Zoekresultaten voor: Psalmen 146

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Het recht van vreemdeling, wees en weduwe

De eerste dag 2019 04 | Anneke Oppewal | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Gerechtigheid | Navolging

De lezingen voor deze zondag sluiten goed bij elkaar aan. Alle drie spreken van een andere orde dan de heersende. Waar Deuteronomium spreekt over bescherming van vreemdelingen, weduwen en wezen tegen woekeraars en hun recht op meedelen in de oogst, tekent Psalmen 113 een God die de blik naar beneden richt en uit het stof verheft wie berooid is, uit het vuil tilt wie alles ontbeert en hun een woonplaats biedt bij hooggeplaatsten. In Lucas 14 bevraagt Jezus de gevestigde orde waar onze omgang met anderen bepaald wordt door hang naar positie, invloed en macht.

Kerkopbouw

God ligt op straat

5 augustus 2022 | Fred Omvlee | Column | Theologenblog | Kerk in de wereld

Als je mijn vorige columns hebt gelezen weet je dat ik sporen van God ervaar in het leven en de muziek van Elvis en in de Nederlandse rapcultuur. Ik ga nog een stapje verder: God ligt op straat. Ik wil dat ook graag. Er bestaat geen scheiding tussen christelijke cultuur en wereldse cultuur. Ik ken het adagium ‘wel ín de wereld, niet ván de wereld,’ maar ik ben het er niet mee eens. Ik wil óók van de wereld zijn.

Prediking

Preekschets Filippenzen 3:8

Redactie Prediking en liturgie 2022 | Jan Swager | Preekschets | Vertrouwen | Kerk in de wereld

De zomer, de periode ná Pinksteren en vóór de start van een nieuw seizoen, kan benut worden om stil te staan bij het leven van de gemeente. De nieuwtestamentische brieven geven genoeg stof tot overdenken. De brief aan de Filippenzen biedt aanknopingspunten om zowel de vreugde als de zorgen die in de christelijke gemeente leven, aan de orde te stellen.

Bijbelwetenschappen

De klankrijke wereld van de psalmen

Interpretatie 2013 | Thijs Booij | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Muziek

De Hebreeuwse psalmen zijn dichterlijke teksten. Zijn het in oorsprong ook liederen? Een beknopte, vreugdevolle tekst als Psalm 98 wekt zeker de indruk een lied te zijn: een ‘nieuw lied voor de Heer’. Maar nu Psalm 119: een meditatief getint dichtwerk van 22 stanza’s in 176 lange versregels. Het zingen van zo’n tekst vergt wel […]

Liturgie | Praktische theologie

Heer, toon mij uw genade

20 juni 2022 | Saskia van Meggelen | Column | Kwaad, Schuld, Theologenblog | Muziek

Ik was een kind van een jaar of 7, 8 en zat naast mijn vader in de kerk. De dominee liet als inleiding op het gebed van verootmoediging, of als verlenging daarvan het eerste vers van Psalm 6 zingen. Ook de verzen 3 en 5 van deze Psalm kwamen aan bod, maar de nadruk lag toch op altijd dat eerste vers. Ik was een ontvankelijk kind, het vibrato in mijn vaders stem maakte mij duidelijk: dit was een belangrijke Psalm, hij zong teder en vol overgave – de Geneefse versie heeft ook een wonderschone melodie.

Prediking

Preekschets Psalm 148

Preekwijzer 2017 | Marinus Beute | Preekschets

Laten zij loven de naam van de HEER, alleen zijn naam is hoogverheven,zijn luister gaat aarde en hemel te boven. Psalm 148:13 Het eigene van de zondag Bij deze zondag is weinig bijzonders te vermelden. Het is een zondag door het jaar heen. Daarom ligt het voor de hand om te kiezen voor een tekst […]

Bijbelwetenschappen

De Geest van God die bevrijdt

De eerste dag 2013 | Kristin Ritsert | Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing | God

Bij Jesaja 61,1-9, Psalm 145,13-21 en Lucas 4,14-21 Alle drie teksten beschrijven situaties waarin mensen niet verder kunnen, waarin zij het gevoel hebben niet tot hun recht te komen, geen waardig leven te leiden, door allerlei gehinderd worden of geblokkeerd zijn – en als het heel erg wordt zich als ‘levende doden’ voelen. En in […]

Bijbelwetenschappen

Het belangrijkste gebod

De eerste dag 2015 | Ine Van Den Eynde | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen, Heilig | Navolging

Bij Leviticus 19,1-2.9-18, Psalm 146 en Marcus 12,28-34 Wat betekent het om tussen de veelheid aan mogelijke goden, juist JHWH als God te erkennen? Telkens opnieuw hebben joodse en christelijke gelovigen de oriëntatie van hun gemeenschap op God getoetst aan de houding tegenover anderen, met name de sociaal kwetsbaren zoals de arme, de weduwe en […]

Diaconaat

Kwaliteit boven kwantiteit

17 juni 2022 | Cristina Pumplun | Column | Missionair, Theologisch drieluik | Missionaire gemeente

We hebben de neiging om te tellen in de kerk. Tellen is fijn: je hebt een objectief resultaat en je kunt vergelijken. Scoor ik meer dan een ander? Was het vroeger beter of slechter? Beleidsmakers zijn vaak dol op tellen. Kwantitatieve gegevens maken evalueren ogenschijnlijk eenvoudig en het is ook makkelijk om inkomsten en uitgaven verantwoord op elkaar af te stellen. Heel begrijpelijk dus, maar het gaat mis als kwaliteit op de tweede plaats wordt gezet en zelfs uit het zicht raakt.

Bijbelwetenschappen

De lange adem van de profeten

De eerste dag 2016 | Piet van Veldhuizen | Bijbels Theologische Artikelen | Bekering | Advent

De lange adem van de profeten Bij Jesaja 35,1-11, Psalm 146, Jakobus 5,7-10 en Matteüs 11,2-11 Tussen de lezingen voor deze dag lopen heel wat lijntjes. In het evangelie wordt uit de profetenlezing geciteerd over de tekenen van het heil. Ook het beeld van een gebaande weg door de wildernis neemt het evangelie uit de […]