Zoekresultaten voor: Psalmen 132

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Prediking

Preekschets 2 Koningen 4:1-2

Redactie Prediking en liturgie 2023 | Johan Lotterman | Preekschets | Gerechtigheid | Kerk in de wereld

In de zomer bloeit alles uitbundig, maar… in tijden van hongersnood of economische schaarste is de zomer niet zo zonnig. Er kan angst spelen om door schulden in slavernij of schuldsanering terecht te komen. Als hoopvol tegenverhaal over Gods macht op basis van de Thora en wat God recht vindt, dit verhaal van Elisa die op het protestgeschreeuw van een vrouw ingeschakeld wordt, maar ze moet ook zelf aan het werk!
Bijbelwetenschappen

Die Here is en levend maakt

Ouderlingenblad 2023 06 | Kees van der Kooi | Artikel, Overige artikelen | Schepping | Geest

In het themanummer over de Geest beginnen we bij de Bijbel – hoe spreekt de Bijbel over de Geest? waar lezen we van die Geest? wat brengt die Geest ons, de mensen?
Praktische theologie

Verlangen naar één protestantse kerk

Woord en dienst 2023 06 | Piet de Jong | Artikel, Overige artikelen | Avondmaal | Kerk in de wereld

Piet de Jong is blij met de hereniging van twee gereformeerde kerken. Biedt dit ook perspectief om samen te gaan met de Protestantse Kerk in Nederland?
Bijbelwetenschappen

Het veld is rijp voor de oogst

De eerste dag 2020 03 | Anneke Oppewal | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Missionair | Kerkelijk jaar, Trinitatis

De prachtige, majesteitelijke Psalmen 100, die deze zondag op het rooster staat, roept de aarde op tot juichen, tot erkenning dat God een goede God is, trouw van eeuwigheid tot eeuwigheid, een herder die zijn schapen weidt. De psalm vormt een mooie achtergrond voor de Jesaja- en Matteüsteksten, waar lof en getuigenis, de goede herder en de zorg voor zijn schapen, zijn liefde en goedertierenheid tot in eeuwigheid eveneens op verschillende manieren aan de orde komen.
Prediking

Preekschets 1 Petrus 4:1

Redactie Prediking en liturgie 2023 | Johan Lotterman | Preekschets | Lijden

Johan Lotterman schreef deze preekschets over 1 Petrus 4; daarbij legt hij inhoudelijk op grond van exegese goede verbinding tussen het lijden van Christus en dat van zijn volgers, waardoor zij bij hun zuivere oorsprong komen. Dat zij hiermee vreemdeling zijn, verbazing, vervreemding ervaren in deze wereld, maatschappij, is een gevolg dat hen niet moet afschrikken, maar aanmoedigen!
Prediking

Preekschets Galaten 5:17b

Redactie Prediking en liturgie 2023 | Aaldert Gooijer | Preekschets | Kerkelijk jaar, Pinksteren

'Aaldert Gooijer schreef een preekschets over Galaten 5, waarin het verlangen van de Geest centraal staat: dit om ons in te helpen leven in het persoonlijke van de Geest, die ons wil helpen groeien in liefde, naar God en anderen toe.
Bijbelwetenschappen

Een glimp van de hemel

De eerste dag 2023 03 | Piet van Veldhuizen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Verbond | Kerkelijk jaar, Pinksteren

Wie de tekst van Exodus 24 rustig doorleest, krijgt de indruk dat hier meerdere reporters elkaar afwisselen, zoals je dat kent van voetbalverslaggeving op de radio: als de één achter adem is, neemt de ander het over. Maar je krijgt bovendien de indruk dat ze niet allemaal naar dezelfde wedstrijd kijken. Het kopje dat de meeste bijbeledities erboven zetten, luidt: ‘De verbondssluiting’, maar het verhaal is allesbehalve sluitend.
Bijbelwetenschappen

Eindelijk, eeuwig leven!

De eerste dag 2020 03 | Nico Vlaming | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Kerkelijk jaar, Pasen

De Paastijd nadert haar voleinding, haar bevestiging. Zeven weken lang Scheppingsfeest. De heilige Geest, die bode van een nieuwe schepping die op de avond van de eerste dag, de Paasdag, al over de apostelen geblazen werd, verspreidt zich in wind en vuur over velen. Dat horen we volgende week. Begrenzingen worden doorbroken. Ook dan onbruikbare categorieën als tijd en eeuwigheid. Wat nodig is: gebed. Eenwording met de Vader. Opdat de leerlingen vervuld raken van vreugde (Johannes 17:13).
Gemeenteopbouw | Praktische theologie

Ken je mij?

Ouderlingenblad 2023 05 | Mathilde Meulensteen | Artikel, Overige artikelen | Inclusie

Het vorige Ouderlingenblad was een themanummer waarin identiteit en gender centraal stonden met als titel: God kent je naam! In deze ‘Aan de slag’ handvatten om verder in gesprek te gaan.
Prediking

Preekschets Handelingen 2:11b

Redactie Prediking en liturgie 2023 | Giel Schormans | Preekschets | Kerkelijk jaar, Pinksteren

Pinksteren wordt vijftig dagen na Pesach gevierd en is oorspronkelijk een oogstfeest (Exodus 34:22). Later wordt het ook het feest van de wetgeving op de Sinaï. De vrijheid die met Pesach gevierd wordt, krijgt met Sjavoeot inhoud en richting als Israël de tien geboden ontvangt en Israël de bruid van JHWH wordt. In de beschrijving door Lucas komen beide elementen terug. De prediking van Petrus blijft niet zonder vrucht: de eerstelingen van de door Jezus beloofde oogst worden zichtbaar en op de Pinksterdag is er sprake van een theofanie zoals op de Sinaï.