alle drie de lezingen voor, al worden er in de Hebreeuwse en Griekse teksten verschillende termen gebruikt: het Hebreeuwse zelfstandig naamwoord ratson […]
Prediking

Preekschets Lucas 4:28-30 – Epifanie

Preekwijzer 2015 | Dirk Griffioen | Preekschets | Epifanie

Lucas 4:28-30 Toen de aanwezigen in de synagoge dit hoorden, ontstaken ze in grote woede. Ze sprongen op en dreven hem de stad uit, naar de rand van de berg waarop hun stad gebouwd was, om hem in de afgrond te storten. Maar hij liep midden tussen hen door en vertrok. Schriftlezing: Jesaja 61:1-3 en […]
Bijbelwetenschappen

In het spoor van Jesaja

De eerste dag 2015 | Hans Fortuin | Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring, Profeet | Jezus

Bij Jesaja 61,1-9, Psalm 145,13-21, 1 Korintiërs 12,12-27 en Lucas 4,14-21 Bij Johannes (2,1-11) begint Jezus zijn openbare leven met het doen van zijn eerste teken bij de bruiloft in Kana. Bij Lucas (4,14-21) begint de volwassen Jezus met de verkondiging van zijn roeping en programma, aan de hand van Jesaja 61,1-2a, […]
Liturgie | Praktische theologie

Kindermoment Jesaja 61:1-9 en Lucas 4:14-21

Bonnefooi 2016 | Redactie | Kindermoment | Verlossing | Jezus

uit de bijbel Jesaja 61,1-9 Lucas 4,14-21 Lucas legt de nadruk op de kracht van de Geest die Jezus heeft verwekt, gedoopt en in de woestijn geleid. Door de Geest begint Jezus nu zijn werk in het openbaar, in Galilea, een uithoek. Hij leert in de synagogen en hoe hij de boodschap verwoordt, wordt alom geprezen. […]
Prediking

Preekschets Lucas 4:18-19 – 2e zondag na Epifanie

Preekwijzer 2017 | Kees van Dusseldorp | Preekschets | Openbaring | Epifanie, Jezus

2e zondag na Epifanie ‘De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd (…) om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’ Kernvers: Lucas 4:18a; 19Schriftlezing: Lucas 4:14-30 Zie ook Preekschets Lucas 2:40-52 Preekschets Lucas 5:38 Preekschets Lucas 6:27-28 Tijdeigen materiaal Epifanie (Dienstboek I) Het eigene van de zondag De zondagen van Epifanie zijn bij uitstek geschikt om […]