Zoekresultaten voor: Lucas 15

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Geloofsopbouw

Gods engelen en wij

Ouderlingenblad 2021 11 | Rob van Houwelingen | Artikel, Overige artikelen | Heilig, Hemel, Wederkomst | God

In de Bijbel en in vroeger tijd daalden engelen als Gods hemelboden regelmatig op aarde neer. Maar ook vandaag zijn zij nog niet uitgediend. Dat we ze niet of nauwelijks waarnemen zal wellicht niet aan hen liggen…

Prediking

Preekschets bij Johannes 2:7 voor de 3e zondag van Epifanie

Redactie Prediking 2021 | Joan Bonhof | Preekschets | Epifanie, Kerkelijk jaar

Jezus verandert water in wijn. Dit is het eerste wonder van de Heere Jezus wat beschreven wordt in het Evangelie van Johannes. In Johannes 2:11 staat: “Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste wonderteken; Hij toonde zo Zijn grootheid en Zijn leerlingen geloofden in Hem.” Dit is een ander ‘verschijnen’ dan bij de andere zondagen, omdat het voor het eerst toont dat de kracht van God aan het werk is in Jezus.

Bijbelwetenschappen

De gelovige Tomas

Schrift 2021 04 | Gerard van Broekhuizen | Artikel, Overige artikelen | Navolging

Tomas wordt in alle vier de evangeliën genoemd, maar bij de synoptici is het ook niet meer dan dat. Bij hen vinden we zijn naam alleen bij de opsomming van ook de andere leerlingen van Jezus (Matteüs 10,3, Marcus 3,18 en Lucas 6,15). In het Evangelie volgens Johannes echter komen we hem zeven keer tegen, waarvan drie keer met naam en toenaam. Bovendien is hij vanaf hoofdstuk 20,24 de centrale persoon bij Jezus’ verschijningen na Pasen. Over zijn naam en zijn rol in het evangelie zal het in dit artikel gaan. Over vele, vele jaren heen is er over zijn naam en rol al heel veel gezegd, maar nog lang niet het laatste woord. Als dat trouwens al mogelijk is.

Kerk- en religiegeschiedenis

De apostel Tomas

Schrift 2021 04 | Matthijs Den Dulk | Artikel, Overige artikelen | Navolging

Tomas is zo ongeveer overal. Iedereen kent wel een T(h)omas, of het nu een bekende Nederlander, familielid of kennis betreft of een van de beroemde Thomassen uit de geschiedenis, waaronder een aantal die net als de apostel zelf heilig zijn verklaard (zoals Thomas Aquinas, Thomas More en Thomas Becket). Veel mensen hebben op een Sint Thomasschool gezeten of hebben een kerk met die naam bezocht. Anderen zijn misschien in een naar Tomas genoemde plek op vakantie geweest, of dat nu Sankt Thomas, Saint-Thomas, Santo Tomás of het Amerikaanse eiland Saint Thomas betrof.

Prediking

Preekschets bij Lucas 2:1-20 voor Kerstdag

Redactie Prediking | Alida Groeneveld | Preekschets | Verlossing | Kerkelijk jaar, Kerst

Deze dag is voor veel mensen het hoogtepunt van het kerkelijk jaar. De geboorte van een kind roept vertedering op. De vermeende erbarmelijke omstandigheden waarin de geboorte plaatsvindt, versterken een gevoel van medelijden. Het is een jaarlijks terugkerende spanning hoe om te gaan met de kerkgangers die één keer per jaar komen, en in hoeverre je hen tegemoet moet komen – door de keuze van bekende liederen bijvoorbeeld. Hoogstwaarschijnlijk zijn deze onregelmatige kerkgangers al in de kerstnacht geweest, maar ook op de kerstochtend kunnen zij aanwezig zijn. Een musicus, zoals een fluitist of een trombonist, kan deze viering met bekende kerstmuziek een extra feestelijk tintje geven.

Bijbelwetenschappen

Op zoek naar elkaar

De eerste dag 2016 | Hein Jan van Ogtrop | Bijbels Theologische Artikelen | God

Bij Exodus 32,7-14 en Lucas 15,1-32 Bekoring ‘Zoekt en gij zult vinden’ is een vaak misbruikte evangelietekst. Er is echter maar één zoeken aan de orde in de Schrift: het zoeken van God naar de mens. Dat zoeken moet door de mensen die naar zijn beeld zijn geschapen, worden nagespeeld. Het verhaal uit Exodus 32 […]

Bijbelwetenschappen

Zondag Laetare – Wees blij met mij

De eerste dag 2016 | Hein Jan van Ogtrop | Bijbels Theologische Artikelen | Bekering, Verdriet, Verlossing | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Bij 2 Kronieken 36,14-24, Jozua 5,9-12 en Lucas 15,11-32 ‘Iemand had twee zonen.’1 Th.J.M. Naastepad, Acht gelijkenissen, Kampen z.j., 88-107. Over de relatie tussen de oudste en de jongste zoon: Th.J.M. Naastepad, Het scharlaken snoer, Hilversum 1961, 93-102. Wie zijn gedachten over deze woorden laat gaan, ziet al gauw dat het motief ouder is dan […]

Bijbelwetenschappen

Gevonden!

De eerste dag 2016 | Joost Schelling | Kindermoment

Bij Exodus 32,7-14 en Lucas 15,1-10 Om te beginnen Voorganger: Onze hulp in de naam van de Heer Gemeente: die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Voorganger: De Heer laat ons nooit in de steek, Kind: Hij zoekt ons en Hij roept ons, Gemeente: en wij zijn door de Heer gevonden. Kind: Zo toont […]

Bijbelwetenschappen

Twee broers

De eerste dag 2016 | Joen Drost | Kindermoment | Bekering, Gelijkenis, Vergeving | Relaties

Bij Lucas 15,11-32 Verhaal De ene broer wilde gaan studeren, maar nu nog niet. Hij wilde eerst een reis naar Australië maken. Hij vroeg zijn vader om geld voor de reis en in elk geval wat reserve, voor als hij op een dag niets meer had, om weer naar huis te vliegen. De andere broer […]

Bijbelwetenschappen

De enkeling en de anderen

De eerste dag 2017 | Marise Boon | Bijbels Theologische Artikelen | Eenzaamheid, Rust, Vrede | Pastoraat

Bij Jesaja 30,15-18, Liedboek 55:1-5, 1 Petrus 5,5b-11 en Lucas 15,1-10 Het overkoepelende thema bij de schriftlezingen van deze zondag is dat je niet alleen bent. Op heel verschillende manieren komt dit ter sprake. Er wordt gesproken over hoop, over moedig verdergaan, er wordt gezegd dat er op je wordt gewacht, dat je reden bent […]