Zoekresultaten voor: Psalm 126

Zoeken:

Filter artikelen op:

Liturgie | Praktische theologie

Toekomstmuziek of verleden tijd?

Interpretatie 2013 | Willien van Wieringen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing | Israël

Een tweeluik over Psalm 126 Psalm 126 is een geliefde psalm bij uitvaarten, vooral in de versie van Huub Oosterhuis. Twee auteurs laten hun licht schijnen over deze psalm, Bob Becking en Willien van Wieringen. In beide teksten figureert het lied van Oosterhuis. Als eerste gaat Bob Becking in op de oorspronkelijke betekenis van de […]

Systematische theologie

Toen God ons thuisbracht…

Kerk en Theologie 2013 | Bob Becking | Artikel, Overige artikelen | Israël

Exegetische en theologische opmerkingen bij Psalm 126 1 Aanleiding Een van de meest bekende liederen van Huub Oosterhuis is zijn ‘Beurtzang uit Psalm 126’: Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn .1 Randstadbundel: Gebeden en gezangen ten dienste van de liturgieviering, 1970, lied 360. Dit lied heeft zijn weg gevonden […]

Bijbelwetenschappen

Flexibilisering

De eerste dag 2018 | Trinus Hoekstra | Bijbels Theologische Artikelen | Samenleving

Bij Prediker 3,1-13, Psalmen 126 en Marcus 4,1-9 Werk en economie zijn onderwerpen die in iedere kerkdienst aan de orde kunnen komen als zaken die ons leven in belangrijke mate bepalen. Op een moment in het kerkelijk jaar als Biddag springen ze in het bijzonder naar voren als raakpunten van geloof en dagelijks leven. Een […]

Bijbelwetenschappen

Hoogste tijd: nu!

De eerste dag 2015 | Jan Engelen | Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing, Vrede | Advent, Kerkelijk jaar

Bij Jesaja 65,17-25, Psalm 126, 1 Tessalonicenzen 5,12-24 en Johannes 3,22-30 Wat ongehoord is geeft de tekst ons te verstaan. Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde zal Hij die het woord heeft scheppen. De herinnering aan wat eerder was, teruggaan in het verleden naar wat eerder was, en van daaruit bevroeden wat komt (hart: richting) […]

Prediking

Preekschets Psalm 126:5 – Viering van het Heilig Avondmaal

Postille 2008 | Redactie | Preekschets | Lijden, Verdriet, Verlossing, Zegen | Avondmaal

Psalm 126:5 Zij die in tranen zaaien, zullen oogsten met gejuich. Schriflezing: Psalm 126 Uitleg Belangrijk voor de interpretatie van Psalm 126 is de vertaling van het werkwoord ‘terugkeren’ (shwti) in vers 1 en 4 en vooral van shjbtlshwbt in vers 1 en 4. Er zijn in de exegesegeschiedenis twee interpretatievarianten. Het woord shjbt uit […]

Ecclesiologie

Preekschets Johannes 4:31-38

Areopagus IZB 2021 | Zegert de Graaf | Preekschets | Missionair | Missionaire gemeente, Navolging

Wat me trof in dit ‘missionaire intermezzo’ is, dat de gemeente door het geloof betrokken is bij het missionaire werk van de Vader en de Zoon. Dat verhindert de preek te laten opgaan in missionaire vuistregels of een vermoeiende ‘oproep’. Het zorgt voor een heilige vanzelfsprekendheid: de gemeente kan niet anders! Voor een grote ontspannenheid: […]

Prediking

Preekschets: Duidelijkheid in de tijd

Raad van Kerken 2018 | Redactie | Preekschets | Biddag

Ter gelegenheid van Biddag voor Gewas en Arbeid en Zondag van de Arbeid 2018 Bij: Prediker 3:1-13, Psalm 126 en Marcus 4:1-9 Werk en economie zijn onderwerpen die in iedere kerkdienst aan de orde kunnen komen als zaken die ons leven in belangrijke mate bepalen. Op een moment in het kerkelijk jaar als biddag kunnen ze in het bijzonder […]

Bijbelwetenschappen

Uitzien naar Gods huwelijkstrouw

De eerste dag 2018 | Peter-Ben Smit | Bijbels Theologische Artikelen | Verbond, Vrede | Advent, Kerkelijk jaar

Bij Jesaja 65,17-25, Psalmen 126, 1 Tessalonicenzen 5,12-24 en Johannes 3,22-30 De derde zondag van de Adventstijd staat in het teken van Johannes de Doper, die, ook in het evangelie volgens Johannes, de aandacht van zichzelf afleidt en op Jezus wijst als degene om wie het werkelijk allemaal draait. De verhouding tussen Johannes en Jezus […]

Bijbelwetenschappen

Verlangen naar het licht van de verrijzenis

De eerste dag 2017 | Peter-Ben Smit | Bijbels Theologische Artikelen | Vergeving, Verlossing | Kerkelijk jaar, Pasen

Bij Genesis 1,1-2,3, Psalm 33,6-9, Genesis 22,1-18, Psalm 16,5-11, Exodus 14,15-15,3, Jesaja 54,4-14, Psalm 30,2-6, Jesaja 55,1-11, Jesaja 12,1-6, Sefanja 3,12-20, Psalm 126, Romeinen 6,3-4, Kolossenzen 3,1-4, Matteüs 28,1-10(20) Lezingen voor de Paaswake De lezingen voor de Paaswake bieden een breed perspectief op de verrijzenis van Christus, en plaatsen deze in het kader van de […]

Bijbelwetenschappen

Genieten

De eerste dag 2015 | Trinus Hoekstra | Bijbels Theologische Artikelen | Armoede, Rijkdom | Samenleving

Bij Prediker 3,1-13, Psalm 126 en Marcus 4,1-9 Bij Biddag gaat het om aandacht voor wat mensen bezighoudt in relatie tot werk en economie. De voorbereiding begint, zoals eigenlijk voor iedere viering, met het hebben van oor en oog voor de ervaringen, bezigheden en beslommeringen van mensen. In de intro van Prediker 3,1 – ‘Voor […]