Zoekresultaten voor: Maleachi 4

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Vijgenbladeren en ondergoed

Schrift 2022 03 | Harm van Grol | Artikel, Overige artikelen | Inclusie, Intercultureel, Jodendom

Kleren maken de man/vrouw.
Kleding is complex. In deze bijdrage gaat het om kleding als basisbehoefte, een nuchtere realiteit, maar voor de rest beschrijven we hoe mensen in de Schrift hun wereld vormgeven met kleding. We beginnen met taboe en bedrog en eindigen met sociale conventies. Kleding verbergt en openbaart.

Prediking

Preekschets Lucas 1:13 – Eerste Advent

Postille 2015 | John van Eck | Preekschets | Advent

Lucas 1:13Eerste Advent Maar de engel zei tegen hem: ‘Wees niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord: je vrouw Elisabet zal je een zoon baren, en je moet hem Johannes noemen.’ Schriftlezingen: Maleachi 4; Lucas 1:5-17 Het eigene van de zondag In de tijd van Advent staan we stil bij het komen van Gods Koninkrijk. […]

Bijbelwetenschappen

Om van Jezus’ naam in woord en daad te getuigen

De eerste dag 2016 | Jaap Goorhuis | Bijbels Theologische Artikelen | Navolging

Bij Maleachi 3,19-24 1 Telling NBV/WV/NB; in (H)SV/NBG ’51: Maleachi 4,1-6.en Lucas 21,5-19 In de tempel Jezus bevindt zich in de tempel. Daaruit had Hij eerst de kooplieden verdreven, waarmee Hij zo veel verzet had opgeroepen dat gezocht werd naar een gelegenheid om Hem om te brengen (Lucas 19,45-48). Zijn leven was in gevaar, maar […]

Prediking

Preekschets Markus 8:27,29 – Startzondag

Protestantse Kerk 2015 | Alfred J. Post | Preekschets | Lijden | Jezus, Kerkelijk jaar, Startzondag

Startzondag Markus 8:27,29 Jezus vertrok met zijn leerlingen naar de dorpen in de buurt van Caesarea Filippi. Onderweg vroeg hij aan zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat ik ben?’ (..) Toen vroeg hij hun: ‘En wie ben ik volgens jullie?’ Petrus antwoordde: ‘U bent de Messias.’ Perikoop: Markus 8 vers 27-30 ‘De belijdenis van […]

Bijbelwetenschappen

Dag van de Heer

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | Sam Janse | Artikel, Overige artikelen | Bekering, Missionair, Rust | God

Geloofstaal & cultuurtaal Kerkgangers zullen de uitdrukking ‘de dag des Heren’ vooral verbinden met de zondag. De beter geïnformeerde bijbellezer, die weet dat het in het Oude Testament gaat om de dag van het gericht van God, zal vooral de dreiging ervaren die van dit woord uitgaat. De uitdrukking ‘de dag van de Heer’ of […]

Bijbelwetenschappen

Wederkomst

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | Sam Janse | Artikel, Overige artikelen | Hemel, Openbaring, Wederkomst | Bidden

Geloofstaal & cultuurtaal In sommige christelijke kringen is het bijbelse spreken over Jezus’ wederkomst niet zelden aangegrepen om allerlei fantasierijke eindtijdscenario’s te ontwerpen. Binnen de gevestigde kerken heeft dit van de weeromstuit geleid tot reserves ten aanzien van deze thematiek. Toch beroven we dan een goed deel van het nieuwtestamentisch getuigenis van zijn kracht, of […]

Bijbelwetenschappen

Gezalfde, Christus, Messias

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | Mart-Jan Paul | Artikel, Overige artikelen | Bekering | Geest

Geloofstaal & cultuurtaal Bij het woord ‘zalf’ denken de meeste mensen aan een product van de apotheek, bedoeld voor de huidverzorging. In de Bijbel wordt zalf (of zalfolie) ook gebruikt om mensen te wijden voor een bepaalde taak. ‘Gezalfde’ iseen aanduiding voor iemand die koning of priester is, of zal worden. Hoewel ‘Christus’ de vertaling […]

Bijbelwetenschappen

Maleachi

Tekst voor Tekst 1987 | Redactie | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Bekering, Profeet | Relaties

INLEIDING Maleachi als profetisch boek Maleachi is het laatste bijbelboek van de profetische geschriften. Ook het laatste boek van het O.T. in de nederlandse vertalingen; in het hebreeuwse O.T. vormen 1 en 2 Kronieken het slot. Iemand noemt Maleachi: de Adventist. In zekere zin zijn alle profeten adventfiguren. Ze mogen, ieder op hun wijze, de […]

Bijbelwetenschappen

Engel

Schrift 2019 01 | Harm van Grol | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen

Those were the days. We lazen Bijbel in de Verdeutschung van Martin Buber en Franz Rosenzweig en we ontdekten dat engelen eigenlijk boden waren. Wat een opluchting dat ze hun vleugels verloren en hun braaf-burgerlijke blik. En theologisch, dat de aandacht weer uitging naar wat ze zeiden, naar het woord van God, en niet naar al die poespas.

Ecclesiologie | Systematische theologie

12.5. Ouders en kinderen

Goed Gelovig 2015 | Bert Weerd | Artikel, Overige artikelen | Relaties

Zie ook Inhoudsopgave Goed gelovig Het gebruik van Goed gelovig 12. Levenskunst 12.1. Gods goedkeuring 12.2. Motiverende genade 12.3. Bevrijdende gehoorzaamheid 12.4. Van ophouden weten 12.6. Respect voor het leven 12.7. Zuivere relaties 12.8. Geven maakt rijk 12.9. Eerlijk duurt het langst 12.10. Zuivere motieven 12.11. Loon naar werken Heidelbergse Catechismus Vraag 104: Wat wil […]