Zoekresultaten voor: Psalm 80

Zoeken:

Filter artikelen op:

Prediking

Preekschets Psalm 80:8

Postille 2014 | Marco Batenburg | Preekschets | Lijden, Verlossing | Bidden, God, Pastoraat

Psalm 80:8 Achtste zondag na Pinksteren God van de hemelse machten, keer ons lot ten goede, toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered. Schriftlezing: Psalm 80 Het eigene van de zondag Zie de vorige schets. Thema van deze schets is ‘verlangend leven’. Uitleg Westermann categoriseert deze Psalm als een klaagpsalm van het volk (verder […]

Liturgie | Praktische theologie

Tweede adventszondag – ''God ziet uit naar u''

7 december 2014 | Redactie Theologie | Blog

De tweede adventszondag is aangebroken. Hieronder vindt u een tekst van Roel Bosch, o.a. auteur van het boek Steeds weer zoeken mijn ogen naar U. Hieronder geeft hij inspiratie voor de tweede adventszondag.            Uw God ziet uit naar het uur          dat Hij u in de armen sluit.. – Jesaja 30,18.19   Een […]

Bijbelwetenschappen

Wie zijn die onrechtvaardige pachters?

De eerste dag 2014 | Hans Fortuin | Bijbels Theologische Artikelen | Gerechtigheid, Verbond | God

Bij Jesaja 5,1-7, Psalm 80,9-20 en Matteüs 21,33-43(46) De lezingen van vandaag laten ons kijken naar een wijngaard en een wijnstok. Een landeigenaar omringt zijn aanplant met alle mogelijke zorg, de eerste voorwaarde voor een overvloedige opbrengst. Uit die overvloed aan vruchten zal eens de wijn gemaakt worden ‘die het hart verheugt’ – een feest […]

Preekschets Jesaja 40:1-11 – 2e zondag van Advent

Steunpunt Liturgie GKV 2020 | Harrie de Hullu | Preekschets | Advent

Schriftlezingen: Jesaja 40:1-11, Johannes 1:19-28 (of Marcus 1:1-8), 2 Petrus 3:8-13 Het eigene van deze zondag Deze zondag wordt wel Populus Sion – Volk van Sion – genoemd naar de beginwoorden van de introïtusantifoon van deze zondag (Jesaja 19: 19): Volk van Jeruzalem, dat op de Sion woont, je hoeft niet meer te huilen… De […]

PreekWijzer

| Redactie Theologie

PreekWijzer helpt je bij de preek In de online community PreekWijzer is een schat aan materiaal op het gebied van prediking verzameld: preekschetsen, bijbels-theologische artikelen, homiletische artikelen, kindermomenten en liturgisch materiaal. Al dit materiaal vind je hier op Theologie.nl. De eerste drie artikelen zijn gratis te lezen, een Premium lidmaatschap geeft onbeperkte toegang. Als PreekWijzer-abonnee […]

Dag 2 – Zing mee met het adventslied

| Redactie Theologie

Ria Borkent heeft speciaal voor advent een stapellied gecomponeerd. Als voorbereiding op de kerst kunt u zo elke week een nieuw couplet zingen. Hieronder kunt u de bladmuziek, melodie lezen en luisteren. Zingt u ook mee? 1e advent – Marcus 13: 34 De deurwachter   Psalm 25 Thema: Verder kijken vanuit de nood1. Door de ramen […]

Prediking

Preekschets Jesaja 30:3 – 5e zondag van de herfst

Preekwijzer 2018 | Anne Kooi | Preekschets

Vijfde zondag van de herfst De vesting van de farao zal jullie schande brengen, de bescherming van Egyptes schaduw smaad. Lezing: Jesaja 30:1-18 (eventueel Jesaja 30:1-8 + 18)Thema: oorlogsdreiging Zie ook Het extra kindermoment dat bij deze preekschets hoort Het eigene van de zondag Als we in de herfst de rust en ruimte krijgen voor […]

Bijbelwetenschappen

De Heer als knecht

De eerste dag 2012 | Henk Lensink | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen, Profeet | God

Bij Ezechiël 34,1-161 Zie over deze lezing ook: Hans Greive, Slechte herders en de goede herder, in dit nummer, bij 4e van Pasen, 29 april. Ezechiël 34 als Schriftlezing op Witte Donderdag is ongetuoon en dient toegelicht. Maar de gemeente kan niet vaak genoeg verkondigd krijgen, dat het kerkelijk jaar geboutud is op de literatuur […]

Bijbelwetenschappen

Heel de aarde een wijngaard

De eerste dag 2015 | Hans Greive | Bijbels Theologische Artikelen | Gelijkenis, Zegen | Navolging

Bij Johannes 15,1-8 Wat de Heer hier in dit bijbelgedeelte zegt, wordt helemaal gekleurd door zijn naderend afscheid. Centraal staat de blijvende verbondenheid tussen Hem en zijn leerlingen, en de opdracht wat die relatie voor hen inhoudt. Hij heeft hen al eerder bemoedigd met de toezegging van een nieuwe blijvende aanwezigheid: een Trooster als een […]

Bijbelwetenschappen

Van adelaars en ceders

De eerste dag 2012 | Eddy Reefhuis | Bijbels Theologische Artikelen | God

Bij Ezechiël 17,22-24 Een takje dat geplant wordt en uitgroeit tot een boom, door JHWH, die hoge bomen vernedert en deze lage boom verhoogt – dat past goed op zondag ‘verheug je’. De keus voor dit stukje is dus begrijpelijk. Maar de zeggingskracht wordt heel wat groter, als je deze verzen leest in het verband […]