Zoekresultaten voor: Psalm 116

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Prediking

Preekschets Psalm 116:8a

Postille 2011 | Wim de Bruin | Preekschets | Levenseinde en rouw, Overlijden

Psalm 116:8a Jubilate Ja, u hebt mijn leven ontrukt aan de dood. Schriftlezing: Psalm 116 Het eigene van de zondag Zowel het gepassioneerde karakter van Psalm 116 als zijn toespitsing in een uitbundig verwoord voornemen tot het brengen van lof en dank aan de Heer in de tempel te midden van zijn volk, is een […]

Spiritualiteit

Psalmlezen met Ezequiel

Herademing 2019 04 | Marc van der Post | Artikel, Overige artikelen | Zingeving

Ezequiel is een buurjongen die al jaren ziek op bed ligt. Hij heeft een progressieve neurologische kwaal die ook zijn verstandelijke vermogens aantast. Ik zoek hem ongeveer iedere veertien dagen op. De laatste keer dat ik bij hem was, vertelde hij me opeens dat hij aan het lezen was. Enigszins verrast vroeg ik wat dan […]

Pastoraat

Over pijn zingen – samen zingen in het pastoraat

Pastoraatwijzer | Andre Troost | Artikel, Overige artikelen | Lijden | Muziek, Pastoraat

Het is intiem. Maar er zijn momenten waarop het kan: samen zingen in het pastoraat. En niet zelden zijn die momenten tot rijke zegen. Ze was hoogbejaard en zo dement geworden dat ze naar een verpleeghuis moest.Ik zocht haar op: een vrouw die mij misschien niet eens herkennen zou. Ik kreeg gelijk.Ze zat een beetje […]

Bijbelwetenschappen

God liefhebben

De eerste dag 2018 | Wouter van Voorst | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen | Navolging

Bij Marcus 12,28-34 Een van de lastigste momenten van de dag dient zich voor mij meteen ’s morgens aan. Wat doe ik als eerste, koffiezetten of bidden? Koffiezetten is: jezelf liefhebben – opdat ik mijn later ontwakende naaste straks kan liefhebben als mijzelf. Bidden is: God liefhebben. Maar gebed voelt regelmatig als praten tegen de […]

Prediking

Preekschets 1 Johannes 4:1,2 – 11e zondag van de zomer

Preekwijzer 2017 | Piet Rozeboom | Preekschets

11de zondag van de zomer Vertrouw niet elke geest… de Geest van God herkent u hieraan… 1 Johannes 4: 1a, 2aThema: vals en echtSchriftlezing 1 Johannes 4: 1 – 10 Het eigene van de zondag Zie bij zondag 19 augustus Uitleg Het woord geest (pneuma) komt veel voor in dit gedeelte. Het kan gebruikt worden […]

Prediking

Preekschets Johannes 11:40

Preekwijzer 2019 | J. van Amstel | Preekschets

Jezus zei tegen haar: Heb Ik u niet gezegd dat u, als u gelooft, de heerlijkheid van God zult zien? Johannes 11:40 (HSV) Lezen: Johannes 11:1-46 Thema: De heerlijkheid van God zienVerdeling in punten: 1. bij het graf van Lazarus, 2. op dit tijdstip, 3. door het geloof. Het eigene van deze zondag Na Pasen […]

Prediking

Preekschets 1 Korinthe 13:4-6 – Witte donderdag

Preekwijzer 2021 | Pieter Terpstra | Preekschets | Goede week, Relaties

Witte Donderdag De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. 1 Korinthe 13:4-6 […]

Prediking

Preekschets Genesis 3:7a

Postille 2012 | Harrie de Reus | Preekschets | Schuld, Seksualiteit | Relaties

Genesis 3:7a Tweede zondag na Pinksteren Toen gingen hun beider ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. Schriftlezing: Genesis 3:1-24 Het eigene van de zondag Zie de preekschets van 3 juni. Het leven van de mens als een leven bij de gratie Gods krijgt in Genesis 3 een negatieve tegenhanger: de mens die […]

Prediking | Wereldkerk

Preekschets Romeinen 2:11, 23, 24

Postille 2005 | Andries Zoutendijk | Preekschets | Bekering, Gerechtigheid, Missionair, Verlossing | God, Seculariteit

Romeinen 3:11, 23, 24 Vierde zondag na Pinksteren Er is niemand … die God ernstig zoekt … allen hebben gezondigd … en worden om niet gerechtvaardigd Schriftlezing: Romeinen 3:1-24 Het eigene van de zondag Dit is de laatste van vier schetsen over Romeinen 1-3. Ook aan te bevelen voor gebruik in een leerdienst. Liturgische aanwijzingen […]

Prediking

Preekschets 1 Korinthe 13:8-13 – Stille zaterdag of paasnacht

Preekwijzer 2019 | Pieter Terpstra | Preekschets | Goede week, Relaties

Stille Zaterdag De liefde zal nooit verdwijnen. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan – want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt. Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen. Toen ik nog een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als […]