Zoekresultaten voor: Matteüs 6

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Prediking

Preekschets bij Matteüs 3:16 voor de 2e zondag van Epifanie

Redactie Prediking 2021 | Joan Bonhof | Preekschets | Epifanie, Kerkelijk jaar

Deze zondag staat dus in het teken van de doop van de Heere Jezus. Deze gebeurtenis markeert het begin van de publieke verschijning van Jezus. In Matteüs 3:16-1  staat: “Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor Hem en zag hij hoe de Geest van God als een duif op hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is Mijn geliefde Zoon, in Hem vind ik vreugde’. Met Zijn doop begint Jezus Zijn werk op aarde en zet Hij Zijn eerste stap op weg naar het kruis. Ook dit wordt als een belangrijke gebeurtenis beschouwd, omdat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest alle drie tezamen in actie worden gezien.

Bijbelwetenschappen

Zorgvuldig zorgeloos

De eerste dag 2017 | Gerben Westra | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen, Vertrouwen | God

Bij Matteüs 6,24-34 Het luthers leesrooster was ook dat van Maarten Luther. Zo preekte hij op de vijftiende zondag na Trinitatis, in 1632 of 1634, over Matteüs 6,24-34: ‘Sorget nicht für euer Leben.’ Luther zet die zorg gelijk met Geiz, hebzucht. Voor hem is er geen kwaad dat het evangelie meer in de weg zit […]

Bijbelwetenschappen

Zoekt eerst Gods Koninkrijk en zijn gerechtigheid

De eerste dag 2017 | Harry Tacken | Bijbels Theologische Artikelen | Gerechtigheid, Zegen | God

Bij Jesaja 49,13-18 en Matteüs 6,(22)24-34 Het wel en wee van mensen gaat God ter harte. Verwoord als een overtuiging kom je die visie nogal eens tegen in de Schrift. Voor een filosoof als Aristoteles was God de onbewogen Eerste Beweger, maar voor Israël luidt zijn naam: ‘Ik Ben Er Bij’. Eén en al bewogenheid […]

Bijbelwetenschappen

Verandering: van inkeer naar ommekeer

De eerste dag 2017 | Henk Schoon | Bijbels Theologische Artikelen | Bekering | Bidden

Bij Joël 2,12-19 en Matteüs 6,16-21 Bidden en vasten Met de lezing van de profetie van Joël staat de gemeente op de drempel van de Veertigdagentijd, een periode van bidden en vasten, van boeten – in de betekenis van ‘herstel’, zoals een visser zijn netten ‘boet’ – en van overdenken van het evangelie. Bij elkaar […]

Bijbelwetenschappen

Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad

Interpretatie 2011 | Piet van Veldhuizen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Vertrouwen | Navolging

Een omineus zinnetje in Matteüs 6:25-34 Het laatste zinnetje van Matteüs 6 bederft de pret, zo heb ik het altijd ervaren. Na hooggestemde zinnen over onbezorgd Godsvertrouwen, over de lelies en de vogels en over God die weet wat je nodig hebt, zou de oproep moeten volgen om elke dag je zegeningen te tellen. Maar […]

Bijbelwetenschappen

Aswoensdag: begin van de vasten?

De eerste dag 2017 | Peter-Ben Smit | Bijbels Theologische Artikelen | Bekering | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Bij Joël 2,12-19, 2 Korintiërs 5,20-6,10 en Matteüs 6,1-6.16-21 Vastentijd De Veertigdagentijd ofwel vastentijd begint met Aswoensdag. De lezingen staan ieder jaar op gespannen voet met het ritueel van de bestrooiing met as, zoals dit gebruik is in veel gemeenten die de waarde van symbolen en kerkelijke traditie hooghouden, en met de praktijk van het […]

Prediking

Preekschets Matteüs 6:27

Postille 2014 | Lex Boot | Preekschets | Navolging, Pastoraat

Matteüs 6:27 Tiende zondag na Pinksteren Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? Schriftlezing: Matteüs 6:19-34 Het eigene van de zondag Het is zomer. Een mooie tijd voor drie diensten met een meditatief karakter. Meditatio is in de homiletiek een belangrijke fase in de voorbereiding […]

Bijbelwetenschappen

Over het geven van aalmoezen, vasten en bidden

De eerste dag 2013 | Anneke Oppewal-Korbijn | Bijbels Theologische Artikelen | Armoede, Dienen | Levenskunst

Bij Amos 5,6-15, 2 Korintiërs 5,20-6,10 en Matteüs 6,1-6.16-21 De lezing uit Matteüs 6 vormt een goed uitgangspunt voor een reflectie op Aswoensdag. En voor wie dat wil, zijn er van daar uit relatief gemakkelijk verbindingen te leggen met de lezingen uit 2 Korintiërs en Amos 5. Aswoensdag luidt het begin in van een tijd […]

Bijbelwetenschappen

Waar je schat is…

De eerste dag 2013 | Karin van den Broeke | Kindermoment | Rijkdom | Relaties

Lucas 12:34 (bij lezing Lucas 12:32-40) ‘Wat is het mooiste wat jij ooit hebt gekregen?’ vraagt Sofie aan oma. Ze kijkt eens rond in het chique huis van oma. Hier staan best veel bijzondere spullen bij elkaar. Oma moet even zoeken en haalt dan een ketting uit haar linnenkast. Zo mooi vind ik die niet, […]

Bijbelwetenschappen

Beleid over ons bestaan

De eerste dag 2014 | Gerben Westra | Bijbels Theologische Artikelen | Vertrouwen | God

Bij Jesaja 49,13-18 en Matteüs 6,24-34 In Jesaja 49,14 twijfelt Sion aan het bevrijdende vermogen van de Heer: ‘Hij heeft mij verlaten en vergeten.’ De Heer ontzenuwt de zorgen van Sion radicaal met zijn antwoord: ‘Ik heb u in mijn handpalmen gegrift’ (49,16). In Matteüs roept Jezus de hoorders op, niet te piekeren over de […]