Zoekresultaten voor: Psalm 85

Zoeken:

Filter artikelen op:

Prediking

Preekschets Lucas 1:39,40

Postille 2009 | Jelle van Nijen | Preekschets | Vrede

Lucas 1:39, 40; Psalm 85:11, 12 Eerste zondag na Epifanie Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabet begroette. Trouw en waarheid omhelzen elkaar, recht en vrede begroeten elkaar met een kus, uit de aarde bloeit de waarheid op, […]

Bijbelwetenschappen

Weerloos gezonden om te bevrijden en genezen

De eerste dag 2018 | Jan Engelen | Bijbels Theologische Artikelen | Gerechtigheid, Vrede | Navolging

Bij Jesaja 52,1-6, Psalmen 85, Efeziërs 1,1-14 en Marcus 6,6b-13 Je zult maar balling in Babylon zijn. Gisteren balling, vandaag balling en morgen natuurlijk ook. Toekomst bestaat niet. Alleen herhaling van hetzelfde. En dan breekt de profeet in: wakker worden, wakker worden! Alsof je niets anders aan je hoofd hebt. Trek aan wat je kracht […]

Liturgie | Praktische theologie

Psalmen voor Nu team zingt psalm 85

17 maart 2012 | Redactie Theologie | Blog

Een deel van het Psalmen voor Nu team zingt psalm 85 van de nieuwe CD ”Heilig boven alles“. http://youtu.be/UlZEwkRO7q0

Dogmatiek | Systematische theologie

‘Laat ons de mens maken’ – of toch maar niet?

Interpretatie 2013 | Leo Mock | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Hemel, Vrede | God

Midrasj Rabba over de schepping van de mens Iets nieuws maken schenkt veel voldoening. Tegelijkertijd sta je vaak niet stil bij de negatieve kanten van je uitvinding in de toekomst. Meestal zijn die ook niet te voorzien. Tenzij je God bent, en je van tevoren al weet dat de autonome mens die je wilt scheppen […]

Preekschets bij Jesaja 65:17-25 – 3e zondag van Advent

Steunpunt Liturgie GKV 2020 | Harrie de Hullu | Preekschets | Advent

Schriftlezingen: Jesaja 65: 17-25, Psalmen 126, 1 Tessalonicenzen 5,12-24, Johannes 3,22-30 Het eigene van de zondag De derde Adventszondag wordt Gaudete genoemd, Wees blij. Dat is ontleend aan Filippenzen 4: 4-5, de introïtusantifoon. Deze zondag is een moment om de duisternis wat extra te laten oplichten. De liturgische kleur paars licht vandaag even op naar […]

Bijbelwetenschappen

Uitgezonden om gebrokenheid te helen

De eerste dag 2015 | Redactie | Bijbels Theologische Artikelen | Verbond | Missionaire gemeente

Bij Jesaja 52,1-6, Psalm 85 en Marcus 6,6b-13 In de Jesajatekst van vandaag is duidelijk iemand aan het woord die het einde van de ballingschap meemaakt. Jeruzalem wordt hersteld. De teloorgang van Jeruzalem was, gezien eerdere delen van Jesaja en ook volgens Ezechiël, te wijten aan de verdeeldheid onder het volk en aan het feit […]

Bijbelwetenschappen

God maakt een nieuw begin

De eerste dag 2021 | Henk Hudepohl | Bijbels Theologische Artikelen | Bekering, Verbond | Advent, Kerkelijk jaar

Bij Jesaja 63,19b-64,8, Psalm 85 en Marcus 13,24-37 Een aantal jaren terug had ik een bespreking voor de dienst van Eerste Advent. De ontzetting die uit Jesaja en Marcus sprak, vond zijn weg naar de aanwezigen. Onomwonden werd gemeld dat wat er werd aangezegd juist in deze tijd gebeurde. Eén jaar daarvoor waren de aanslagen […]

PreekWijzer

| Redactie Theologie

PreekWijzer helpt je bij de preek In de online community PreekWijzer is een schat aan materiaal op het gebied van prediking verzameld: preekschetsen, bijbels-theologische artikelen, homiletische artikelen, kindermomenten en liturgisch materiaal. Al dit materiaal vind je hier op Theologie.nl. De eerste drie artikelen zijn gratis te lezen, een Premium lidmaatschap geeft onbeperkte toegang. Als PreekWijzer-abonnee […]

Dag 2 – Zing mee met het adventslied

| Redactie Theologie

Ria Borkent heeft speciaal voor advent een stapellied gecomponeerd. Als voorbereiding op de kerst kunt u zo elke week een nieuw couplet zingen. Hieronder kunt u de bladmuziek, melodie lezen en luisteren. Zingt u ook mee? 1e advent – Marcus 13: 34 De deurwachter   Psalm 25 Thema: Verder kijken vanuit de nood1. Door de ramen […]

Prediking

Preekschets bij 1 Korintiërs 4,5 – voor de vierde zondag van de herfst

Preekwijzer 2021 | Arjen Velema | Preekschets

‘Houdt dus op te oordelen en wacht de tijd af dat de Heer komt, omdat Hij het is die aan het licht zal brengen wat in het duister verborgen is en zal onthullen wat de mensen heimelijk beweegt. En dan zal God het zijn die ieder de lof geeft die hem toekomt.’ 1 Korintiërs 4:5 […]