Zoekresultaten voor: Psalmen 23

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Prediking

Preekschets Matteüs 7:24

Redactie Prediking en liturgie 2023 | Esther van der Panne | Preekschets | Epifanie, Kerkelijk jaar

Deze mooie preekschets over de Bergrede is van Esther van der Panne. Het horen en doen van Jezus' onderwijs, 'Tora' in Nieuwtestamentisch jasje, is een belangrijke stimulans tot zelfreflectie: doe ik wat ik zeg, ben ik betrouwbaar, consistent, integer? Waar bouw ik mijn leven op? Jezus spreekt in gelijkenissen, die verduidelijken wat Hij bedoelt, maar zelf ook verduidelijking nodig hebben vanuit de context: met deze tekst keus sluiten we de Epifanietijd af en gaan we richting de veertigdagentijd.
Prediking

Preekschets Psalm 23:1-3

Postille 2006 | Susanne de Jong-Tennekes | Preekschets | Rust, Verbond, Vrede | Avondmaal, God, Goede week, Veertigdagentijd

Psalm 23:1-3, Mattéüs 26:28 Witte Donderdag De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. …Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water, …Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond … Schriftlezing: Psalm 23 en Matteüs 26:1-35 Het eigene van de dag Op Witte Donderdag gedenken we […]
Prediking

Preekschets Psalm 23:6 – Pasen

Postille 2006 | Susanne de Jong-Tennekes | Preekschets | God, Navolging, Pasen

Psalm 23:6, Matteüs 28:20 Paaszondag … ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen. Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. Schriftlezing: Psalm 23 en Matteiis 28:1-20 Het eigene van de zondag De donkerte van de nacht hebben we achter ons. De paasjubel krijgt alle […]
Spiritualiteit

Een dansante lezing van Psalm 23

Interpretatie 2009 | Riëtte Beurmanjer | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Heilig | God

‘Je hoeft niet bang te zijn in het donker. God is toch bij je?’, zei mijn tante Maaike, toen ze merkte dat ik bang was in de donkere kamer. Dezelfde tante gaf me mijn eerste boekje: over een goede herder die toch minstens één bang schaapje terugbracht bij de kudde. Bij de voorbereiding van dit […]
Prediking

Preekschets Psalm 23:4 – Goede Vrijdag

Postille 2006 | Susanne de Jong-Tennekes | Preekschets | Lijden | God, Goede Vrijdag, Levenseinde en rouw, Navolging, Overlijden, Veertigdagentijd

Psalm 23:4, Matteüs 27:46 Goede Vrijdag Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, … Mijn God, Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Schriftlezing: Psalm 23 en Matteüs 26:31-27:61 Het eigene van de dag Op Goede Vrijdag volgen we als oorgetuigen Jezus op zijn weg: het […]
Prediking

Preekschets Psalm 23:5 – Stille zaterdag

Postille 2006 | Susanne de Jong-Tennekes | Preekschets | Doop, God, Goede week, Levenseinde en rouw, Navolging, Overlijden, Veertigdagentijd

Psalm 23:5, Matteüs 28:7 Stille Zaterdag U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand, … Hij is opgestaan uit de dood, en dit moeten jullie weten: hij gaat jullie voor naar Galilea … Schriftlezing: Psalm 23 en Matteüs 27:57-28:8 Het eigene van de dag Wat gebeurt er op Stille Zaterdag? Niets? Volgens de getuigenis […]
Prediking

Preekschets Psalmen 2:12

Redactie Prediking en liturgie 2022 | Saskia van Meggelen | Preekschets | Dienen | Kerkelijk jaar, Kerst

Kerstavond of -nacht is geen lievige samenkomst, al kan het een druk bezochte, laagdrempelige dienst zijn. Psalmen 2 zet je op scherp: in het tekeer gaan van dictators wordt uiteindelijk God agressief behandeld, onteerd. God stuurt zijn eigen gezalfde, Zijn Zoon! God raadt al die tirannen om Zijn Zoon te eren met een kus, om de juiste keus te maken: 'Wie vereer en volg je eigenlijk? Jezelf, je ego of Gods gezalfde?' Deze koning komt niet als tiran maar als een weerloos kind in deze wereld.
Geloof

Weerstand en vertrouwen

Ouderlingenblad 2019 07 | Richard Vissinga | Artikel, Overige artikelen | Vergeving

Het beeld van de herder met zijn schapen roept naast herinneringen aan voorbije tijden vervreemding en weerstand op. Waar ze in Oost-Europa behoren tot de dagelijkse werkelijkheid, vinden we ze bij ons bijna alleen nog maar als toeristische trekpleisters.
Bijbelwetenschappen

Jezus en de anderen

De eerste dag 2014 | Harry Tacken | Bijbels Theologische Artikelen | Gelijkenis | Jezus

Bij Nehemia 9,6-15, Psalm 23 en Johannes 10,1-10 Dit is de zondag van de Goede Herder. In de driejarige cyclus leest de kerk op de vierde zondag van Pasen steeds een ander gedeelte uit Johannes 10. In het A-jaar betreft dat de eerste tien verzen van dit hoofdstuk, in jaar B: 10,11-18 en in […]
Diaconaat | Prediking

Preekschets Filippenzen 4:18 – Dankdag

Postille 2010 | Henk van der Meulen | Preekschets | Armoede, Rijkdom | Dankdag

Filippenzen 4:18 Nu is alles mij vergoed, en heb ik zelfs meer ontvangen. Mij ontbreekt niets. Schriftlezing: Filippenzen 4:10-23 Uitleg De apostel begint (vs. 10) met een dankbetuiging aan het adres van de gemeenteleden, omdat het hun nu eindelijk gelukt is hun zorg voor hem te laten zien. Het ‘nu eindelijk’ drukt uit dat de Filippenzen hun gift […]