Zoekresultaten voor: Jesaja 62

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Voor koningen en keizers

De eerste dag 2017 | Nico Vlaming | Bijbels Theologische Artikelen | Ambt, Dienen | Navolging

Bij Jesaja 62,6-7.10-12, Liedboek 119:17.18, 1 Timoteüs 6,11b-16 en Matteüs 10,26-33 Levert deze dag een preek en een schriftuitleg op, speciaal voor wie boven ons gesteld zijn? Voor koningen, keizers (voor zover aanwezig), de overheid? Een feestdag voor hofpredikanten? De antifoon bij de openingspsalm op de gedenkdag der Augsburgse Confessie lijkt er aanleiding toe te […]

Bijbelwetenschappen

De bruiloft van God en zijn volk

De eerste dag 2015 | Marise Boon | Bijbels Theologische Artikelen | Rijkdom, Vrede | Relaties

Bij Jesaja 62,1-5 en Johannes 1,35-2,11 Alles draait in de beide bijbelteksten om de liefde van God voor zijn volk. De metafoor van de bruiloft wordt bij zowel Jesaja als Johannes gebruikt en laat in beide gevallen iets zien van liefde, verbondenheid en een gezamenlijke toekomst. De heilswoorden uit Jesaja 62 laten een toekomst zien […]

Bijbelwetenschappen

Rode ridder

De eerste dag 2018 | Trinus Hibma | Kindermoment | Conflicten, Vrede

Bij Jesaja 62,8-63,4 Toelichting: Ne’ezibah = Verlatene, Jesaja 62,12. Jonkvrouw Neeziba buigt zich voorover in het venster van de ronde toren van de hoge ridderburcht. Zo kan ze precies de weg afturen, of haar ridder toch eindelijk in aantocht is. Jaren geleden is hij vertrokken. De jonkvrouw heeft er akelige herinneringen aan. Ze stonden net […]

Bijbelwetenschappen

Een urgente boodschap

De eerste dag 2018 | Marise Boon | Bijbels Theologische Artikelen | Vrede | Advent, Kerkelijk jaar

Bij Jesaja 62,8-63,4, Filippenzen 4,4-7 en Johannes 1,19-28 De viering op deze zondagmorgen zal in veel gemeenten niet de best bezochte viering zijn, omdat er ’s avonds en de volgende dag kerstvieringen plaatsvinden. Het Lutherse leesrooster biedt daarbij ook nog wat schurende teksten; vooral de perikoop uit Jesaja is stevige kost. Menige voorganger zal deze […]

Liturgie | Praktische theologie

Kindermoment Bruiloft te Kana

Bonnefooi 2016 | Redactie | Kindermoment | Epifanie, Kerkelijk jaar, Relaties

uit de bijbel Jesaja 62:1-5 Johannes (1:29-) 2:1-11 Het lam Gods is een beroemd schilderij, gebaseerd op de term waarmee door Johannes naar Jezus verwezen wordt. Het lam Gods neemt het ‘missen van ons doel’, de zonden weg. Het zet mensen weer op het spoor van hun bestemming: mens zijn zoals mensen bedoeld zijn. De […]

Bijbelwetenschappen

Zes vaten vol

De eerste dag 2018 | Anneke Oppewal-Korbijn | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen, Verzet | Epifanie, Kerkelijk jaar

Bij Jesaja 62,1-5 en Johannes (1,29-)2,1-11 In het verhaal over de bruiloft te Kana draagt elk woord een oceaan aan betekenissen in zich. Het is doorspekt met verwijzingen naar het Oude Testament, symbolische getallen, symbolische handelingen, met verwijzingen naar het toekomstige optreden van Jezus en naar het toekomstig handelen van God. Voor de goede verstaander […]

Liturgie | Praktische theologie

Preekschets ‘Geef voor je kerk’ – 2e zondag na Epifanie

Actie Kerkbalans 2018 | Jos Aarnoudse | Preekschets | Epifanie, Kerkelijk jaar

Bij Johannes 2:1-11 Deze preekschets is geschreven tegen de achtergrond van de Actie Kerkbalans 2019. Het eigene van de zondag Evangelielezing voor de tweede zondag na Epifanie in 2019 is volgens het oecumenisch leesrooster Johannes 2:1-11 (de bruiloft te Kana). Lezing uit de profeten voor deze zondag is Jesaja 62:1-5 (‘Zoals de bruidegom zich verheugt […]

Bijbelwetenschappen

Palm en Passie

De eerste dag 2017 | Elly Bakker | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen, Lijden | Kerkelijk jaar, Palmzondag

Bij Jesaja 50,4-7 en Matteüs 21,1-11 Dubbelheid Palm- en Passiezondag: ‘Heden Hosanna, morgen kruisigt Hem’ (LB 556); ‘Uw statie, dat is toorn en pijn: er zal een kroon van doornen zijn. / Zoudt Gij daartoe geboren zijn? Hosanna – de zoon van David?’ Je zou er bijna een vraagteken achter zetten, al staat dat er […]

Bijbelwetenschappen

De herdertjesmis

De eerste dag 2015 | Elly Bakker | Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring | Kerkelijk jaar, Kerst

Bij Lucas 2,15-20 De dageraadsmis van Kerstmis wordt van oudsher gehouden bij het aanbreken van de dag en opent met deze woorden: ‘Een helder licht straalt heden over ons, want de Heer is ons geboren.’ Die tekst verwijst naar Jesaja 9,1, woorden komend vanuit eeuwen ver vóór de geboorte van de Messias: ‘Het volk dat ronddwaalt […]

Bijbelwetenschappen

Eindeloze bruiloft

De eerste dag 2017 | Dick Schoon | Bijbels Theologische Artikelen | Rijkdom, Verlossing, Zegen | Epifanie, Kerkelijk jaar

Eindeloze bruiloft Bij Jesaja 62,1-5 en Johannes 2,1-11 Op de derde dag is er een bruiloft, aldus Johannes in zijn evangelie (2,1). Dat roept de vraag op wat er de dagen daarvoor is gebeurd. Dat laat de evangelist ons in het eerste hoofdstuk weten, maar dat levert een verrassing op, omdat er daar driemaal sprake […]