Zoekresultaten voor: Lucas 13

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Prediking

Preekschets bij Johannes 2:7 voor de 3e zondag van Epifanie

Redactie Prediking 2021 | Joan Bonhof | Preekschets | Epifanie, Kerkelijk jaar

Jezus verandert water in wijn. Dit is het eerste wonder van de Heere Jezus wat beschreven wordt in het Evangelie van Johannes. In Johannes 2:11 staat: “Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste wonderteken; Hij toonde zo Zijn grootheid en Zijn leerlingen geloofden in Hem.” Dit is een ander ‘verschijnen’ dan bij de andere zondagen, omdat het voor het eerst toont dat de kracht van God aan het werk is in Jezus.

Bijbelwetenschappen

‘Zalig allen die wachten op Hem’

De eerste dag 2016 | Matthijs de Vries | Bijbels Theologische Artikelen | Zegen

Bij Jesaja 30,15-21 en Lucas 13,22-30 Jesaja In de Jesajatekst treft ons een warme, genadige God. Bij Lucas daarentegen vinden we een Heer des huizes die laatkomers onverbiddelijk buitensluit, en hen uitmaakt voor rechtsverkrachters. Zij worden knarsetandend uitgestoten uit het Koninkrijk Gods. Wie wordt er in Jesaja 30,17 eigenlijk aangesproken: Israël of Egypte? Wie is […]

Bijbelwetenschappen

Menselijk lijden en bevrijdende beloften

De eerste dag 2016 | Willemien Roobol | Bijbels Theologische Artikelen | Lijden, Schuld

Bij Exodus 6,2-8, Psalm 103,1-7 en Lucas 13,1-9 In de Veertigdagentijd staan we in de gemeente stil bij het lijden van Jezus en het lijden van alle mensen op aarde. Hoe gaan we met lijden om? Zien we het als gevolg van verkeerd handelen (straf)? Veel mensen en ook de media zijn geneigd bij rampen […]

Bijbelwetenschappen

Stomme boom

De eerste dag 2013 | Anneke Meiners | Kindermoment | Verdriet | Levenseinde en rouw, Overlijden

Bij Lucas 13:1-9 Ze hebben de ambulance wel gehoord vannacht. Luuk en Sylvana zijn naar school gelopen en de meester heeft verteld van het verschrikkelijke dat er is gebeurd. Het was precies op de hoek aan het einde van hun straat. Daar staat een dikke boom. En het was er donker de vorige avond. Misschien […]

Bijbelwetenschappen

Geef haar een kans!

De eerste dag 2021 | Annemarie Hagoort | Kindermoment | Relaties

Bij Exodus 6,2-8 en Lucas 13,1-9 Bij het aansteken van de kaarsen of als drempeltekst Kind:Licht voor jou en mijLicht voor ieder kindLicht voor wie hier nog niet zo lang woontLicht voor de vreemdelingLicht voor wie je niet kent Het gevoel ‘niet leuk’ Vraag de kinderen om naar voren te komen. Vraag in welke groep […]

Praktische theologie | Prediking

Dienst: Gewaagd, gezien en aangeraakt

Altijd een preek op zak 2021 | Piet Schelling | Preek of meditatie | Verlossing | Ziekte

Orgelspel Voorbereiding Woord van welkom Eventueel aansteken van de paaskaars en tafelkaarsen Zingen van aanvangspsalm: Psalm 113:1 en 2 Bemoediging en groet (de tekst kan ook alleen door de voorganger worden gesproken) v: Onze hulp is in de naam van de Heer, a: die hemel en aarde gemaakt heeft. v: De Heer zal bij ons […]

Bijbelwetenschappen

De nauwe poort naar de nieuwe wereld

De eerste dag 2013 | Hans Greive | Bijbels Theologische Artikelen | Vertrouwen | God

Bij Lucas 13,22-30 Gelovigen hebben doorgaans de neiging de boodschap van het evangelie allereerst op zichzelf van toepassing te laten zijn, op het eigen behoud. Nu houdt geloof een persoonlijke relatie met God in. Je moet er zelf ook aan werken die verbinding open te houden. Tegelijk brengt dat met zich mee dat wij deel […]

Bijbelwetenschappen

Vrede voor Jeruzalem?

De eerste dag 2017 | Hans Fortuin | Bijbels Theologische Artikelen | Vrede | Geest

Bij Jeremia 23,16-29, Liedboek 17:1.3.4.6.7, 1 Korintiërs 12,1-11 en Lucas 19,41-48 De liturgie begint bij Psalmen 55, een gebed in nood, om redding en ontsnapping aan belagers. Deze psalm is bekend geworden in de compositie Hör mein Bitten van Felix Mendelssohn-Bartholdy: de innige smeekbede, de razende vijanden en het verlangen ver weg te kunnen vliegen […]

Bijbelwetenschappen

Ik ken jullie niet

De eerste dag 2013 | Karin van den Broeke | Kindermoment | Hemel | Navolging

Lucas 13,25 Een grappenmaker vertelde eens een verhaal. Hij was al wat ouder en nou niet bepaald een knappe man. Hij is wel behoorlijk beroemd, hij komt vaak op tv. Hij vertelde over zijn tijd op de middelbare school, toen hij ook niet echt knap gevonden werd door zijn klasgenoten. Toen hij eenmaal zo oud […]

Bijbelwetenschappen

In de rij

De eerste dag 2021 | Joost Schelling | Kindermoment

Bij Lucas 13,22-30 Vakantietijd In veel kerken is deze zondag een overgangszondag van de vakantietijd naar de schooltijd. Steeds meer kinderen zijn weer terug, en hier en daar zijn de scholen net begonnen. Onderstaand verhaal bij de tekst uit Lucas leent zich er zowel voor om het gewoon als verhaal te vertellen, als om het […]