Zoekresultaten voor: Lucas 22

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Voor het laatst met Jezus aan tafel

De eerste dag 2016 | Anneke van Wijngaarden | Kindermoment | Avondmaal | Goede week, Kerkelijk jaar

Bij Lucas 22,14-20 of Lucas 22,14-33 Voor Witte Donderdag Maak als dat kan een andere opstelling dan normaal. De Tafel staat centraal in deze viering. Misschien is het niet de gewoonte aan tafel te gaan, maar op deze avond zou het juist goed kunnen. Gebruik bij de tafelviering matses, ongezuurd brood, in plaats van gerezen […]

Bijbelwetenschappen

Het Eerste Testament bekrachtigd

De eerste dag 2016 | Nico Vlaming | Bijbels Theologische Artikelen | Avondmaal, Verbond, Verlossing | Goede week, Kerkelijk jaar

Bij Hebreeën 10,11-18 en Lucas 22,14-20 of Lucas 22,14-33 Waarom is deze nacht… anders? Deze nacht, deze avond is anders omdat we vieren dat er een nieuw verbond is en wordt gesloten, aan de tafel van de gedachtenis, waarbij een nieuw gebod wordt gegeven. ‘Mandatum novum do vobis,’ zong de antifoon ooit tijdens de voetwassing […]

Dag 23 – ''Kerst en Pasen – ze horen bij elkaar''

Redactie Theologie

In de Franse Alpen zag ik deze zomer dit mooie altaar, c.q. voederbak in het kerkje van het herdersdorp Prapic. Bewust of onbewust/gevoelsmatig bieden de herders uit dit dorp een mooie illustratie van het verband tussen Lucas 2 en 22. Voor de herberg waarin voor Jezus geen plaats was, wordt in Lucas 2 hetzelfde woord […]

Bijbelwetenschappen

Vergeet-mij-niet

De eerste dag 2016 | Judith Visser | Kindermoment | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Bij Lucas 22,39-46 Dit is de eerste zondag in de Veertigdagentijd. In deze periode komen regelmatig erg spannende verhalen aan de orde. Ik merk ook aan mijn eigen kinderen dat sommige verhalen soms bijna té spannend voor ze zijn. Natuurlijk willen we onze kinderen alle bijbelverhalen vertellen, maar het is ook wijs om rekening te […]

Bijbelwetenschappen

De bruggenbouwer

De eerste dag 2016 | Wouter van Voorst | Bijbels Theologische Artikelen | Ambt, Dienen, Vrede | Pastoraat

Bij Hebreeën 4,14-5,10 en Lucas 22,39-46 Jezus is priester, hogepriester zelfs. Dat is pontifex in het Latijn. Het woord pontifex geeft prachtig aan wat de kern is van het priesterschap. Pontifex komt van pons plus facere: brug-maken. In het ‘woord van de oproep’ dat Hebreeën is (13,22), komt Jezus naar voren als bruggenbouwer. Hij bouwt […]

Prediking

Preekschets Lucas 22:29,30

Postille 2012 | Arjan Oosterwijk | Preekschets | Dienen, Lijden | Navolging, Veertigdagentijd

Lucas 22:29, 30 Judica Ik bestem jullie voor het koningschap zoals mijn Vader mij voor het koningschap bestemd heeft: jullie zullen in mijn koninkrijk eten en drinken aan mijn tafel, en zetelen op een troon om recht te spreken over de twaalf stammen van Israël. Schriftlezing: Lucas 22:24-30 Het eigene van de zondag De naam […]

Diaconaat | Prediking

Preekschets Lucas 22:14-15

Postille 2007 | Leen de Ronde | Preekschets | Dienen, Lijden, Verbond | Avondmaal, Goede week, Navolging, Veertigdagentijd

Lucas 22:14-15 Witte Donderdag Toen het zover was, ging hij samen met de apostelen aanliggen voor de maaltijd. Hij zei tegen hen: ‘Ik heb er hevig naar verlangd dit pesachmaal met jullie te eten voor de tijd van mijn lijden aanbreekt…’ Schriftlezing: Lucas 22:14-38 Uitleg De maaltijd is voor Lucas een aangelegen punt, grondvorm en […]

Dag 30 – Gehoorzaamheid

Redactie Theologie

Lucas 22:39-46 ‘Hij bad: “Vader, als u het wilt, neem dan deze beker van mij weg. Maar laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren”’ (vs. 42). Aan de overkant van het Kidrondal, net buiten de muren van de oude stad Jeruzalem, ligt de Olijfberg. Haar naam dankt zij aan de talloze olijfbomen […]

Prediking

Preekschets Lucas 22:15,16

Postille 2012 | Arjan Oosterwijk | Preekschets | Lijden | Avondmaal, Navolging, Veertigdagentijd

Lucas 22:15, 16 Laetare Hij zei tegen hen: ‘Ik heb er hevig naar verlangd dit pesachmaal met jullie te eten voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. Want ik zeg jullie: ik zal geen pesachmaal meer eten voordat het zijn vervulling heeft gevonden in het koninkrijk van God.’ Schriftlezing: Lucas 22:14-20 Het eigene van de […]

Prediking

Preekschets Klaagliederen 2:5 – 4e zondag van de veertigdagen/lijdenstijd

Preekwijzer 2021 | Ruud ter Beek | Preekschets | Veertigdagentijd

De HEER was een vijand Klaagliederen 2,5 Schriftlezing: Klaagliederen 2 en Lucas 22,41-46 Overige lezingen: Psalm 48 of een ander Sionslied (zonder God stort Sion in) ; Jeremia 12,1-6 (profetische klaagzang) en 7-13 (klaagzang van God). Thema: Verbijsterd over de woede van God Zie ook: Preekschets bij Klaagliederen 1,18a voor de 3e zondag van de […]