Zoekresultaten voor: Psalm 1

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Prediking

Preekschets bij Matteüs 3:16 voor de 2e zondag van Epifanie

Redactie Prediking 2021 | Joan Bonhof | Preekschets | Epifanie, Kerkelijk jaar

Deze zondag staat dus in het teken van de doop van de Heere Jezus. Deze gebeurtenis markeert het begin van de publieke verschijning van Jezus. In Matteüs 3:16-1  staat: “Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor Hem en zag hij hoe de Geest van God als een duif op hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is Mijn geliefde Zoon, in Hem vind ik vreugde’. Met Zijn doop begint Jezus Zijn werk op aarde en zet Hij Zijn eerste stap op weg naar het kruis. Ook dit wordt als een belangrijke gebeurtenis beschouwd, omdat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest alle drie tezamen in actie worden gezien.

Prediking

Preekschets bij Matteüs 2:10 voor Epifanie

Redactie Prediking 2021 | Joan Bonhof | Preekschets | Epifanie, Kerkelijk jaar

Deze zondag staan we stil bij Christus die verscheen aan de wijzen uit het oosten. De wijzen staan symbool voor de heidenen (de niet-Joodse volken). Ze volgden de ster en vonden het Kind. “Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, Zijn moeder. Ze wierpen zich neer om Het eer te bewijzen (Matteüs 2:11)”. Dit wordt als een zeer belangrijke gebeurtenis gezien, omdat het aantoonde dat Christus niet alleen als de Messias voor het Joodse volk was gekomen, maar als de Koning van de hele aarde. Het feest van Driekoningen, dat in sommige tradities wordt gevierd, is hiervan afgeleid.

Bijbelwetenschappen

Psalmen in ’t groen

Schrift 2021 03 | Harm van Grol | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Schepping | Navolging

Deze bijdrage richt zich eerst op de taal van de Psalmen, biedt daarna een overzicht van groene Psalmen, peinst vervolgens over de positie van de mens in Psalm 105 en stelt ten slotte de vraag hoe giftig Psalm 8 is. De titel van deze bijdrage is gekozen met het oog op de biodiversiteit.

Janse – Eenvoudig leven

Leo Smelt

Een belangrijk criterium voor wat een goed boek genoemd mag worden, is voor mij dat ik zin krijg om nieuwe preekstof aan te boren. Zo werd ik door de bijbelstudie van Paul Schenderling over ‘Vluchtroutes uit de crisis’ aangespoord om de hoofdstukken rond Jesaja 30 te lezen. Voor Eenvoudig leven van Sam Janse geldt hetzelfde.

Bijbelwetenschappen

Kies dan het leven!

De eerste dag 2016 | Doddy van Leeuwen-Assink | Bijbels Theologische Artikelen | Bekering, Verbond | Navolging

Bij Deuteronomium 30,15-20, Psalmen 1 en Lucas 14,25-33(35) Kiezen Alle lezingen voor vandaag gaan over het thema ‘kiezen’. Mozes zegt tegen het volk dat de keuze voor de Eeuwige een keuze is tussen leven en dood. Lucas beschrijft Jezus’ oproep om te kiezen voor het volgen van Jezus, en Psalmen 1 schetst voor ons hoe […]

Prediking

Preekschets Psalm 1:1 – Nieuwjaar

Postille 2010 | Bertus den Butter | Preekschets | Zegen | Jaarwisseling

Psalm 1:1 Nieuwjaar Gelukkig de mens. Schriftlezing: Psalm 1 Uitleg In de traditie wordt Psalm 1 wel gezien als een voorrede op de hele psalmenbundel. In dit lied wordt in gecomprimeerde zin gevonden waar het in het leven om draait. Ga je de weg van de vrome of ga je de weg van de wetteloze […]

Bijbelwetenschappen

Boom aan levend water

Interpretatie 2009 | Bettine Siertsema | Bijbels Theologische Artikelen | Levenskunst

Lied van de twee bomen Staan in winterlicht twee bomenstramgelaten kaal wanhopig. Horen zij de stormaankomensluit de één zijn oren, ogen,wordt een zwaluw in zijn dromen. Grijpt de andermet zijn wortelsin nog onderaardser donker naar nog dieper waterstromen. (Huub Oosterhuis) Het ‘lied van de twee bomen’ is geen hertaling of bewerking van psalm 1. Het […]

Bijbelwetenschappen

Geitensater en runderzoon

Interpretatie 2005 | Aarnoud Jobsen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Israël

Impressies bij de introductie van de Naardense Bijbel en de Nieuwe Bijbelvertaling Het Nederlandse taalgebied is twee vertalingen rijker. Dat woord rijker moeten we letterlijk nemen. Elke goede vertaling van de bijbel kunnen we toejuichen. Het is mooi dat de NBV en de bijbel van Pieter Oussoren, de Naardense Bijbel, ongeveer gelijktijdig zijn geïntroduceerd. Uiteraard […]

34e dag van de Veertigdagentijd, vandaag met Marije Vermaas

Redactie Theologie

Stromen vanuit de tempel In Johannes 7:38-39 staat: “Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft,” zo zegt de Schrift.’ Hiermee doelde hij op de Geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen; de Geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit […]

Bijbelwetenschappen

Over de levensboom – Christus en zijn kruis

Protestantse Theologische Universiteit 2016 | Robin ten Hoopen | Bijbels Theologische Artikelen | Lijden | Jezus, Veertigdagentijd

Bomen spreken tot de verbeelding. Overal ter wereld komt dan ook boomsymboliek voor. Eén van de bekendste bomen uit de christelijke traditie is de levensboom. We vinden hem terug in Genesis 2-3 en in de boeken Spreuken (3:18, 11:30,13:12,15:4) en Openbaring (2:7, 22:2,14,19). In kerkmuziek en kunst is deze boom vaak verbonden met Christus en […]