Zoekresultaten voor: Psalm 118

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Jubel bij Jezus’ intocht

De eerste dag 2014 | Leo van den Bogaard | Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing | Kerkelijk jaar, Palmzondag

Bij Psalm 118,24-29 en Matteüs 21,6-9 Het hoeft geen verbazing te wekken dat op de eerste zondag van de Veertig dagen de lezing uit Matteüs van Aswoensdag wordt voortgezet. Wel is het bijzonder dat het slot van Psalm 118 wordt gelezen. In de eerste plaats wordt bijna nooit een psalm gelezen. Psalmen worden gewoonlijk gezongen. […]

Prediking

Preekschets Psalm 118:26

Postille 2007 | Cees Vogelvanger | Preekschets | Dienen, Zegen | God, Palmzondag, Veertigdagentijd

Psalm 118:26 Palmarum ‘Gezegend wie komt met de naam van de Heer. Wij zegenen u vanuit het huis van de HEER.’ Schriftlezing: Psalm 118 Het eigene van de zondag Zondag Palmarum. Deze zondag ontleent zijn naam aan de intocht van Jezus in Jeruzalem en in het bijzonder aan het zwaaien van de menigte met de […]

Bijbelwetenschappen

Pasen gebeurt geleidelijk

De eerste dag 2016 | Doddy van Leeuwen-Assink | Bijbels Theologische Artikelen | Opstanding | Kerkelijk jaar, Pasen

Bij Jesaja 51,9-11, Psalm 118,15-24 en Johannes 20,1-18   ‘Ik zal niet sterven, ik zal leven en de daden van de Eeuwige vertellen,’ zingt Psalm 118(,17). Dat doet de evangelist Johannes ook, maar die grote daden worden door hem nooit zomaar verteld. Er gebeurt wat in zijn verhalen en in zijn evangelie. Gerd Theissen (1) […]

Bijbelwetenschappen

Pasen: inzien wie God is

De eerste dag 2017 | Ine Van Den Eynde | Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing | Kerkelijk jaar, Pasen

Bij Exodus 14,9-14, Psalmen 118,15-24, Kolossenzen 3,1-4 en Johannes 20,1-18 Herkennen en erkennen Herkennen en erkennen wie God is, dat is het thema vandaag. Zowel de auteur van Exodus als Johannes laten zien hoe dit thema tot volle scherpte komt waar mensen zich afvragen of dit nu het einde is. Of vanuit de wereldmachten gezien: […]

Bijbelwetenschappen

Nieuw leven waar geen mens het zou verwachten

De eerste dag 2017 | Willemien Roobol | Bijbels Theologische Artikelen | Opstanding | Kerkelijk jaar, Pasen

Bij Ezechiël 37,1-14, Liedboek 118:5.6.9 en Marcus 16,1-8 Een dal Pasen begint in alle evangeliën met een leeg graf. Vanuit dat graf komt de aankondiging van een nieuw begin. Op vergelijkbare wijze begint Ezechiël 37: ‘in het midden van een dal vol beenderen’ (Ezechiël 37,1). Intensief moet Ezechiël erlangs ‘trekken’ (Hebr.: ‘abhar). De beenderen zijn […]

Bijbelwetenschappen

Hoeksteen

Symbolen in de Bijbel 2000 | Redactie | Bijbels Theologische Artikelen | Vertrouwen | Leiderschap

hoek Op de gevel van menig kerkgebouw prijkt een naam. De naamkeuze heeft bijna steeds een diepere betekenis. De plaatselijke gemeente koos voor die bepaalde naam, omdat zij daarin iets van haar wezen tot uitdrukking wil brengen. Welnu, in verscheidene plaatsen in ons land draagt het kerkgebouw de naam Hoeksteen. Maar wat zou een gemeente […]

Bijbelwetenschappen

Jezus: het ware Israël en de hoeksteen

De eerste dag 2013 | Hans Greive | Bijbels Theologische Artikelen | Gelijkenis, Lijden | Jezus, Overlijden

Bij Jesaja 58,7-10 en Lucas 20,9-19 Jezus’ gelijkenissen zijn woorden van het Koninkrijk, openbarend en toedekkend tegelijk. Soms hebben ze een oordeelskarakter; het heil komt door het oordeel heen aan het licht. Ze zijn alleen te verstaan door wie gelooft dat in deze rabbi de komende wereld, Gods Koninkrijk, doorbreekt, door wie uitzien naar vrede […]

Eerste Paasdag in de Veertigdagentijd, met André F. Troost

Redactie Theologie

BRAK LACHEND IN DE NACHT DE HEMEL Brak lachend in de nacht de hemel, vroeg in de morgen danst het licht – Pasen breekt open wat verzegeld, voorgoed op slot lijkt, dood en dicht. Nu is op slag het ijs gebroken, de zwijgplicht van de stomme dood, nu is het heilig woord gesproken: Open u, […]

Bijbelwetenschappen

De intocht in Jeruzalem

De eerste dag 2014 | Doddy van Leeuwen-Assink | Bijbels Theologische Artikelen | Jezus

Bij Matteüs 21,1-111 Zie ook: Aswoensdag 5 en zondag 9 maart (alternatief spoor), p. 9 en 14., Psalm 118,1-2.19-29 en Jesaja 50,4-7 Het gedeelte uit Jesaja 50 (vertaling NBG ’51) dat op het rooster staat, geeft misschien wel het beste aan hoe we met dit overbekende verhaal (Mat. 21,1-11) moeten omgaan. Spreken als een leerling […]

Liturgie | Praktische theologie

Looft den Heer gaat nooit verloren!

Interpretatie 2013 | Sytze de Vries | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | God

Wat hebben Georg Friedrich Händel, de popgroep Milk & Honey en de zanger Leonard Cohen gemeen? Zij scoorden alle drie een hit onder de titel Halleluja! Een welbekende uitroep uit de christelijke liturgie, nogal eens in breder dienstverband genomen. Niet toevallig heette in , waar ik geboren ben, de helft van alle (christelijke) fanfarekorpsen ‘Looft […]