Zoekresultaten voor: Matteüs 13

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Apostelen en martelaren

De eerste dag 2020 03 | Lidwien van Buuren | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Lijden | Kerkelijk jaar, Trinitatis

Vorige week, op de eerste zondag na Pinksteren, hoorden we het eerste deel van Matteüs’ uitzendingsrede; vandaag horen we het vervolg en volgende week het slot. Jezus zendt de twaalf apostelen uit om te prediken en het Koninkrijk der hemelen te verkondigen (10:7-8). Volgens de lezing van vandaag blijkt dat geen gemakkelijke opdracht. Jezus bereidt de apostelen voor op wat hen daarbij te wachten staat: geseling, de marteldood, haat en vervolging (10:17-18.22-23).
Bijbelwetenschappen

Die Here is en levend maakt

Ouderlingenblad 2023 06 | Kees van der Kooi | Artikel, Overige artikelen | Schepping | Geest

In het themanummer over de Geest beginnen we bij de Bijbel – hoe spreekt de Bijbel over de Geest? waar lezen we van die Geest? wat brengt die Geest ons, de mensen?
Bijbelwetenschappen

Lijden omwille van Jezus

Schrift 2023 02 | Ruben van Wingerden | Artikel, Overige artikelen | Angst, Lijden, Wederkomst

In het hele evangelie van Mattheüs vinden we aanwijzingen over hoe je moet handelen, bijvoorbeeld in de Bergrede en de parabel van de schapen en de bokken (Matteüs 25:31-46). In dit artikel gaat Ruben van Wingerden in op specifieke gevolgen van het Jezus’ leerling zijn zoals het in Matteüs beschreven wordt: lijden omwille van Jezus.
Bijbelwetenschappen

Jeremia in de put

Schrift 2023 02 | Eric Peels | Artikel, Overige artikelen | Bekering, Lijden, Profeet

De titel van deze bijdrage, ‘Jeremia in de put’, kent drie opzichten: ten eerste omdat hij een uiterst pijnlijke boodschap moet brengen waar hij zelf geestelijk onder lijdt, ten tweede omdat hem psychisch en fysiek geweld wordt aangedaan door afwijzing en doodsdreiging, en ten derde omdat hij deelt in het onvoorstelbare trauma van Juda’s ondergang, met de nog verdere afbraak daarna.
Bijbelwetenschappen

Schuimbekkend ziek?

Schrift 2023 02 | Gerrit Vreugdenhil | Artikel, Overige artikelen | Lijden, Verlossing | Ziekte

Gerrit Vreugdenhil kijkt naar het verhaal over de vader met zijn zieke zoon uit Marcus 9. Al vanaf zijn vroegste jeugd (ek padiothen) is zijn zoon ziek en lijkt hij zelf ten einde raad (zie ook Mat. 17:14-21 en Luc. 9:37-43). Dat zal de reden zijn dat hij Jezus heeft opgezocht. Dit artikel kijkt naar het lijden van de zoon, wat was daar precies aan de hand?
Dogmatiek | Systematische theologie

De drie-ene God: kern van onze geloofsbelijdenis

Redactie Prediking en liturgie 2023 | Mark Paridaens | Artikel, Homiletische Artikelen | Geloofsbelijdenis | Kerkelijk jaar, Trinitatis

Een bekend theoloog noemde de drie-eenheidsleer het onderscheidend kenmerk van de grootste religie ter wereld. We zoeken in het Oude en Nieuwe Testament naar de Bijbelse wortels van deze leer. Er wordt ook nagegaan hoe de vroege kerk omging met de vragen die dit dogma opriep.
Prediking

Preekschets 1 Petrus 5:2a

Redactie Prediking en liturgie 2023 | Gerda van Vliet | Preekschets | Kerkelijk jaar, Pinksteren

Pinksteren sluit Pasen af. Pasen is tot voltooiing gekomen. De Geest van Jezus Christus raakt mensen aan. Ze worden uitgenodigd om Jezus te volgen en gehoorzaam te zijn aan de zending die Jezus hen meegaf in Matteüs 28:19-20. Dit feest van de Geest is het begin van de christelijke gemeenschap. De Geest van toen is de Geest van vandaag.
Systematische theologie

Zijn er engelen om ons heen?

Redactie Theologie.nl 2023 | Rob van Houwelingen | Blog, Column | Conflicten, Theologisch drieluik | Inclusie

Nederlanders staan niet bepaald bekend vanwege hun gastvrijheid. Dat ene koekje bij de koffie komt wat magertjes over, vergeleken bij de overvloedige maaltijden die bijvoorbeeld in het Midden-Oosten aan gasten worden voorgezet. In ons land is het dan ook niet gebruikelijk onbekenden uit te nodigen voor het eten, laat staan ze onderdak aan te bieden. Hoogstens wordt voor eenzamen en daklozen jaarlijks een kerstdiner georganiseerd in de kerk. En dat terwijl je maar nooit weet, wie je ontvangt; misschien wel een engel.
Prediking

Preekschets Matteüs 13:30a – Vierde zondag na Epifanie

Preekwijzer 2015 | Kees van Atten | Preekschets | Lijden | Epifanie

Matteüs 13:30a Laat beide samen opgroeien tot aan de oogst. Schriftlezing: Matteüs 13:24-30, 36-43Thema: Antiradicaal Het eigene van de zondag Zie preekschets over derde zondag na Epifanie. Uitleg Ook deze gelijkenis gaat vergezeld van een uitleg. Zeven beeldelementen worden in hetzelfde hoofdstuk verduidelijkt. Die uitleg is kort en bijna lexicon-achtig. Volgens een aantal exegeten is ook […]
Prediking

Preekschets Matteüs 13:3 – Derde zondag na Epifanie

Preekwijzer 2015 | Kees van Atten | Preekschets | Epifanie

Matteüs 13:3 Hij sprak hen uitvoerig toe en vertelde gelijkenissen: ‘Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien (…)’ Schriftlezing: Matteüs 13:1-9, 18-23Thema: Zaaigoed Het eigene van de zondag Deze zondag is de derde zondag na Epifanie. De zondagen na Epifanie lenen zich uitstekend voor concentratie op de woorden en daden van Jezus. Een […]