Zoekresultaten voor: Nehemia 9

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Te volbrengen deze laatste dagen

De eerste dag 2020 02 | Harry Tacken | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Lijden | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Dit is de zondag van het ‘Heden hosanna, morgen kruisig Hem!’ (Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk 2013, 556:5). Deze laatste zondag van de Veertig dagen heeft twee gezichten, want bijna letterlijk gaandeweg slaat de stemming rigoureus om. Eigenlijk is er op deze zondag sprake van twee vieringen die in de liturgische praktijk gecombineerd worden als opmaat voor het vieren van de Stille Week. Begonnen wordt er met de feestelijke gebeurtenis van Jezus’ intocht in Jeruzalem, gevolgd door een integrale lezing van het lijdensverhaal (Palm- en Passiezondag).
Bijbelwetenschappen

Net zo trouw als Abraham

Kerk en Theologie 2021 02 | Nico Riemersma | Artikel, Overige artikelen | Verbond | Navolging

In Nehemia 9:5 roepen Levieten, nadat het volk Israël uit het boek van de wet van JHWH hun God is voorgelezen, het volk op om te staan en JHWHte zegenen. Een lang zegengebed volgt (9:6vv). Onduidelijk is echter waar dat waar eindigt. In 9:37 met de woorden: ‘Daarom zijn wij in grote benauwheid’ (NBG’51)? Of moet daar toch in elk geval 10:1[1] nog bij gerekend worden: ‘Op grond van dit alles sluiten wij een vast verbond en stellen het op schrift, en onze oversten, onze Levieten, onze priesters zetten hun zegel eronder’ (NBG’51)? De wij-groep van het gebed houdt namelijk niet op met spreken.
Bijbelwetenschappen

Jezus en de anderen

De eerste dag 2014 | Harry Tacken | Bijbels Theologische Artikelen | Gelijkenis | Jezus

Bij Nehemia 9,6-15, Psalm 23 en Johannes 10,1-10 Dit is de zondag van de Goede Herder. In de driejarige cyclus leest de kerk op de vierde zondag van Pasen steeds een ander gedeelte uit Johannes 10. In het A-jaar betreft dat de eerste tien verzen van dit hoofdstuk, in jaar B: 10,11-18 en in […]
Bijbelwetenschappen

Een mens leeft niet van brood alleen

De eerste dag 2017 | José Vos | Bijbels Theologische Artikelen | Schuld, Zegen | Jodendom

Bij Nehemia 9,15-20, Psalmen 78,13-22 en Matteüs 14,(1)13-21 Zo op het eerste gezicht hebben de beide lezingen en de psalm een duidelijk gezamenlijk thema: ‘brood’ voor mensen in moeilijke omstandigheden, als blijk van compassie en trouw van de Eeuwige. Expliciet of impliciet, zoals bij Matteüs, wordt verwezen naar het manna in de woestijn tijdens […]
Bijbelwetenschappen

Een onverwacht feestmaal

De eerste dag 2014 | Hans Fortuin | Bijbels Theologische Artikelen | Rijkdom | Jezus

Bij Romeinen 8:31-39, Nehemia 9:15-20, Psalm 78:13-22 en Matteüs 14:13-21 De epistellezing is onderdeel van de Romeinenlezingen (5-14) die de hele zomer beslaan (Gemeenschappelijk Leesrooster). Door de lezingen uit de profeten, de psalmen en het evangelie loopt als een rode draad het wonder dat de Heer zijn mensen genoeg te eten geeft in streken […]
Bijbelwetenschappen

Manna

Symbolen in de Bijbel 2000 | Redactie | Bijbels Theologische Artikelen | Avondmaal, Hemel | Israël

In de Nederlandse taal is de figuurlijke betekenis van het woord ‘manna’ dicht bij het oorspronkelijke gebleven: een hemelse gave of een geschenk uit de hemel. Grondtekst Het Nederlandse woord ‘manna’ is via het Griekse manna ontleend aan het Hebreeuws: man. Dit woord komt in het Oude Testament in de volgende teksten voor: Exodus 16:15,31; Numeri 11:7; […]
Prediking

Preekschets Matteüs 14:16

Preekwijzer 2017 | Wilco van Wakeren | Preekschets

Tiende zondag van de zomer Matteüs 14:16 Maar Jezus zei: ‘Ze hoeven niet weg, geven jullie hun maar te eten.’ Schriftlezing: Matteüs 14:13-21 Het eigene van de zondag Het is vakantietijd. In deze periode komen de zingevingsvragen vaak anders tot ons. Een diepere vermoeidheid dan gedacht kan bij ons opkomen. Velen hebben de behoefte om in deze tijd te […]
Bijbelwetenschappen

Uittocht

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | Arie Zwiep | Artikel, Overige artikelen | Verlossing, Vrede | Israël

Geloofstaal & cultuurtaal Het hedendaagse begrip ‘uittocht’ is regelrecht ontleend aan het bijbelse taalgebruik. Tegelijk zien wij heel duidelijk dat eenzelfde woord in het gewone spraakgebruik heel andere associaties oproept dan in de geloofs-taal. In het dagelijks taalgebruik hebben we het over een ‘massale uittocht van vakantiegangers’ of over een ‘uittocht uit een stad’ (bijv. mensen […]
Prediking

Preekschets Psalm 33:5b

Postille 2011 | Wim de Bruin | Preekschets | Verlossing | God

Psalm 33:5b Misericordia Domini Van de trouw van de Heer is de aarde vervuld. Schriftlezing: Psalm 33 Het eigene van de zondag Psalm 33 is in de kerkelijke liturgie nauw verbonden met de tweede zondag na Pasen. De Latijnse benaming van de zondag is ontleend aan Psalm 33:5. Zowel introïtus, graduale als antwoordpsalm worden in verschillende roosters voor deze zondag […]
Bijbelwetenschappen

Verharding

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | G. Kwakkel | Artikel, Overige artikelen | Bekering | Israël

Geloofstaal & cultuurtaal In de cultuurtaal heeft ‘verharding’ een concrete betekenis als het gaat om wegen die geasfalteerd worden of om weefsels en spieren die hun soepelheid verliezen. In overdrachtelijke zin wordt gesproken van verharding van standpunten. In de geloofstaal wordt ‘verharding’ gebruikt voor de houding van mensen die niet meer toegankelijk zijn voor het evangelie en […]