Zoekresultaten voor: Micha 5

Zoeken:

Filter artikelen op:

Bijbelwetenschappen

Micha 5 in de kersttijd

Protestantse Theologische Universiteit 2019 | Riemer Roukema | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Epifanie, Kerkelijk jaar, Kerst

In de Kersttijd wordt in veel kerken Micha 5:1-4a gelezen. Deze passage gaat over een koning voor Israël die in Betlehem geboren zou worden. Volgens het Nieuwe Testament slaat deze profetie op Jezus, maar er zitten wel haken en ogen aan die uitleg. Al in de vijfde eeuw werd het begin van Micha 5 in […]

Bijbelwetenschappen

Gezegend onder de vrouwen

De eerste dag 2015 | Margit van Tuijl | Bijbels Theologische Artikelen | Zegen | Advent, Kerkelijk jaar

Bij Lucas 1,39-45 en Micha 5,1-4a Een jonge en een oude moeder in wording begroeten elkaar. Maria en Elisabet zijn als nichten niet langer alleen door een familieband met elkaar verbonden, zij delen nu ook het in verwachting zijn van bijzondere kinderen. Maria heeft van de engel Gabriël gehoord dat Elisabet zwanger is van een […]

Prediking

Preekschets Micha 5:1

Postille 2008 | Redactie | Preekschets | Vrede | Israël

Micha 5:1 Zevende zondag na Pinksteren Uit jou, Betlehem in Efrata, te klein om tot Juda’s geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer. Schriftlezing: Micha 4:9-5:5 Uitleg De voortgezette schriftlezing wil de kerkganger laten horen, […]

PreekWijzer

| Redactie Theologie

PreekWijzer helpt je bij de preek In de online community PreekWijzer is een schat aan materiaal op het gebied van prediking verzameld: preekschetsen, bijbels-theologische artikelen, homiletische artikelen, kindermomenten en liturgisch materiaal. Al dit materiaal vind je hier op Theologie.nl. De eerste drie artikelen zijn gratis te lezen, een Premium lidmaatschap geeft onbeperkte toegang. Als PreekWijzer-abonnee […]

Bijbelwetenschappen

2. Het evangelie naar Matthëus: het evangelie van de Messias van Israël

Evangelie in viervoud 1980 | J.P. Versteeg | Boek

1. De situatie waarin het evangelie geschreven werd  Het evangelie naar Mattheüs draagt een onmiskenbaar joods karakter: Verschillende trekken in het evangelie maken waarschijnlijk, dat het oorspronkelijk bedoeld was voor joodse of mogelijk voor joods-christelijke lezers. In de eerste plaats is dit af te leiden uit het feit, dat de kennis van een aantal zaken […]

Dogmatiek | Systematische theologie

Omdat hij uit het huis en geslacht van David was

Interpretatie 2013 | Annette Merz | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Kerkelijk jaar, Kerst

De volkstelling in Lucas 2 Volgens Lucas vindt de geboorte van Jezus in Betlehem plaats als gevolg van een census (volkstelling) die plaatsvond op last van keizer Augustus, toen Quirinius het bewind over Syrië voerde. Het verhaal vertelt dat Jozef en Maria vanwege die census naar Betlehem moesten reizen omdat Jozef van David afstamt. Piet […]

Bijbelwetenschappen

Kerstmoraal

De eerste dag 2018 | Wouter van Voorst | Bijbels Theologische Artikelen | Bekering, Gerechtigheid | Kerkelijk jaar, Kerst

Bij Jesaja 9,1-6(7), Micha 5,1-4a, Titus 2,11-14 en Lucas 2,1-20 Te midden van de kerstweelde is er altijd wel iemand die de ‘kerstgedachte’ in herinnering brengt. En inderdaad, het feest heeft ook een immateriële, niet-eetbare kant. De engelen zingen over vrede op aarde. Ontroerend zijn de kerstbestanden uit de Eerste Wereldoorlog. Je loopgraaf uit durven […]

Bijbelwetenschappen

Onweerstaanbare zegen

De eerste dag 2011 | Dick Schoon | Bijbels Theologische Artikelen | Vrede, Zegen | Kerkelijk jaar, Kerst

Bij Numeri 24,15b-17b Een wonderlijke keuze voor Kerstavond, deze profetie van Bileam! Het ligt voor de hand, om de geboorte van Jezus te als de vervulling te zien van wat Bileam hier profeteert: Jezus is de ster die opkomt uit Jakob, de scepter uit Israël. Maar wat voor de hand ligt, doet niet altijd recht […]

Liturgie | Praktische theologie

Kindermoment: Niets te zien?

Bonnefooi 2018 | Annette Driebergen | Kindermoment | Advent, Kerkelijk jaar

4e zondag van advent Bij Micha 5:1-4a en Lucas 1:39-45 Dit is de vierde zondag van adventsproject: ‘De tafel van hoop’. De profeet Lucas staat centraal. In de kerk zit Lucas elke week aan tafel te schrijven. Op de tafel staan zaken die sombere dingen vertegenwoordigen. Telkens komt de profeet van de zondag met een […]

Liturgie | Praktische theologie

Kindermoment Elisabet en Zacharias

Bonnefooi 2015 | Redactie | Kindermoment | Advent, Kerkelijk jaar

4e advent Bij Micha 5,1-4a (6) en Lucas 1, 57-80 (Alternatief) Deze zondag wordt het kind van Elisabet en Zacharias geboren. Zijn naam is voor iedereen een verrassing. Uit de bijbel Lucas 1 eindigt zoals het begon: met Elisabet en Zacharias. Het is als een altaarstuk: in het middengedeelte vinden we Maria en haar kind. […]