Zoekresultaten voor: Psalmen 147

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Prediking

Preekschets Johannes 1:5

Redactie Prediking en liturgie 2022 | Johan Lotterman | Preekschets | Kerkelijk jaar, Kerst

Het Woord was het licht voor de mensen: het scheen in de duisternis en de duisternis heeft het niet overmeesterd'. Johannes' Evangelie is totaal anders dan Lucas' evangelie in een verkondiging, hoe Gods Zoon in deze wereld kwam. Het lijkt a historisch en filosofisch, verwijst echter naar de schepping, zoals Genesis 1 daarover 'zingt'.
Prediking

Preekschets Galaten 1:16

Redactie Prediking en liturgie 2022 | Harald Overeem | Preekschets | Verlossing | Epifanie, Kerkelijk jaar

De eerste verschijningen van Jezus worden vaak aan de hand van de verhalen van Jezus met Jozef en Maria in de tempel en de ontmoetingen in de tempel verteld. De openbaring of verschijning van Jezus' in de Galatenbrief wordt via Paulus' persoonlijke levensverhaal dichtbij gebracht. Gezien de nadruk op authentieke, persoonlijke levensverhalen in deze tijd is dit een aansprekende insteek.
Prediking

Preekschets Psalmen 2:12

Redactie Prediking en liturgie 2022 | Saskia van Meggelen | Preekschets | Dienen | Kerkelijk jaar, Kerst

Kerstavond of -nacht is geen lievige samenkomst, al kan het een druk bezochte, laagdrempelige dienst zijn. Psalmen 2 zet je op scherp: in het tekeer gaan van dictators wordt uiteindelijk God agressief behandeld, onteerd. God stuurt zijn eigen gezalfde, Zijn Zoon! God raadt al die tirannen om Zijn Zoon te eren met een kus, om de juiste keus te maken: 'Wie vereer en volg je eigenlijk? Jezelf, je ego of Gods gezalfde?' Deze koning komt niet als tiran maar als een weerloos kind in deze wereld.
Bijbelwetenschappen

Het gebruik van Amos 9:11-12 door Jakobus in Handelingen 15

Schrift 2022 04 | Arco den Heijer | Artikel, Overige artikelen | Israël

De slotverzen van het boek Amos bieden onverwacht hoop na een boek vol oordeel. De hut van David zal worden hersteld, Israël zal de andere volken bezitten en in vrede leven en genieten van de opbrengst van het land (Amos 9:11-15). Deze verzen worden door Jakobus aangehaald als hij in Handelingen 15 betoogt dat niet-Joodse gelovigen niet belast hoeven te worden met het houden van de gehele wet. Ten opzichte van de Hebreeuwse tekst zijn er in het citaat in Jakobus’ pleidooi echter ingrijpende wijzigingen aangebracht. Hoe is dat te verklaren? Hoe functioneert het citaat precies in Jakobus’ betoog? Om dit te achterhalen, kijk ik eerst naar Amos 9:11-15 in de context van het Hebreeuwse boek van de twaalf profeten, vervolgens naar het gebruik van dit vers in twee handschriften uit Qumran, en ten slotte naar het citaat in Handelingen.
Bijbelwetenschappen

De toekomst van vroeger

De eerste dag 2020 01 | Nico Vlaming | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Profeet | Advent, Kerkelijk jaar

‘Eens zal de dag komen (…)’ (Micha 4:1). ‘Het zal zijn in het laatste der tijden (…)’ – we zingen ervan (Liedboek 2013, 447), het klinkt altijd hoopvol. Zeker in de Adventstijd. We koesteren de hoop, we voeden de verwachting dat het goed komt, dat alles goed zal zijn. In allen. God en wij. Waarop is die hoop gegrond? Kwestie van positief denken? Willen is kunnen? God moet er meer moeite voor doen. Het is niet zomaar een belofte, maar een ommekeer.
Bijbelwetenschappen

Troost in de Bijbel

Ouderlingenblad 2022 09 | Matthijs de Jong | Artikel, Overige artikelen | Geestelijke verzorging, Lijden, Verdriet | Levenseinde en rouw, Overlijden

Dit artikel is een verkenning van het begrip ‘troost’ in de Bijbel. Het is een rijk motief. Enerzijds gaat het over het gewone leven en de troost die mensen elkaar daarin kunnen bieden bij verdriet. Anderzijds gaat het over de troost die alleen God kan geven: troost die samengaat met redding en herstel.
Prediking

Preekschets Psalm 147:7b – Trouwdienst

Postille 2013 | Karin van den Broeke | Preekschets | Verbond | God, Israël, Relaties

Psalm 147:7b Zing voor onze God een lied bij de lier. Schriftlezing: Psalm 147 Het eigene van een trouwdienst Wanneer mensen voor het aangezicht van de Eeuwige samenkomen, zetten zij een andere stap dan dat zij naar het stadhuis of naar de notaris gaan. In een trouwviering vragen zij om een zegen over hun samenzijn […]
Prediking

Preekschets Psalm 147:12 – Israëlzondag

Postille 2002 | Henk van der Meulen | Preekschets | God, Israël, Jodendom

Israëlzondag Psalm 147:12 Jeruzalem, roem de HERE,Sion, loof uw God. Schriftlezing: Psalm 147 Het eigene van de zondag Israëlzondag. Uitleg Deze hymne is een van de vijf lofliederen (146-150) waarmee het boek van de Psalmen besloten wordt. Alle vijf beginnen en eindigen met Halleluja. Karakteristiek voor de lofzang is de verbinding van imperatieve oproepen […]
Bijbelwetenschappen

Vreugde om de komst van de Verlosser

De eerste dag 2015 | Henk Hudepohl | Bijbels Theologische Artikelen | Verbond, Verlossing | Kerkelijk jaar, Kerst

Bij Jesaja 61,10-62,3, Psalm 147,12-20 en Lucas 2,33-40 Jesaja is bijna ten einde, een einde dat gekenmerkt wordt door vreugde (61,3.7.10). De gelezen perikoop maakt deel uit van een grote lofzang op Jeruzalem (Jesaja 54-62). De profeet kondigt een genadejaar af van de Eeuwige zelf (61,2). Een grote jubelzang, omdat het land weer het […]
Prediking

Preekschets Psalm 148

Preekwijzer 2017 | Marinus Beute | Preekschets

Laten zij loven de naam van de HEER, alleen zijn naam is hoogverheven,zijn luister gaat aarde en hemel te boven. Psalm 148:13 Het eigene van de zondag Bij deze zondag is weinig bijzonders te vermelden. Het is een zondag door het jaar heen. Daarom ligt het voor de hand om te kiezen voor een tekst uit […]