Zoekresultaten voor: Lucas 9

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Kerk- en religiegeschiedenis

De apostel Tomas

Schrift 2021 04 | Matthijs Den Dulk | Artikel, Overige artikelen | Navolging

Tomas is zo ongeveer overal. Iedereen kent wel een T(h)omas, of het nu een bekende Nederlander, familielid of kennis betreft of een van de beroemde Thomassen uit de geschiedenis, waaronder een aantal die net als de apostel zelf heilig zijn verklaard (zoals Thomas Aquinas, Thomas More en Thomas Becket). Veel mensen hebben op een Sint Thomasschool gezeten of hebben een kerk met die naam bezocht. Anderen zijn misschien in een naar Tomas genoemde plek op vakantie geweest, of dat nu Sankt Thomas, Saint-Thomas, Santo Tomás of het Amerikaanse eiland Saint Thomas betrof.

Bijbelwetenschappen

De dorpelingen wilden Hem niet ontvangen

De eerste dag 2013 | Anneke van Wijngaarden | Kindermoment | Conflicten | Jezus, Jodendom

Bij Lucas 9,53 (Lucas 9,51-62) Vooraf: Zorg voor briefjes met een rood kruis erop en een paar lege briefjes. Worden jullie weleens tegengehouden? Zeggen ze wel eens: ‘Stop! Je mag er niet door’? Dat is heel vervelend! Gaan jullie eens in een lange rij staan. (Haal twee kinderen uit de rij. Zij mogen straks proberen […]

Prediking

Preekschets Lucas 9:31

Postille 2007 | Trinette Verhoeven | Preekschets | Bidden, Levenseinde en rouw, Navolging, Overlijden, Veertigdagentijd

Lucas 9:31 Reminiscere Ze spraken over het levenseinde dat hij in Jeruzalem zou moeten volbrengen. Schriftlezing: Lucas 9:28-36 Het eigene van de zondag De naam Reminiscere heeft deze zondag te danken aan de ingangspsalm: ‘Denk aan uw barmhartigheid, Heer, aan uw liefde door de eeuwen heen. God, verlos Israël, verlos het van al zijn angsten’ […]

Bijbelwetenschappen

‘…totdat zij het koninkrijk van God gezien hebben’

Interpretatie 2008 | Nico Riemersma | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Wederkomst | Navolging, Overlijden

Over Lucas 9:27 en de context Met een lastig vers (Lucas 9:27) eindigt het verhaal dat we kennen als het verhaal van ‘de belijdenis van Petrus/de eerste lijdensaankondiging’ (9:18-27). De cruciale vraag is: waarnaar verwijst ‘het zien van het koninkrijk van God’? Alle aandacht van de onderzoekers gaat doorgaans naar die vraag uit. Eenstemmigheid ontbreekt. […]

Bijbelwetenschappen

Het straalt er vanaf!

De eerste dag 2016 | Annemarie Hagoort | Kindermoment | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Bij Exodus 34,27-35 en Lucas 9,28-36 Bij het aansteken van de kaarsen of als drempeltekst Kind:Tien regels heeft God gegevenals richting voor ons leven,ze staan in steen gebeiteld en bedoelen allemaal:Kijk eens om je heen,jij bent niet alleen! LiedsuggestieKijk eens om je heen uit Alles wordt nieuw 2, 28. Wave Wave van licht: Je kunt […]

Bijbelwetenschappen

Kriskras voren

De eerste dag 2016 | Trinus Hibma | Kindermoment | Levenskunst

Bij Lucas 9,51-62 Op een dag zegt Jezus tegen zijn volgelingen: ‘We moeten naar Jeruzalem gaan. Daar in de hoofdstad moeten ze gauw horen van vrede op aarde, voordat de regering nog meer rijken rijker maakt en de mensen leert elkaar te haten.’ Zo gezegd, zo gedaan. In het volgende dorp willen zijn vrienden vast […]

Bijbelwetenschappen

Met Jezus op weg

Schrift 2020 03 | Bärry Hartog | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Jodendom | Jezus

‘De Weg’ in Handelingen als Joods begrip Een van de karakteristieke kenmerken van het bijbelboek Handelingen is het gebruik van de aanduiding ‘de Weg’ voor de volgelingen van de opgestane Jezus. In deze bijdrage bespreek ik de betekenis van de term en laat ik zien dat het gebruik ervan in Handelingen onderdeel is van een […]

Prediking

Preekschets Lucas 9:3

Postille 2014 | Corine Sloots | Preekschets | Navolging

Lucas 9:3 Hij zei tegen hen: ‘Neem niets mee voor onderweg, geen stok, geen reistas, geen brood en geen geld, en ook geen extra kleren.’ Schriftlezing: Lucas 9:1-6 Het eigene van de zondag Deze en de twee volgende postilles vormen een korte serie. Ze bevatten schetsen van teksten die zijn geschreven in het kader van […]

Diaconaat | Prediking

Preekschets Lucas 22:14-15

Postille 2007 | Leen de Ronde | Preekschets | Dienen, Lijden, Verbond | Avondmaal, Goede week, Navolging, Veertigdagentijd

Lucas 22:14-15 Witte Donderdag Toen het zover was, ging hij samen met de apostelen aanliggen voor de maaltijd. Hij zei tegen hen: ‘Ik heb er hevig naar verlangd dit pesachmaal met jullie te eten voor de tijd van mijn lijden aanbreekt…’ Schriftlezing: Lucas 22:14-38 Uitleg De maaltijd is voor Lucas een aangelegen punt, grondvorm en […]

Bijbelwetenschappen

Wie niet tegen u is, is vóór u

De eerste dag 2016 | Henk Hudepohl | Bijbels Theologische Artikelen | Bekering, Vertrouwen | Navolging

Bij 1 Koningen 19,19-21 en Lucas 9,51-62 In Lucas’ getuigenis zijn we aanbeland bij het moment waarop Jezus zijn weg naar Jeruzalem gaat. Maar daar gaat wel wat aan vooraf. Er is de gedaanteverandering op de berg waar Mozes en Elia zich bij Jezus voegen en spreken over zijn heengaan (Gr.: exodos), over zijn voleinding […]