Zoekresultaten voor: Lucas 3

Zoeken:

Filter artikelen op:

Prediking

Kindermoment bij Lucas 3:7-18

| Angeliek Knol | Kindermoment | Advent, Kerkelijk jaar

Nodig de kinderen uit om naar voren te komen. Vertel hen dat je blij bent met één pen. Laat de pen zien aan de kinderen en vertel hoe mooi de pen is, dat hij zo fijn schrijft etc. Eventueel geef je de pen even door zodat iedereen de pen goed kan bekijken.
Haal dan de tweede pen tevoorschijn en zeg iets als: ‘Kijk, ik heb er nog één’.

Prediking

Kindermoment bij Lucas 3:1-6

| Angeliek Knol | Kindermoment | Advent, Doop, Kerkelijk jaar, Rituelen

Nodig de kinderen naar voren rondom de kom met water. Beweeg je hand in het water, schep er wat uit met je hand en laat dat weer in de kom vallen. Terwijl je dit doet, kijk je verwonderd naar het water. Dan richt je je tot de kinderen. Vraag hen: ‘Wat zou je met water of in het water allemaal kunnen doen?’

PreekWijzer

| Redactie Theologie

PreekWijzer helpt je bij de preek In de online community PreekWijzer is een schat aan materiaal op het gebied van prediking verzameld: preekschetsen, bijbels-theologische artikelen, homiletische artikelen, kindermomenten en liturgisch materiaal. Al dit materiaal vind je hier op Theologie.nl. De eerste drie artikelen zijn gratis te lezen, een Premium lidmaatschap geeft onbeperkte toegang. Als PreekWijzer-abonnee […]

Bijbelwetenschappen

De doop van Jezus door de R/roepende

De eerste dag 2015 | Hein Jan van Ogtrop | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen, Verlossing | Doop, Rituelen

Bij Jesaja 40,1-11 en Lucas 3,15-16.21-22 In Lucas 3,1-20 gaat het over de roeping in de woestijn van Johannes, de zoon van Zacharias en Elisabet. Johannes gaat daarna op weg naar het gebied rondom de grensrivier de Jordaan. Hij geeft antwoord op het appèl dat door de Roepende op hem wordt gedaan. De woestijn is […]

Bijbelwetenschappen

Goed nieuws, adderengebroed!

De eerste dag 2015 | Matthijs de Vries | Bijbels Theologische Artikelen | Bekering, Gerechtigheid | Advent, Kerkelijk jaar

Bij Sefanja 3,14-20 en Lucas 3,7-18 Er klinkt twee keer ‘goed nieuws’ (Luc. 3,18) op uit de lezingen voor deze derde zondag van de Advent. Maar waarom klinkt het evangelie bij monde van Johannes de Doper als een donderpreek op een mooie zondag en bij Sefanja juist als het licht aan het einde van een […]

Bijbelwetenschappen

Het oordeel als een loutering

De eerste dag 2012 | Hans Greive | Bijbels Theologische Artikelen | Bekering | Advent, Kerkelijk jaar

Bij Sefanja 3:14-20 en Lucas 3:7-18 Sefanja’s profetische boekje zet niet mals in: ‘Alles zal ik van de aardbodem wegvagen – spreekt JHWH.’ (Sef. 1,2). Gods toorn gaat niet alleen de volken treffen, maar evenzeer de onbetrouwbare leiders in Juda. De dag van JHWH zal Jeruzalem niet ontzien. De bijtende woorden van de profeet roepen […]

Bijbelwetenschappen

De stem van Een die roept

De eerste dag 2015 | Hein Jan van Ogtrop | Bijbels Theologische Artikelen | Bekering | Advent, Kerkelijk jaar

Bij Baruch 5,1-9, Filippenzen 1,3-11 en Lucas 3,1-6 Ik begin weer met een pleidooi voor de deuterocanonieke (of apocriefe) boeken. Het rooms-katholieke rooster put uit het boek Baruch, dat op naam staat van de secretaris van Jeremia, maar pas uit de tweede eeuw voor Christus dateert. Toch is het, geheel in de traditie van de […]

Bijbelwetenschappen

Delen

De eerste dag 2015 | Marloes Meijer | Kindermoment | Relaties

Bij Lucas 3,7-18 / Lucas 3:7-18 Verhaal/gesprek Nodig: zakjes/rolletjes snoep, stempel. Deel het snoep uit aan de helft van de kinderen. De rest heeft dus niks. Zeg er verder niks over. Misschien gaan sommige kinderen delen, misschien ook niet. Vertel daarna dit verhaal. Meester Johan was een bijzondere meester. Hij gaf niet alleen sommen en […]

Bijbelwetenschappen

Bange kinderen

De eerste dag 2013 | Joen Drost | Kindermoment | Angst, Vertrouwen | Navolging

Bij Lucas 3,15-16.21.22 De scouting organiseerde een speurtocht voor alle kinderen. In januari! Er waren twee verkenners mee, Hans en Jos, dan kon er niks gebeuren. De kinderen renden vooruit om de volgende pijl te ontdekken. Ze waren al bijna een uur onderweg. Toen werd het opeens donker en het begon hard te regenen. ‘Het […]

Bijbelwetenschappen

Een bron van hoop

De eerste dag 2012 | Anneke van Wijngaarden | Kindermoment | Zegen

Bij Lucas 3,1-6 Neema is elf. Ze woont in Tanzania, een land in Afrika. Ze hoort bij de Masai, mensen die leven van de veeteelt. De broers van Neema trekken rond met de dieren op zoek naar gras en water. Water is moeilijk te vinden. Terwijl de eerste zonnestralen voorzichtig door de wolken schijnen, zijn […]