Zoekresultaten voor: Matte��s 28

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Prediking

Preekschets Johannes 20:28

Redactie Prediking en liturgie 2023 | Johan Lotterman | Preekschets | Geloofsbelijdenis | Kerkelijk jaar, Pasen

Deze preekschets kan worden gebruikt op de 2e zondag na Pasen. Tomas ontmoet Jezus.
Bijbelwetenschappen

Door het duister naar het licht

De eerste dag 2020 02 | Piet van Veldhuizen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Opstanding | Kerkelijk jaar, Pasen

Evenals voor de Goede Vrijdag voert het Oecumenisch Leesrooster voor de Paaswake jaarlijks dezelfde lezingen op. Voor de Paaswake zijn dat er tien: drie uit de Tora, vier uit de profeten, twee uit de brieven en ten slotte het opstandingsevangelie, dit jaar volgens Matteüs. Het rooster geeft ook aan welke psalmen die lezingen kunnen afwisselen.
Bijbelwetenschappen

Gloria op Goede vrijdag

De eerste dag 2020 02 | Nico Vlaming | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing | Goede Vrijdag, Kerkelijk jaar

In het liturgische spel van de Veertigdagentijd, tijd van inkeer, boete en verzoening, worden grote lofzangen vermeden. Het ‘groot Gloria’ en het ‘Halleluja’ blijven achterwege. Het Gloria klinkt pas weer, voluit met klokgelui, aan het begin van het driedaagse Paasfeest, op de avond van Witte Donderdag. Het Halleluja, die feestelijke en bijna uitzinnige kreet, wordt pas aangeheven na het epistel in de Paasnacht, als aankondiging van het opstandingsevangelie. Goede Vrijdag lijkt ontdaan van lofzangen. Maar schijn bedriegt.
Prediking

Preekschets Matteüs 28:13

Redactie Prediking en liturgie 2023 | Jan Swager | Preekschets | Opstanding | Kerkelijk jaar, Pasen

'Fact checking' is iets, dat sinds corona nog belangrijker dan ervoor is: niet alleen voor journalisten maar voor ieder, die zich afvraagt, wat waar is van een coronavirus dat ontsnapt is uit een Chinees lab of QAnon, een complottheorie die bij de bestorming van het Capitool zo'n rol speelde of wat waar is van een reptielen-elite achter de schermen van het wereldgebeuren ... Ook rond Jezus' opstanding is 'fact checking' belangrijk. Kruip met deze preekschets door het gebeuren rond de dood en (vermeende?) opstanding van Jezus ...'
Bijbelwetenschappen

Tweede roeping van Mozes

De eerste dag 2020 02 | Elly Bakker | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Verbond | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Niet voor de eerste keer staan ze tegenover elkaar: God en Farao. Een titanenstrijd. Farao, aan de top van de piramide; zoon van de RaRa’s, de goden van Egypte; de godenzoon die hemel en aarde verbindt en de maatschappij aan zijn voeten heeft. Daartegenover een God die geen naam heeft dan een onuitsprekelijke, JHWH, de Ene, die van zichzelf zegt: Ik ben reddend tegenwoordig. En naast die onuitsprekelijke nog onuitgesproken God staat zijn vertrouweling, die zegt: Ik kan niet spreken. Spreken tegenover niet kunnen (willen?) spreken én niet (kunnen? willen?) horen.
Bijbelwetenschappen

Israël met geweld tot slaven gemaakt

De eerste dag 2020 01 | Lidwien van Buuren | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Lijden | Epifanie, Kerkelijk jaar

Het alternatieve spoor over Exodus begint op de vijfde zondag na Epifanie. Vóór Vaticanum II begon op deze zondag in de katholieke kerken de voorvasten en heette hij zondag Septuagesima: zeventig dagen voor Pasen. Thema’s in de lezingen en gebeden van deze dienst waren: De Heer nodigt ons uit tot zijn dienst, die niet gemakkelijk is. De Heer is onze steun in de beproevingen van dit leven: Hij zal ons redden.
Bijbelwetenschappen

Licht aan het einde van de wake

De eerste dag 2017 | Peter-Ben Smit | Bijbels Theologische Artikelen | Opstanding | Kerkelijk jaar, Pasen

Bij Genesis 1,1-2,3 en Matteüs 28,1-7(20) Paaswake In de Paaswake is de lezing van het evangelie van de verrijzenis het dramatische hoogtepunt van de lezingendienst, de eigenlijke wake, die toeleidt naar de eucharistie van Paasmorgen. In de meeste gemeenten wordt deze in een compacte vorm gevierd, maar de liturgische plaats van het paasevangelie is het […]
Prediking

Preekschets Jeremia 1:9

Postille 2013 | Jaap Doolaard | Preekschets | God

Jeremia 1:9 Vierde zondag na Epifanie En de heer strekte zijn hand uit, raakte mijn mond aan en zei tegen mij: ‘Hiermee leg ik mijn woorden in jouw mond…’ Schriftlezingen: Jeremia 1:1-10; Lucas 4:21-30 (32) Uitleg Ook de roeping van de profeet Jeremia gaat gepaard met bijzondere ervaringen, zo vertelt de begintekst van Jeremia. Dat is ook […]
Bijbelwetenschappen

Communicatie in Jeremia 29

Schrift 2020 02 | Rieks Hekman | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Conflicten, Profeet

Profeet is geen gemakkelijk beroep. Jeremia weet er alles van. Wat je te zeggen hebt, valt niet altijd in goede aarde. Andere profeten verkopen mooie leugenpraatjes, met een beetje pech zelfs uit jouw naam.
Bijbelwetenschappen

Hizkia zit in de schaduw

Interpretatie 2013 | Rudy Van Moere | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | God

2 Koningen 18-20 Wie houdt niet van de schaduw als de zon te fel schijnt? Wie gaat niet liever uit de schaduw als het te fris wordt? In de schaduw zitten staat gelijk aan bescherming of beschutting, maar in het Bargoens betekent het in de gevangenis zitten. Sanherib heeft Hizkia in Jeruzalem opgesloten als […]