Zoekresultaten voor: Lucas 4

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Joodse wortels onder het kerstfeest

29 november 2021 | Klaas van der Kamp | Column | Jodendom, Theologenblog | Kerkelijk jaar, Kerst

Het kerstverhaal van Lucas 2 hoort bij het sondergut van Lucas: materiaal dat niet voorkomt in andere evangeliën in de canon. De tekst ademt de sfeer van het joodse christendom. De tekst zit vol verwijzingen naar het leven buiten, het joodse jubeljaar en de priesterlijke teksten uit de Pentateuch. Je kunt de teksten in december lezen, maar nog sprekender is het om ze al in september te laten klinken.

Prediking

Preekschets Lucas 4:28-30 – Epifanie

Preekwijzer 2015 | Dirk Griffioen | Preekschets | Epifanie

Lucas 4:28-30 Toen de aanwezigen in de synagoge dit hoorden, ontstaken ze in grote woede. Ze sprongen op en dreven hem de stad uit, naar de rand van de berg waarop hun stad gebouwd was, om hem in de afgrond te storten. Maar hij liep midden tussen hen door en vertrok. Schriftlezing: Jesaja 61:1-3 en Lucas […]

Bijbelwetenschappen

Eigen volk eerst, of heil voor alle volkeren?

De eerste dag 2015 | Ine Van Den Eynde | Bijbels Theologische Artikelen | Gerechtigheid, Verlossing | Pastoraat

Bij Jeremia 1,4-10 en Lucas 4,21-30(32) De algemene bijval van Jezus’ toehoorders in Lucas 4,21-32 evolueert tot grote woede en een poging tot moord. Op kunstige wijze schetst de auteur zo in kort bestek de tegenstrijdige reacties die Jezus’ boodschap oproept. Jezus van Nazaret verkondigen als de bevrijder van Godswege is een grote uitdaging. Hoe […]

Prediking

Preekschets Jesaja 61:1

Postille 2013 | Jaap Doolaard | Preekschets | Lijden, Verlossing | Epifanie, Geest

Jesaja 61:1 Derde zondag na Epifanie ‘De Geest van God, de heer, rust op mij want de heer heeft mij gezalfd.’ Schriftlezingen: Jesaja 61:1-9; Lucas 4:14-21 Het eigene van de zondag Op 6 januari van een jaar breekt liturgisch gesproken de epifanietijd aan. Als lezingen in de kerk staan dan in de regel teksten op […]

Bijbelwetenschappen

Op het randje

De eerste dag 2015 | Trinus Hibma | Kindermoment | Kwaad | Jezus

Bij Lucas 4,21-30 / Lucas 4:21-30 De mensen in de synagoge – de joodse kerk – van Nazaret vinden het prachtig wat Jezus heeft verteld. Wat heeft hij mooi uitgebeeld hoe het leven voor arme en zieke mensen, voor gevangenen en mensen met een beperking beter zal gaan worden! Dromerig kijken ze voor zich uit. […]

Bijbelwetenschappen

In het spoor van Jesaja

De eerste dag 2015 | Hans Fortuin | Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring, Profeet | Jezus

Bij Jesaja 61,1-9, Psalm 145,13-21, 1 Korintiërs 12,12-27 en Lucas 4,14-21 Bij Johannes (2,1-11) begint Jezus zijn openbare leven met het doen van zijn eerste teken bij de bruiloft in Kana. Bij Lucas (4,14-21) begint de volwassen Jezus met de verkondiging van zijn roeping en programma, aan de hand van Jesaja 61,1-2a, in de synagoge […]

Prediking

Kinderverhaal en tienermoment bij Lucas 4:11-30

Preekwijzer 2019 | Trinette Verhoeven | Kindermoment | Epifanie

In de synagoge vinden de mensen dat Jezus naast zijn schoenen loopt. Het is mooi, dat hij uit de profetenrol voorleest. Maar als hij over Elia en Elisa spreekt en hun opdracht de buitenstaander, sterker nog: de buitenlander bij te staan, wordt het hen te veel. Ze zetten alles op alles om hem te doden, […]

Bijbelwetenschappen

Kon ik maar vliegen

De eerste dag 2013 | Trinus Hibma | Kindermoment | Dienen | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Bij Lucas 4,1-13 ‘Luuk, ga even een volkorenbrood halen bij de bakker, wil je?’ Luuk heeft geen zin, maar in ruzie met zijn moeder heeft hij nog minder zin. Hij sloft zijn kamer uit, de trap af. Pakt een tas, steekt de paar euro op de keukentafel in zijn broekzak en trekt de deur met […]

Prediking

Preekschets Lucas 4:18-19 – 2e zondag na Epifanie

Preekwijzer 2017 | Kees van Dusseldorp | Preekschets | Openbaring | Epifanie, Jezus

2e zondag na Epifanie ‘De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd (…) om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’ Kernvers: Lucas 4:18a; 19Schriftlezing: Lucas 4:14-30 Zie ook Preekschets Lucas 2:40-52 Preekschets Lucas 5:38 Preekschets Lucas 6:27-28 Tijdeigen materiaal Epifanie (Dienstboek I) Het eigene van de zondag De […]

Bijbelwetenschappen

‘En het geschiedde’

De eerste dag 2017 | Jaap Goorhuis | Bijbels Theologische Artikelen | Vergeving, Verlossing | Jezus

Bij Lucas 5,1-11 Ja, ik weet het: er is discussie over de vraag hoe je het Griekse Egeneto de (of: Kai egeneto) moet vertalen (5,1). De Nieuwe Bijbelvertaling vertaalt: ‘Toen hij eens aan de oever van het Meer van Gennesaret stond (…).’ Ik houd het toch liever op het wat archaïsche ‘En het geschiedde (…)’. […]