Zoekresultaten voor: Psalm 34

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Prediking

Preekschets Psalm 34:9 (Kerkproeverij)

Preekwijzer 2017 | Jan Dirk Wassenaar | Preekschets

Zie ook Preekschets Matteüs 20:1‐16 Preekschets Psalm 34:9 (Kerkproeverij) Materiaal voor startzondagen op PreekWijzer Tips om mensen uit te nodigen voor een kerkdienst Tips voor een verwelkomende kerk Werkvormen JOP voor startzondag Zeven ideeën om te vieren Activiteiten voor volwassenen Activiteiten voor kinderen Kerkproeverij, zo luidt de titel van een campagne van o.a. de Raad […]

Prediking

Preekschets Psalm 34:20-21a – Viering van het Heilig Avondmaal

Postille 2011 | Mieke Bregman | Preekschets | Gerechtigheid, Verlossing | Avondmaal, God

Psalm 34:20-21a Al blijft de rechtvaardige niets bespaard, de Heer zal hem steeds weer bevrijden. Hij waakt zelfs over zijn beenderen. Schriftlezing: Psalm 34:1, 5-9 en 18-21a Gedicht: Naar Psalm 34, Lloyd Haft Ik wil u altijd loven, altijd vieren,altijd in mijn ziel uw feest.Maar hoe uw eens verhoogde naam hoog hóuden?Hoe altijd?Groot is mijn […]

Prediking

Preekschets voor Startzondag bij Psalm 34:9: het goede leven

Protestantse Kerk in Nederland 2020 | Gert van de Meeberg | Preekschets | Vergeving | Kerkelijk jaar, Startzondag

Proef, en geniet de goedheid van de HEER, gelukkig de mens die bij hem schuilt. Psalm 34:9 Schriftlezing: Psalm 34:9, 13, 14, 15 (NBV) Overige lezingen: Psalm 103:8-13 (NBV) en Kolossenzen 3:12-15 (BGT) Thema: Het goede leven Zie ook Preekschets voor startzondag bij Matteüs 13:44: het goede leven Preekschets voor startzondag bij 1 Korintiërs 7,29: […]

Bijbelwetenschappen

Vreugde die het verdriet doet verbleken

De eerste dag 2014 | Jan Engelen | Bijbels Theologische Artikelen | Bekering, Kwaad, Verdriet | Jezus

Bij Jesaja 41,17-20, Psalm 34,12-23, 1 Petrus 3,8-18 en Johannes 16,16-24 Als je naar het fragment uit Jesaja luistert, hoor je ook bijna: ‘Zalig de armen van geest, want van hen is Koninkrijk der hemelen’ (Mat. 5,3). Het zijn de armen voor wie Gods Geest alles is om de on- en tegentijden van de ballingschap […]

Bijbelwetenschappen

Verheug je over je teruggekeerde broer

De eerste dag 2013 | Ine Van Den Eynde | Bijbels Theologische Artikelen | Gelijkenis, Vergeving | Relaties

Bij 2 Kronieken 36:14-23, Psalm 34:1-11 en Lucas 15:11-32 Gods bevrijdende tussenkomst is goed nieuws voor wie naar bevrijding snakt. Ook de christengemeenschappen hebben zo’n bevrijdende God leren kennen in Jezus, wiens naam betekent ‘God bevrijdt’. Kan men zo ook omgaan met wie fouten maakt, niet beantwoordt aan de maatschappelijke of religieuze normen? Deze vraag […]

Bijbelwetenschappen

God werkt aan onze toekomst

De eerste dag 2012 | Izaak de Hulster | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen, Verlossing, Zegen | Pastoraat

Bij Zacharia 8,4-8.20-23, Psalm 34,12-23, Efeziërs 6,10-20 en Marcus 8,22-26 De samenvatting van de boodschap van een preek over deze drie best verschillende gedeelten zou kunnen zijn: ‘God zegt: ‘Ik ben er, voor iedereen overal, persoonlijk – en geef jullie kracht opdat jullie standhouden’.’ ‘Zie, hier ben ik’ Door het lezen van Genesis 22, de […]

Bijbelwetenschappen

De engel, de gekooide vogel en Sanherib

Interpretatie 2007 | Niek Schuman | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Hemel | God

Engelen zijn in het psalter opvallend schaars aanwezig. In twee psalmen is er sprake van ‘De engel des Heren’: Psalm 34:8 en 35:5 en 6. Daarnaast worden er nog op één plaats in het psalter (wel op een heel belangrijke plaats) beschermengelen vermeld. ‘Zij zullen jou op handen dragen, zodat je je voet niet aan […]

Prediking

Preekschets Johannes 19:37 – Goede Vrijdag

Preekwijzer 2016 | Piet Houtman | Preekschets | Lijden | Goede Vrijdag, Overlijden

Johannes 19:37 Een andere schrifttekst zegt: ‘Zij zullen hun blik richten op hem die ze hebben doorstoken.’ Schriftlezing: Johannes 19:31-37 Het eigene van de dag Voor de gemeente is de Goede Vrijdag geen dag van rouw omdat Jezus sterft, maar wel van ontzetting en berouw omdat dit voor ons, mensen, de wereld, nodig was. Verder […]

Spiritualiteit

"Dat je in je hele zijn genoeg hebt aan hoe God naar je kijkt"

1 juli 2019Redactie Theologie | Blog

Naar aanleiding van de verschijning van het boek Verlangen naar vrijheid heeft Theoblogie auteurs Jorieke Eijlers-Fredrikze en Thijs Noorlandt geïnterviewd.

Bijbelwetenschappen

David en zijn zonen

De eerste dag 2013 | Kristin Ritsert | Bijbels Theologische Artikelen | Gerechtigheid, Verdriet | Levenseinde en rouw, Overlijden

Bij 2 Samuel 14,1-24 en 1 Petrus 3,8-15a David heeft grote problemen met zijn zonen. Eerst verkracht de oudste, Amnon, zijn halfzuster Tamar. Twee jaar later laat haar broer Absalom de verkrachter vermoorden en vlucht naar zijn grootvader. Noch op de ene misdaad, noch op de andere reageert David adequaat. Hij rouwt hartstochtelijk om de […]