Zoekresultaten voor: Matteüs 26

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Prediking

Preekschets bij Johannes 2:7 voor de 3e zondag van Epifanie

Redactie Prediking 2021 | Joan Bonhof | Preekschets | Epifanie, Kerkelijk jaar

Jezus verandert water in wijn. Dit is het eerste wonder van de Heere Jezus wat beschreven wordt in het Evangelie van Johannes. In Johannes 2:11 staat: “Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste wonderteken; Hij toonde zo Zijn grootheid en Zijn leerlingen geloofden in Hem.” Dit is een ander ‘verschijnen’ dan bij de andere zondagen, omdat het voor het eerst toont dat de kracht van God aan het werk is in Jezus.

Prediking

Preekschets Matteüs 6:10

Postille 2006 | Wouter Klouwen | Preekschets | Hemel | Bidden, God, Navolging, Pastoraat

Matteüs 6:10 Achttiende zondag na Pinksteren … uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde… (NBG-51) Schriftlezing: Matteüs 6:5-15 Het eigene van de zondag In deze tijd van de herfst en van de oogst, kiezen we vier gedeelten uit de bergrede uit het Evangelie van Matteüs. De tekst voor deze zondag, alsook […]

Bijbelwetenschappen

Heeft Jezus een eerlijk proces gehad?

Interpretatie 2011 | Bert Aalbers | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Lijden | Goede Vrijdag, Kerkelijk jaar

Over het proces tegen Jezus is veel, zeer veel gepubliceerd. Wie de vraag krijgt over dat onderwerp iets te zeggen in 2300 woorden, zal zich dus moeten beperken. Daarom wil ik mij concentreren op het evangelie van Matteüs. Ik begin met een inventarisatie van zijn taalgebruik. Daarna de discussie over de betrouwbaarheid van de berichtgeving […]

Prediking

Preekschets Matteüs 26:42

Postille 2009 | Jelle van Nijen | Preekschets | Lijden | Epifanie, Navolging, Veertigdagentijd

Matteüs 26:42 Tweede zondag na Epifanie Vader, als het niet mogelijk is dat deze beker aan mij voorbijgaat zonder dat ik eruit drink, laat het dan gebeuren zoals u het wilt. Schriftlezing: Matteüs 26:36-46 Uitleg Het is mij enkele keren overkomen dat in een kerkdienst uit het gedicht van Bonhoeffer ‘Van goede machten’ het derde […]

Prediking

Preekschets Exodus 11 – Palmzondag

Steunpunt Liturgie GKV 2020 | Redactie | Preekschets | Palmzondag, Veertigdagentijd

Schriftlezingen: Exodus 11 en Matteüs 21: 1-11 of een selectie uit Matteüs 26 en 27. Het eigene van Palmzondag De Stille Week, de voorbereidingsweek die uitloopt op het Paasfeest begint met de Palmzondag. Op deze dag werd Jezus met palmtakken en lofprijzing toegejuicht terwijl Hij op een ezel Jeruzalem binnenreed. De Stille Week wordt deze […]

Bijbelwetenschappen

Godslastering of orthodoxie?

De eerste dag 2014 | Wouter van Voorst | Bijbels Theologische Artikelen | Conflicten, Kwaad, Wereldgodsdiensten | Jezus

Bij Daniël 7,1-14 en Matteüs 26,(26-30)57-68 Blasfèmia is volgens de Griekse tekst de reden van Jezus’ veroordeling: godslastering. ‘Des doods schuldig is hij!’ (Mat. 26,66) De hogepriester heeft er een tijdje omheen gedraaid. Na wat gekluns met valse getuigen vraagt hij het op de man af: of Jezus de Christus is, de Zoon van God. […]

Bijbelwetenschappen

‘Mijn ziel is diepbedroefd’

De eerste dag 2014 | Wouter van Voorst | Bijbels Theologische Artikelen | Lijden, Verdriet, Ziel | Goede Vrijdag, Kerkelijk jaar

Bij Jesaja 51,12-23 en Matteüs 26,36-46 Emoties, we smullen ervan. Als er geen emoties vertoond worden, haken we snel af. Prachtig dus, dat de Jezus zoals Matteüs Hem tekent, bedroefd en beangstigd is tot de dood. Of toch niet? Ulrich Luz besteedt in zijn commentaar op Matteüs1 U. Luz, Matthew 21-28: a commentary, 2005. ook […]

Bijbelwetenschappen

Het zwarte schaapje

De eerste dag 2014 | Marloes Meijer | Kindermoment | Vertrouwen | Navolging

Bij Matteüs 26,31-35 Lara is een klein zwart lammetje. Ze woont in een kudde in Israël. Dat is een droog land, dus de kudde is voortdurend op zoek naar groen gras om lekker te eten. Soms moeten ze een heel eind over rotsen lopen voor ze weer een lekker mals, groen hapje vinden, en fris […]

Prediking

Preekschets Jesaja 63:4

Postille 2012 | Bert Weerd | Preekschets | Lijden | Veertigdagentijd

Jesaja 63:4 Reminiscere Ik had besloten tot een dag van wraak, het jaar van vergelding was aangebroken. Schriftlezing: Jesaja 63:1-6 Het eigene van de zondag Zie zondag 26 februari met het oog op de lijdenstijd. De naam van deze zondag (Reminiscere) wijst op Psalm 25:6, 32. De lijn naar de lijdenstijd ligt in dit gedeelte […]

Liturgie | Praktische theologie

Preekschets Psalm 43:1 – Begraven van de doden – 5e zondag van de veertigdagen

Steunpunt Liturgie GKV 2021 | Harrie de Hullu | Preekschets | Kerkelijk jaar, Levenseinde en rouw, Overlijden, Veertigdagentijd

‘Verschaf mij recht.’ Psalmen 43: 1 Deze preekschets komt uit de handreiking ‘Ik ben er voor jou’ van het Steunpunt liturgie. Algemeen – het eigene van deze zondag, Judica Na de blije zondag ‘Laetare’ met de overvloed van het broodwonder maken we op de laatste twee zondagen de beweging naar de lijdensgeschiedenis: de passiezondagen. De […]