Zoekresultaten voor: Psalm 27

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Prediking

Preekschets Psalm 27

Preekwijzer 2017 | Pieter Terpstra | Preekschets

Wees dapper en vastberaden, ja, wacht op de Heer Psalm 27:14 Schriftlezing: Psalm 27 Zie ook Preekschets Psalm 27:4 Preekschets Psalm 27:7 Het eigene van de zondag De zondagen in november bieden ruimte. Voordat de Advent begint kunnen diensten in deze tijd een meer thematische invulling krijgen. In de traditie zijn dit ook wel de […]

Prediking

Preekschets Psalm 27:4

Postille 2010 | Annette Driebergen | Preekschets | Verlossing | Bidden, God, Relaties, Weeszondag

Psalm 27:4 Exaudi Ik vraag aan de HEER één ding, het enige wat ik verlang: wonen in het huis van de HEER alle dagen van mijn leven, om de liefde van de HEER te aanschouwen, hem te ontmoeten in zijn tempel. Schriftlezing: Psalm 27 Het eigene van de zondag De naam van de zondag stamt […]

Prediking

Preekschets Psalm 27:7

Postille 2007 | Henk de Roest | Preekschets | Verlossing | Bidden, God, Weeszondag

Psalm 27:7 Exaudi Hoor mij Heer, als ik tot u roep, wees genadig en antwoord mij. Schriftlezing: Psalm 27 Het eigene van de zondag Wanneer deze zondag in de liturgische traditie ook wel wordt aangeduid als Wezenzondag, past dit goed bij de ‘verlatenheid’ waarvan het tweede deel van Psalm 27, de aanvangspsalm deze zondag, gewag […]

Bijbelwetenschappen

Ik zal u niet vaderloos achterlaten

De eerste dag 2013 | Gerben Westra | Bijbels Theologische Artikelen | Geest, Jezus

Bij Johannes 14,15-21 Klassiek zet Psalm 27 de toon met het Exaudi Domine vocem meam, dat deze zondag ook zijn naam geeft – Exaudi. Een andere benaming is Wezenzondag, naar de lezing uit Johannes 14(,18). Die naam wordt nader ingekleurd door Psalm 27,10: ‘Al hebben mijn vader en moeder mij verlaten, toch neemt de Heer […]

Geloofsopbouw

Psalm 27 van Psalmen voor Nu nu op Youtube

11 maart 2013Redactie Theologie | Blog

De nieuwe psalm 27 van Psalmen voor Nu ”Kijk, ik leef” staat nu ook op Youtube! Deze psalm staat op het nieuwe album Licht, kom te voorschijn (de negende op rij!) die binnenkort verschijnt.

5 vragen aan… Louis Wüllschleger

Redactie Theologie

Een paar weken geleden verscheen het boek …hoe zou ’t mij dan vergaan! van dominee Louis Wüllschleger. Deze meditatiebundel gaat over Psalm 27, een psalm waarin de realiteit van het leven op aarde naar voren komt, maar ook de troost en bemoediging door de belofte van Gods aanwezigheid. We stelden de auteur 5 vragen over zijn […]

Geloofsopbouw

Van Advent naar Kerst – dag 7

8 december 2012Redactie Theologie | Blog

Heer, ga uw gang ‘Maria zei: “De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.”’ Lucas 1:38 Na Zacharias en Elisabet komt nu Maria in de schijnwerpers. Zij is een heel ander mens dan het door levenservaring beproefde priesterstel. Zij is gewoon een vrolijk jong meisje, bezig met alle voorbereidingen […]

Prediking

Preekschets Genesis 3:21; Lucas 24:49

Postille 2011 | Lettie Oosterhof | Preekschets | Geest, Levenseinde en rouw, Overlijden, Weeszondag

Genesis 3:21; Lucas 24:49 Exaudi of Weeskinderen God de Heer maakte voor de mens en zijn vrouw kleren van dierenvellen en trok hun die aan. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed. Schriftlezingen: Genesis 3 en Lucas 24:49-53 Het eigene van de zondag Deze zondag heeft (ook) twee namen. […]

Prediking

Preekschets Johannes 17:13

Postille 2014 | Tineke Zijlstra | Preekschets | Bidden, Navolging, Weeszondag

Johannes 17:13 Exaudi of Weeskinderen Nu kom ik naar u toe Schriftlezing: Johannes 17:1-13 Het eigene van de zondag Deze zondag heeft twee namen: zondag weeskind en zondag exaudi. Dat zegt veel. De Heer, de opgewekte, is teruggekeerd in de Vader. Verheerlijkt. Verhoogd. Nieuwe Adam. Tot eenheid gebracht. Voor Hem geldt oorsprong en voltooiing al. […]

Ecclesiologie | Prediking

Preekschets Handelingen 1:14

Postille 2008 | Redactie | Preekschets | Bidden, Geest, Navolging, Weeszondag

Handelingen 1:14 Exaudi Vurig en eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Schriftlezing: Handelingen 1:1-14 Het eigene van de dag Op deze zondag Exaudi (= Hoor, naar Psalm 27:7, of Weeskind, naar Johannes 14:18) ligt het accent weliswaar op de […]