Zoekresultaten voor: Jo��l 2

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Ecclesiologie

In het midden van de gemeente. Ecclesiologische en kerkrechtelijke overwegingen bij een doopcasus

Kerk en Theologie 2017 02 | Klaas-Willem de Jong | Artikel, Overige artikelen

Met de nodige regelmaat melden zich stellen die een kind willen laten dopen, maar niet of nauwelijks bij het gemeenteleven betrokken zijn. Ze willen het liefst laten dopen in een dienst waarin zij als doopouders de enigen zijn. We zien ze dan na het dopen zelden meer, hooguit nog eens met Kerst.
Geloof

"Wat ik 'gewonnen' heb is 'realiteit', is 'het goede', is 'God'"

4 juni 2020 | Redactie Theologie.nl | Blog

Waarom vertaalde Laurent Bastiaens Simone Weils teksten? En welke tekst bracht hem tot zekerheid in het geloof? Wij stelden hem een aantal vragen over zijn vertaling.
Geloof

Het beste komt nog – door Dien de Haan

16 november 2011 | Redactie Theologie.nl | Blog

Op 12 november presenteerde Dien de Haan haar dagboek Lees maar, er staat meer dan er staat, mee ter ere van haar 77e verjaardag. Lees hier meer over haar verlangen om dit dagboek te schrijven. Ik voel me een beetje als Hanna, toen die met haar zoontje Samuël bij de priester Eli kwam, en zei: ‘Weet […]
Ecclesiologie | Prediking

Het Woord in het publieke leven. Preken op de Areopagus

Preekwijzer 2009 | Rinse Reeling Brouwer | Homiletische Artikelen

De aantekeningen die hier volgen, zijn van de hand van een systematisch theoloog. 1 Het hier afgedrukte artikel is een bewerking van de hoofdlezing, die beoogd was gehouden te worden op de studiedag ter gelegenheid van de presentatie van de 60e aflevering van de Postille, op 3 oktober het Protestants Landelijk Dienstencentrum te Utrecht. […]
Systematische theologie

Theologie als dubbelspel: over verscheidenheid en dynamiek van theologie en godsdienstwetenschap

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2009 | Jan G. Platvoet | Artikel, Overige artikelen | Kerk in de wereld, Samenleving, Seculariteit

1. Inleiding Recente ontwikkelingen in de academische theologie in Nederland Waren aanleiding voor de Nederlandse Onderzoekschool voor Theologie en Religiewetenschappen (NOSTER) om op 21 april 2008 een debat over theologie en godsdienstwetenschap te organiseren. Daaraan namen, op verzoek van NOSTER, prof.dr. Andreas Beck, prof.dr. Jean-Pierre Wils 1Hun bijdragen volgen hierna. en ik deel. Dit artikel geeft mijn bijdrage […]
Bijbelwetenschappen

1 Koningen

Tekst voor Tekst 1987 | Redactie | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Conflicten, Rijkdom | Israël

INLEIDING Naam 1en 2 Koningen vormden van huis uit één boek. De tweedeling is niet ingegeven door de stof – het verhaal over koning Achazja loopt na 1 Kon. 22:54 gewoon door -, maar waarschijnlijk door de praktische omvang van een boekrol. We treffen deze tweedeling al aan in de griekse vertaling, de Septuaginta (LXX), die ook […]
Bijbelwetenschappen

10. Het bezit van de aarde en het land Kanaan

Theologie van het Oude Testament 2013 | Mart-Jan Paul | Bijbels Theologische Artikelen | Verbond | Israël

In dit artikel komt het wonen van de mens op aarde aan de orde. God heeft hem plaatsen gegeven om te leven en die worden in het Oude Testament op allerlei wijzen beschreven en gewaardeerd. Als speciale plaatsen gelden de tuin in Eden, het land Kanaan en de stad Jeruzalem. Deze plaatsen zijn niet slechts […]

Woestijn en Jordaan. Over de betekenis van de plaats van het optreden van Johannes de Doper

Kerk en Theologie 2020 01 | Marco Rotman

In de synoptische evangeliën wordt het optreden van Johannes de Doper in het bijzonder verbonden met de woestijn en met de Jordaan. Een verband met de Jordaan is ook in het vierde evangelie aanwezig (Joh 1:28 “Bethanië over de Jordaan”), hoewel Johannes daar ook nog op een andere plaats doopt, namelijk in Aenon bij Salim (Joh 3:23). Waarom worden deze locaties in de evangeliën expliciet genoemd?
Bijbelwetenschappen

2. Methodiek voor een theologie van het Oude Testament

Theologie van het Oude Testament 2013 | Hendrik J. Koorevaar | Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring

Doelstelling De hoofduitdaging in het schrijven van een theologie van het ot ligt in de methodiek. Het gaat erom te luisteren naar de vele verschillende geloofsuitspraken die het ot doet, deze te eerbiedigen, met elkaar in verbinding te brengen en in een overzichtelijk geheel te presenteren. Volgens de onderscheiding die Johann Philipp Gabler gemaakt heeft, gaat […]
Bijbelwetenschappen

Exodus

Tekst voor Tekst 1987 | Redactie | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Verbond, Verlossing | Israël

INLEIDING De inhoud van het boek Het tweede boek van de Bijbel: Exodus (= uittocht) heeft een bijzondere actualiteit gekregen. Het woord ‘bevrijding’ is een modeterm geworden en er zijn theologen, die Exodus aan Genesis vooraf laten gaan of anders gezegd: de uittocht en het verbond gaan aan het schep-pingsgeloof vooraf. Juister geformuleerd: Israël zou zijn God […]