Zoekresultaten voor: Psalmen 121

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Stilstaan en vooruitkijken

De eerste dag 2016 | Maarten Diepenbroek | Bijbels Theologische Artikelen | Jaarwisseling, Kerkelijk jaar

Stilstaan en vooruitkijken De oudejaarsavond heeft op de liturgische kalender geen specifieke betekenis. Toch wordt er dan in veel plaatsen een kerkdienst gehouden. Veel mensen vinden het prettig om op die avond naar de kerk te gaan, om stil te staan bij het afgelopen jaar en vooruit te kijken. Het (bijna) voorbije jaar wordt voor […]

Spiritualiteit

Zingend onderweg

Open Deur 2021 07 | Stephan de Jong | Artikel, Overige artikelen | Vertrouwen | Levenskunst

‘Ik sla mijn ogen op naar de bergen…’ Zo begint Psalm 121. Het is een pelgrimslied. Het werd gezongen tijdens de reis naar de belangrijkste bedevaartsplaats in het Joodse land: de tempel van Jeruzalem. Wie uit de kustvlakte erheen trok, zag in de verte de bergen waar Jeruzalem ligt. Pelgrimeren was in Bijbelse tijden een […]

Diaconaat

Kwaliteit boven kwantiteit

17 juni 2022 | Cristina Pumplun | Column | Missionair, Theologisch drieluik | Missionaire gemeente

We hebben de neiging om te tellen in de kerk. Tellen is fijn: je hebt een objectief resultaat en je kunt vergelijken. Scoor ik meer dan een ander? Was het vroeger beter of slechter? Beleidsmakers zijn vaak dol op tellen. Kwantitatieve gegevens maken evalueren ogenschijnlijk eenvoudig en het is ook makkelijk om inkomsten en uitgaven verantwoord op elkaar af te stellen. Heel begrijpelijk dus, maar het gaat mis als kwaliteit op de tweede plaats wordt gezet en zelfs uit het zicht raakt.

Prediking

Preekschets Psalm 121

Postille 2006 | Christiane de Vos-Wilkens | Preekschets | Hemel | Bidden, God

Psalm 121 Dertiende zondag na Pinksteren lk sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft. Schriftlezing: Psalm 121 Het eigene van de zondag Of je kunt of mag preken over psalmen is omstreden. Psalmen zijn immers in eerste instantie […]

Bijbelwetenschappen

Waar is mijn overhemd? Daar!

2 februari 2022 | Ria Borkent | Poëzie | Vertrouwen | God

Aan De Nieuwe Psalmberijming mocht ik twee psalmen bijdragen in de slotfase van het proces, psalm 86 en 121. Eerder was ik erbij betrokken als revisor: alle 150 psalmen kwamen langs en kregen mijn commentaren te verduren: ‘geslachten? Mag het generaties zijn? Luister naar de koning tijdens zijn 4 mei-lezing’,  ‘het rijm prijzen – eer bewijzen wordt sleets wanneer je het te vaak gebruikt’,  ‘de uil ligt niet, hij zit (nachtdier) -> zit ik te wachten’. Even vaak stond er ‘mooi!’ in de kantlijn.

Prediking

Preekschets Psalm 124:8

Postille 2009 | Erica Hoebe-de Waard | Preekschets | Verbond, Verlossing | God, Kerst

Psalm 124:8 Zondag na kerst Onze hulp is de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Schriftlezing: Psalm 124 Het eigene van de zondag Op de zondag na kerst is het dikwijls rustig in de kerk. Na de volle, feestelijke diensten tijdens de kerst blijven nu veel mensen thuis. Het is een […]

Een breekbaar halleluja

Redactie Theologie.nl

In het boek Breekbaar halleluja schrijft auteur Jan Martijn Abrahamse over de pelgrimspsalmen. In dit artikel kunt u een blog van de auteur vinden en kunt u alvast enkele pagina’s uit het boek lezen.

Geloofsopbouw

Handreiking voor het groepsgesprek en voor zelfstudie: vragen bij Hoe worden de doden opgewekt? d- oor dr. Harmen U. de Vries

16 december 2011 | Redactie Theologie.nl | Blog

In dit artikel treft u gespreksvragen aan bij mijn boek Hoe worden de doden opgewekt. Over de contouren van het opstandingsbestaan. Onderstaande vragen zijn zo opgesteld dat ze u bij de hand nemen om van elk hoofdstuk de essentiële thema’s (uitgezonderd enkele specifieke theologische punten) te doordenken. De vragen volgen in grote lijnen de structuur van de […]

Geloofsopbouw

Waken en bidden

Open Deur 2017 11 | Holkje van der Veer | Artikel, Overige artikelen | Bidden

Ik probeer rustig te ademen, draai me op mijn favoriete zij, doe mijn best om aan iets leuks te denken en toch wil de slaap niet komen. Ik doe het bedlampje aan, lees een paar bladzijden en probeer me dan opnieuw te ontspannen. Maar het lukt niet. Dit is ergerlijk! Ik wil slapen!

Bijbelwetenschappen

Waken, waakzaamheid

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | H.R. van de Kamp | Artikel, Overige artikelen | Bidden

Geloofstaal & cultuurtaal Het begrip ‘waken’ speelt in de geloofstaal niet zo’n sterke rol. De haan op vele kerktorens in ons vaderland spoorde vroeger de voorbijgangers tot waakzaamheid aan. Maar zijn er nog mensen die dit bedenken bij het passeren van een kerktoren? ‘Waken’ komt in de geloofstaal het meest voor bij het aanhalen van […]