Zoekresultaten voor: Psalm 50

Zoeken:

Filter artikelen op:

Diaconaat | Prediking

Preekschets Psalm 50:14,23

Postille 2008 | Redactie | Preekschets | Dienen, Verbond | God

Psalm 50:14, 23 Tiende zondag na Pinksteren ‘Breng God een dankoffer en doe watje de Allerhoogste belooft.’ ‘Wie een dankoffer brengt, geeft mij alle eer, wie zo zijn weg gaat, zal zien dat God redt.’ Schriftlezing: Psalm 50 Het eigene van de zondag Voor deze zondag een minder bekende psalm van Asaf. Een psalm die […]

Bijbelwetenschappen

Het laatste oordeel

De eerste dag 2017 | Piet van Veldhuizen | Bijbels Theologische Artikelen | Gerechtigheid | Pastoraat

Bij Genesis 18,22-33, (Nieuw) Liedboek voor de kerken 2013, 50:3.7.11, 2 Tessalonicenzen 1,3-10a en Matteüs 25,31-46 In de Judese woestijn, halverwege Hebron en de zee die nog geen Dode Zee is, zie ik een tribune staan. Daarop zitten de bijbellezers, de kerkmensen. Ze hebben in de westelijke verte gezien hoe Abraham door de drie mannen […]

Prediking

Preekschets Handelingen 14:17 – 3e zondag van de zomer

Preekwijzer 2018 | Gerard den Hertog | Preekschets

Zevende zondag na Trinitatis God heeft toch blijk gegeven van zijn goedheid: vanuit de hemel heeft hij u regen geschonken en vruchtbare seizoenen, hij heeft u overvloedig te eten gegeven en u zodoende vreugde gebracht. Handelingen 14:17 Schriftlezing: Handelingen 14 Het eigene van de zondag Deze zondagen in de zomer na Pinksteren en Zondag Trinitatis […]

PreekWijzer

| Redactie Theologie

PreekWijzer helpt je bij de preek In de online community PreekWijzer is een schat aan materiaal op het gebied van prediking verzameld: preekschetsen, bijbels-theologische artikelen, homiletische artikelen, kindermomenten en liturgisch materiaal. Al dit materiaal vind je hier op Theologie.nl. De eerste drie artikelen zijn gratis te lezen, een Premium lidmaatschap geeft onbeperkte toegang. Als PreekWijzer-abonnee […]

Systematische theologie

Meditatie Psalm 82:6,7

Kerk en Theologie 2011 | Rein Brouwer | Preek of meditatie | Levenseinde en rouw, Overlijden

‘Ooit heb ik gezegd: u bent goden, zonen van de allerhoogste, toch zult u sterven als mensen, ten val komen als aardse vorsten.’ (Psalm 82, 6.7) (‘J’avais dit: Vous êtes des dieux, Vous êtes tous des fils du Très Haut. Cependant vous mourrez comme des hommes, Vous tomberez comme un prince quelconque.’ Vertaling Louis Segond […]

Bijbelwetenschappen

De bruggenbouwer

De eerste dag 2016 | Wouter van Voorst | Bijbels Theologische Artikelen | Ambt, Dienen, Vrede | Pastoraat

Bij Hebreeën 4,14-5,10 en Lucas 22,39-46 Jezus is priester, hogepriester zelfs. Dat is pontifex in het Latijn. Het woord pontifex geeft prachtig aan wat de kern is van het priesterschap. Pontifex komt van pons plus facere: brug-maken. In het ‘woord van de oproep’ dat Hebreeën is (13,22), komt Jezus naar voren als bruggenbouwer. Hij bouwt […]

Bijbelwetenschappen

Bevrijding van gespletenheid

De eerste dag 2015 | Wouter van Voorst | Bijbels Theologische Artikelen | Conflicten, Profeet, Verlossing | Israël

Bij 1 Koningen 18,20-40 ‘Gij kunt niet twee heren dienen,’ zegt Jezus in de Bergrede (Mat. 6,24). Deze waarheid wordt dramatisch uitgebeeld op de Karmel. Tegelijk wordt op deze berg beslist ten goede. Het volk wordt bevrijd van de gespletenheid, uit de onmogelijke hinkdans die nergens toe leidt. Hinken op twee krukken De perikoop beschrijft […]

Bijbelwetenschappen

Dief

Symbolen in de Bijbel 2000 | Redactie | Bijbels Theologische Artikelen | Armoede, Kwaad, Rijkdom | Levenskunst

In de Tien Geboden wordt stelen uitdrukkelijk verboden (Ex. 21:16; Deut. 24:7; vgl. Lev. 19:11). Kennelijk was het indertijd nodig een dergelijk gebod zo scherp mogelijk te formuleren. We moeten helaas vaststellen dat die noodzaak er nog altijd is. Alle eeuwen door hebben mensen niet aan de verleiding weerstand kunnen bieden zich te verrijken ten […]

Bijbelwetenschappen

Bok

Symbolen in de Bijbel 2000 | Redactie | Bijbels Theologische Artikelen | Kwaad | Leiderschap

Een bok is een mannelijke geit. Hij wordt evenals het schaap tot het kleinvee gerekend. Toch bestaat er tussen beide dieren een aanzienlijk verschil. Terwijl het schaap bij uitstek kwetsbaar en weerloos is, geldt een bok als bijzonder koppig en onhandelbaar, bovendien als dom en smerig. In ons taalgebruik wordt het woord bok zonder uitzondering […]

Prediking

Preekschets Joël 2:1

Preekwijzer 2016 | Ruud ter Beek | Preekschets | Lijden

De negende zondag van de zomer ‘Blaas de ramshoorn op de Sion, blaas alarm op mijn heilige berg!’ Schriftlezing: Joël 1,2-2,2b Bij deze zondag Wij mensen uit de schaduwen van de gematigde zone beleven de zomer heel anders dan de bewoners van het Midden-Oosten. Daar is de zomer een tijd van hitte en droogte, de […]