Zoekresultaten voor: Matteüs 14

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Vrede? Tweedracht?

De eerste dag 2020 03 | Gerben Westra | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Vrede | Navolging

Rond Jezus scheiden zich de geesten: dat moet maar eens in alle duidelijkheid gezegd worden. Niks vrede – het zwaard en tweedracht. Breuk tussen huisgenoten die elkaars vijanden worden: erger kan nauwelijks. Jeremia – hij gans anders – geeft een opmerkelijk advies aan wie gevankelijk naar Babel zijn afgevoerd: Zoek vrede voor uitgerekend die stad! In haar vrede zul je vrede vinden – huisgenoten zijn, bij wijze van spreken.
Bijbelwetenschappen

Apostelen en martelaren

De eerste dag 2020 03 | Lidwien van Buuren | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Lijden | Kerkelijk jaar, Trinitatis

Vorige week, op de eerste zondag na Pinksteren, hoorden we het eerste deel van Matteüs’ uitzendingsrede; vandaag horen we het vervolg en volgende week het slot. Jezus zendt de twaalf apostelen uit om te prediken en het Koninkrijk der hemelen te verkondigen (10:7-8). Volgens de lezing van vandaag blijkt dat geen gemakkelijke opdracht. Jezus bereidt de apostelen voor op wat hen daarbij te wachten staat: geseling, de marteldood, haat en vervolging (10:17-18.22-23).
Diaconaat | Praktische theologie

Lessen vanuit het diaconaat

Woord en dienst 2023 06 | Jonna van den Berge-Bakker | Artikel, Overige artikelen | Armoede | Kerk in de wereld

Voor haar masterthesis luistert Jonna Bakker onder andere naar verhalen van diaconale geloofsgemeenschappen. Wat ontdekt ze in deze ontmoetingen?
Bijbelwetenschappen

Lijden omwille van Jezus

Schrift 2023 02 | Ruben van Wingerden | Artikel, Overige artikelen | Angst, Lijden, Wederkomst

In het hele evangelie van Mattheüs vinden we aanwijzingen over hoe je moet handelen, bijvoorbeeld in de Bergrede en de parabel van de schapen en de bokken (Matteüs 25:31-46). In dit artikel gaat Ruben van Wingerden in op specifieke gevolgen van het Jezus’ leerling zijn zoals het in Matteüs beschreven wordt: lijden omwille van Jezus.
Bijbelwetenschappen

Jeremia in de put

Schrift 2023 02 | Eric Peels | Artikel, Overige artikelen | Bekering, Lijden, Profeet

De titel van deze bijdrage, ‘Jeremia in de put’, kent drie opzichten: ten eerste omdat hij een uiterst pijnlijke boodschap moet brengen waar hij zelf geestelijk onder lijdt, ten tweede omdat hem psychisch en fysiek geweld wordt aangedaan door afwijzing en doodsdreiging, en ten derde omdat hij deelt in het onvoorstelbare trauma van Juda’s ondergang, met de nog verdere afbraak daarna.
Bijbelwetenschappen

Schuimbekkend ziek?

Schrift 2023 02 | Gerrit Vreugdenhil | Artikel, Overige artikelen | Lijden, Verlossing | Ziekte

Gerrit Vreugdenhil kijkt naar het verhaal over de vader met zijn zieke zoon uit Marcus 9. Al vanaf zijn vroegste jeugd (ek padiothen) is zijn zoon ziek en lijkt hij zelf ten einde raad (zie ook Mat. 17:14-21 en Luc. 9:37-43). Dat zal de reden zijn dat hij Jezus heeft opgezocht. Dit artikel kijkt naar het lijden van de zoon, wat was daar precies aan de hand?
Dogmatiek | Systematische theologie

De drie-ene God: kern van onze geloofsbelijdenis

Redactie Prediking en liturgie 2023 | Mark Paridaens | Artikel, Homiletische Artikelen | Geloofsbelijdenis | Kerkelijk jaar, Trinitatis

Een bekend theoloog noemde de drie-eenheidsleer het onderscheidend kenmerk van de grootste religie ter wereld. We zoeken in het Oude en Nieuwe Testament naar de Bijbelse wortels van deze leer. Er wordt ook nagegaan hoe de vroege kerk omging met de vragen die dit dogma opriep.
Prediking

Preekschets 1 Petrus 5:2a

Redactie Prediking en liturgie 2023 | Gerda van Vliet | Preekschets | Kerkelijk jaar, Pinksteren

Pinksteren sluit Pasen af. Pasen is tot voltooiing gekomen. De Geest van Jezus Christus raakt mensen aan. Ze worden uitgenodigd om Jezus te volgen en gehoorzaam te zijn aan de zending die Jezus hen meegaf in Matteüs 28:19-20. Dit feest van de Geest is het begin van de christelijke gemeenschap. De Geest van toen is de Geest van vandaag.
Prediking

Preekschets Matteüs 14:16

Preekwijzer 2017 | Wilco van Wakeren | Preekschets

Tiende zondag van de zomer Matteüs 14:16 Maar Jezus zei: ‘Ze hoeven niet weg, geven jullie hun maar te eten.’ Schriftlezing: Matteüs 14:13-21 Het eigene van de zondag Het is vakantietijd. In deze periode komen de zingevingsvragen vaak anders tot ons. Een diepere vermoeidheid dan gedacht kan bij ons opkomen. Velen hebben de behoefte om […]
Prediking

De Maaltijd des Heren in Matteüs 14:13-21

Preekwijzer 2017 | Archibald van Wieringen | Overige artikelen | Avondmaal | Avondmaal

De Maaltijd des Heren komt door heen elk evangelie voor. Vandaag is dat het geval met het verhaal dat bekend staat als ‘de wonderbare broodvermenigvuldiging’. Maar het verhaal focust niet op een zogenaamd doorbreken van onze natuurwetten in een onverklaarbare toename van brood, maar op de theologie van de gemeenschapsmaaltijd die met Jesus de Heer […]