Zoekresultaten voor: Lucas 1

Zoeken:

Filter artikelen op:

Prediking

Preekschets bij Lucas 1:47

| Frans (W.F.) Wisselink | Preekschets | Advent, Kerkelijk jaar

Een jonge vrouw ontdekt dat zij een speciale rol mag spelen bij de komst van de Redder naar wie zo lang is uitgekeken. Ze is daarom blij met God die haar laat zien dat Hij zich houdt aan zijn beloften en ze vertrouwt zich toe aan God. Het is de uitdaging om die blijdschap en dat vertrouwen naar voren te laten komen in de dienst.

Bijbelwetenschappen

Joodse wortels onder het kerstfeest

29 november 2021 | Klaas van der Kamp | Column | Jodendom, Theologenblog | Kerkelijk jaar, Kerst

Het kerstverhaal van Lucas 2 hoort bij het sondergut van Lucas: materiaal dat niet voorkomt in andere evangeliën in de canon. De tekst ademt de sfeer van het joodse christendom. De tekst zit vol verwijzingen naar het leven buiten, het joodse jubeljaar en de priesterlijke teksten uit de Pentateuch. Je kunt de teksten in december lezen, maar nog sprekender is het om ze al in september te laten klinken.

Prediking

Preekschets bij Lucas 1:68

| Frans (W.F.) Wisselink | Preekschets | Advent, Kerkelijk jaar

Een oude priester heeft maandenlang in het isolement geleefd omdat hij niet kon spreken. Hij krijgt het woord als zijn zoontje geboren is en mag als profeet duidelijk maken welke rol zijn kind zal spelen om Gods volk gereed te maken voor de Heer.

Prediking

Preekschets bij Lucas 1:28

Preekwijzer 2021 | Alida Groeneveld | Preekschets | Advent

Voor de tweede zondag van Advent Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’(Lucas 1:28) Schriftlezing: Lucas 1: 26-38 Het eigene van de zondag Deze zondag is de tweede zondag van Advent. De vier zondagen voor 25 december gelden als voorbereidingsperiode op Kerst. Advent betekent ‘komst’ […]

Prediking

Kindermoment bij Lucas 3:1-6

| Angeliek Knol | Kindermoment | Advent, Doop, Kerkelijk jaar, Rituelen

Nodig de kinderen naar voren rondom de kom met water. Beweeg je hand in het water, schep er wat uit met je hand en laat dat weer in de kom vallen. Terwijl je dit doet, kijk je verwonderd naar het water. Dan richt je je tot de kinderen. Vraag hen: ‘Wat zou je met water of in het water allemaal kunnen doen?’

Prediking

Preekschets bij Romeinen 1:3-4

| Erik van Halsema | Preekschets | Advent, Jezus, Kerkelijk jaar

Kan dat wel: ‘Advent met Paulus’? Als we advent nemen als een voorbereidingstijd voor het kerstfeest, gedachtenis van de geboorte van Jezus, dan gaat dat amper of misschien helemaal niet. In de brieven van Paulus speelt Jezus als historische figuur vrijwel geen rol. Laat staan dat de apostel van de heidenen interesse zou hebben gehad voor geboorteverhalen. In ieder geval deelt hij daarover niets met zijn gehoor. Van verwachting is overigens volop sprake bij Paulus, en hoe! Bij hem is ondubbelzinnig sprake van een ongecompliceerde Naherwartung.

Bijbelwetenschappen

Zwijgen tot de lofzang losbreekt

De eerste dag 2015 | Piet van Veldhuizen | Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing, Vertrouwen | Advent, Kerkelijk jaar

Bij Lucas 1,5-25 / Lucas 1:5-25 In de eerste hoofdstukken van zijn boek geeft Lucas een soort ‘prehistorie’ van Jezus. Die loopt uit op een geslachtsregister, dat al namen-noemend zegt van wie Jezus afstamt, namelijk dat Hij samen met al die joodse voorvaders ‘van God’ is (Luc. 3,38). Daarna begint het verhaal over Jezus’ missie […]

PreekWijzer

| Redactie Theologie

PreekWijzer helpt je bij de preek In de online community PreekWijzer is een schat aan materiaal op het gebied van prediking verzameld: preekschetsen, bijbels-theologische artikelen, homiletische artikelen, kindermomenten en liturgisch materiaal. Al dit materiaal vind je hier op Theologie.nl. De eerste drie artikelen zijn gratis te lezen, een Premium lidmaatschap geeft onbeperkte toegang. Als PreekWijzer-abonnee […]

Bijbelwetenschappen

De Heer is genadig en gedenkt de wereld

De eerste dag 2015 | Peter-Ben Smit | Bijbels Theologische Artikelen | Ambt, Dienen | Navolging

Bij Lucas 1,57-80 Lucas 1,57-80 is het slot van het geboorteverhaal van Johannes de Doper, de voorloper, theologisch en narratief, van Jezus van Nazaret (1,76). Zijn geboorteverhaal en dat van Jezus, dat wordt afgerond in Lucas 2, zijn inhoudelijk en verhalend net zo sterk met elkaar verbonden als het verbond van God met de wereld […]

Dag 18 – Een stiltemeditatie in zes stappen

| Redactie Theologie

STILTEMEDITATIE uit Het Stiltedagboek – 365 bijbelmeditaties van Mirjam van der Vegt Stap 1 – Stilstaan bij het licht Steek een kaars aan en bid: Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan. (Zacharias in Lucas 1:78)   Stap 2 – Stilstaan bij je eigen hart […]