Zoekresultaten voor: Johannes 2

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Prediking

Preekschets bij Johannes 2:7 voor de 3e zondag van Epifanie

Redactie Prediking 2021 | Joan Bonhof | Preekschets | Epifanie, Kerkelijk jaar

Jezus verandert water in wijn. Dit is het eerste wonder van de Heere Jezus wat beschreven wordt in het Evangelie van Johannes. In Johannes 2:11 staat: “Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste wonderteken; Hij toonde zo Zijn grootheid en Zijn leerlingen geloofden in Hem.” Dit is een ander ‘verschijnen’ dan bij de andere zondagen, omdat het voor het eerst toont dat de kracht van God aan het werk is in Jezus.

Prediking

Preekschets bij Matteüs 3:16 voor de 2e zondag van Epifanie

Redactie Prediking 2021 | Joan Bonhof | Preekschets | Epifanie, Kerkelijk jaar

Deze zondag staat dus in het teken van de doop van de Heere Jezus. Deze gebeurtenis markeert het begin van de publieke verschijning van Jezus. In Matteüs 3:16-1  staat: “Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor Hem en zag hij hoe de Geest van God als een duif op hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is Mijn geliefde Zoon, in Hem vind ik vreugde’. Met Zijn doop begint Jezus Zijn werk op aarde en zet Hij Zijn eerste stap op weg naar het kruis. Ook dit wordt als een belangrijke gebeurtenis beschouwd, omdat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest alle drie tezamen in actie worden gezien.

Prediking

Preekschets bij Matteüs 2:10 voor Epifanie

Redactie Prediking 2021 | Joan Bonhof | Preekschets | Epifanie, Kerkelijk jaar

Deze zondag staan we stil bij Christus die verscheen aan de wijzen uit het oosten. De wijzen staan symbool voor de heidenen (de niet-Joodse volken). Ze volgden de ster en vonden het Kind. “Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, Zijn moeder. Ze wierpen zich neer om Het eer te bewijzen (Matteüs 2:11)”. Dit wordt als een zeer belangrijke gebeurtenis gezien, omdat het aantoonde dat Christus niet alleen als de Messias voor het Joodse volk was gekomen, maar als de Koning van de hele aarde. Het feest van Driekoningen, dat in sommige tradities wordt gevierd, is hiervan afgeleid.

Janse – Eenvoudig leven

Leo Smelt

Een belangrijk criterium voor wat een goed boek genoemd mag worden, is voor mij dat ik zin krijg om nieuwe preekstof aan te boren. Zo werd ik door de bijbelstudie van Paul Schenderling over ‘Vluchtroutes uit de crisis’ aangespoord om de hoofdstukken rond Jesaja 30 te lezen. Voor Eenvoudig leven van Sam Janse geldt hetzelfde.

Spiritualiteit

In een icoon komen kunstenaar, gelovige en God samen

Herademing 2021 04 | Anne-Marie van der Wilt | Artikel, Overige artikelen | God

Eigentijdse iconen, zo heeft Anne-Marie van der Wilt de iconen genoemd die zij gemaakt heeft. Ze licht toe wat iconen zijn en hoe ze tot de vervaardiging ervan kwam. ‘Het kijken naar een icoon maakt het mogelijk om contact te maken met Degene die is verbeeld.’

Bijbelwetenschappen

Joodse wortels onder het kerstfeest

29 november 2021 | Klaas van der Kamp | Column | Jodendom, Theologenblog | Kerkelijk jaar, Kerst

Het kerstverhaal van Lucas 2 hoort bij het sondergut van Lucas: materiaal dat niet voorkomt in andere evangeliën in de canon. De tekst ademt de sfeer van het joodse christendom. De tekst zit vol verwijzingen naar het leven buiten, het joodse jubeljaar en de priesterlijke teksten uit de Pentateuch. Je kunt de teksten in december lezen, maar nog sprekender is het om ze al in september te laten klinken.

Prediking

Preekschets 1 Johannes 2:28

Postille 2014 | Peter Verbaan | Preekschets | Avondmaal

1 Johannes 2:28 Drieëntwintigste zondag na Pinksteren Blijf dus in hem, kinderen. Dan kunnen we vol vertrouwen zijn wanneer hij verschijnt… Schriftlezing: 1 Johannes 2:18-29 Het eigene van de zondag Zie vorige zondag. Doorgaans wordt in deze periode van het kerkelijk jaar – of in de adventsperiode erna – het avondmaal gevierd. Deze tekstwoorden passen […]

Bijbelwetenschappen

De ijver voor uw huis zal Mij verteren

De eerste dag 2018 | Elly Bakker | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen, Verlossing | Navolging

Bij Exodus 20,1-17 en Johannes 2,13-22(25) Halverwege de Veertigdagentijd horen wij deze woorden: ‘nabij is het Pesach der Judeeërs geweest’ (Johannes 2,13). Jezus ‘klimt op’ naar Jeruzalem en naar het heiligdom waar de Eeuwige wordt geëerd, samen met de pelgrims uit Psalmen 122 – ook al hoort die psalm bij de volgende zondag, zondag Laetare. […]

Bijbelwetenschappen

Zes vaten vol

De eerste dag 2018 | Anneke Oppewal-Korbijn | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen, Verzet | Epifanie, Kerkelijk jaar

Bij Jesaja 62,1-5 en Johannes (1,29-)2,1-11 In het verhaal over de bruiloft te Kana draagt elk woord een oceaan aan betekenissen in zich. Het is doorspekt met verwijzingen naar het Oude Testament, symbolische getallen, symbolische handelingen, met verwijzingen naar het toekomstige optreden van Jezus en naar het toekomstig handelen van God. Voor de goede verstaander […]

Liturgie | Praktische theologie

Preekschets Psalm 25:15 – Vreemdelingen onderdak geven – 3e zondag van de veertigdagen

Steunpunt Liturgie GKV 2021 | Harrie de Hullu | Preekschets | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

‘Ik houd mijn oog gericht op de HEER’ Psalmen 25:15 Deze preekschets komt uit de handreiking ‘Ik ben er voor jou’ van het Steunpunt liturgie. Algemeen – het eigene van deze zondag, Oculi De derde zondag van de veertigdagentijd is evenals de tweede genoemd naar een vers uit Psalm 25, nu het vijftiende: ‘Ik houd […]