Zoekresultaten voor: Psalmen 124

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Prediking

Preekschets Psalmen 2:12

Redactie Prediking en liturgie 2022 | Saskia van Meggelen | Preekschets | Dienen | Kerkelijk jaar, Kerst

Kerstavond of -nacht is geen lievige samenkomst, al kan het een druk bezochte, laagdrempelige dienst zijn. Psalmen 2 zet je op scherp: in het tekeer gaan van dictators wordt uiteindelijk God agressief behandeld, onteerd. God stuurt zijn eigen gezalfde, Zijn Zoon! God raadt al die tirannen om Zijn Zoon te eren met een kus, om de juiste keus te maken: 'Wie vereer en volg je eigenlijk? Jezelf, je ego of Gods gezalfde?' Deze koning komt niet als tiran maar als een weerloos kind in deze wereld.
Prediking

Preekschets Johannes 1:5

Redactie Prediking en liturgie 2022 | Johan Lotterman | Preekschets | Kerkelijk jaar, Kerst

Het Woord was het licht voor de mensen: het scheen in de duisternis en de duisternis heeft het niet overmeesterd'. Johannes' Evangelie is totaal anders dan Lucas' evangelie in een verkondiging, hoe Gods Zoon in deze wereld kwam. Het lijkt a historisch en filosofisch, verwijst echter naar de schepping, zoals Genesis 1 daarover 'zingt'.
Bijbelwetenschappen

Het gebruik van Amos 9:11-12 door Jakobus in Handelingen 15

Schrift 2022 04 | Arco den Heijer | Artikel, Overige artikelen | Israël

De slotverzen van het boek Amos bieden onverwacht hoop na een boek vol oordeel. De hut van David zal worden hersteld, Israël zal de andere volken bezitten en in vrede leven en genieten van de opbrengst van het land (Amos 9:11-15). Deze verzen worden door Jakobus aangehaald als hij in Handelingen 15 betoogt dat niet-Joodse gelovigen niet belast hoeven te worden met het houden van de gehele wet. Ten opzichte van de Hebreeuwse tekst zijn er in het citaat in Jakobus’ pleidooi echter ingrijpende wijzigingen aangebracht. Hoe is dat te verklaren? Hoe functioneert het citaat precies in Jakobus’ betoog? Om dit te achterhalen, kijk ik eerst naar Amos 9:11-15 in de context van het Hebreeuwse boek van de twaalf profeten, vervolgens naar het gebruik van dit vers in twee handschriften uit Qumran, en ten slotte naar het citaat in Handelingen.
Bijbelwetenschappen

Mij geschiede naar uw woord

De eerste dag 2020 01 | Hein Jan van Ogtrop | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Profeet | Advent, Kerkelijk jaar

Het oude geloof waaruit David, Gods lieveling, nog leefde, was in de tijden van koning Achab en zijn opvolgers allang vergeten. Jesaja was als profeet belangrijk en allereerst een criticus van de wantoestanden van zijn tijd. Zijn verkondiging lijkt op die van Johannes de Doper: ‘de bijl ligt al aan de wortel’ (Mat. 3,10); het oordeel komt nader (Jes. 11,3-5). Alles kan niet blijven zoals het is, de bijl erin!
Systematische theologie

Waarom de clou wegvertalen?

Kerk en Theologie 2015 | Bob Becking | Artikel, Overige artikelen

Over Psalm 124 in de Bijbel in Gewone Taal 1. Inleiding Het project ‘de Bijbel in gewone taal’ heeft mijn sympathie. Door direct en eenvoudig taalgebruik zal de inhoud van de Bijbel voor velen bereikbaarder worden. De desacralisering van de Bijbeltaal past goed in een geseculariseerd klimaat, waarbij toch aandacht is voor de bronnen van onze beschaving. De soms […]
Prediking

Preekschets Psalm 124:8

Postille 2009 | Erica Hoebe-de Waard | Preekschets | Verbond, Verlossing | God, Kerst

Psalm 124:8 Zondag na kerst Onze hulp is de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Schriftlezing: Psalm 124 Het eigene van de zondag Op de zondag na kerst is het dikwijls rustig in de kerk. Na de volle, feestelijke diensten tijdens de kerst blijven nu veel mensen thuis. Het is een stille […]
Praktische theologie

Het bijbelse begrip heiligheid

Redactie Theologie.nl 2022 | Annemarieke van der Woude | Artikel, Overige artikelen | Gerechtigheid, Heilig, Lijden | Levenseinde en rouw, Overlijden

Is het zinvol om bijbelse noties in te brengen in de discussie over voltooid leven? Annemarieke van der Woude reageert op Riemer Roukema's artikel over voltooid leven: "Het komt, al met al, aan op het verdragen van de spanning die vervat is in de woorden: een aarzelende aanwezigheid."
Systematische theologie

De Bijbel in Gewone Taal: Een reactie op Becking

Kerk en Theologie 2015 | Matthijs de Jong | Artikel, Overige artikelen

1. Inleiding In oktober 2014 verscheen de Bijbel in Gewone Taal (BGT). Deze nieuwe vertaling staat sindsdien volop in de belangstelling. Ook in Kerk en Theologie verscheen er een artikel over, van de hand van Bob Becking.1 Bob Becking, ‘Waarom de clou wegvertalen? Over Psalm 124 in de Bijbel in Gewone Taal’, Kerk2en Theologie […]
Bijbelwetenschappen

Prijs je gelukkig

De eerste dag 2019 04 | Harry Tacken | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Zegen | Navolging

In beide lezingen, uit de Apocalyps en uit het Matteüsevangelie, gaat het om een specifieke levenshouding die aanbevolen wordt. Als mensen op de proef gesteld worden en in de beproeving staande blijven, dan kan hun voorbeeld inspireren tot navolging. Uit beide lezingen spreekt de overtuiging dat God de standvastigheid op waarde zal schatten. God staat garant voor deze consequente levenshouding. Vergelijk het getekend zijn van de dienstknechten van God met het zegel op hun voorhoofd (Openbaring 7:3) met het gebruik van het passivum divinum in de zaligsprekingen uit het evangelie.
Bijbelwetenschappen

Tand

Symbolen in de Bijbel 2000 | Redactie | Bijbels Theologische Artikelen | Angst | Levenseinde en rouw, Overlijden

ivoor In de antieke wereld, maar evengoed in de latere tijd, ziet men in tanden de symboliek van vitaliteit, kracht en potentie. In de droomsymboliek wordt het uitvallen van tanden wel in verband gebracht met potentieproblemen. Onze taal getuigt eveneens van die kracht van tanden, bijvoorbeeld in het gezegde ‘Hij liet zijn tanden zien’. En wie […]