Zoekresultaten voor: Psalmen 24

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Prediking

Preekschets 1 Petrus 3:21

Redactie Prediking en liturgie 2022 | Gerrit van Wolfswinkel | Preekschets | Opstanding | Doop, Rituelen

In de maand oktober is een geschikte zondag te vinden voor een doop van een volwassene (met belijdenis), waarbij deze preekschets over 1 Petrus 3:21 heel toepasselijk is: hoe kun je in de verhouding tussen een mens en God de kracht en drang zien voor de stap tot belijdenis en doop? Wat biedt God en wat vraagt een mens van God?

Prediking

Preekschets Mattheüs 27:25 – Israëlzondag

Redactie Prediking en liturgie 2022 | Jan-Henk Soepenberg | Preekschets | Jodendom | Israël, Jodendom

Israëlzondag wordt sinds jaren 2 oktober gehouden in de kerk, om de onlosmakelijke verbondenheid van de kerk met het Joodse volk. In deze preekschets van Henk-Jan Soepenberg n.a.v. Mattheüs 27:25 komt een doordenking aan de orde van de roep vanuit Joodse omstanders aan Pilatus ‘Zijn bloed kome over ons en onze kinderen’. Niet vanuit een ‘zelfvervloeking’ […]

Prediking

Preekschets Romeinen 11 – Israëlzondag

Redactie Prediking en liturgie 2022 | Jan-Henk Soepenberg | Preekschets | Jodendom | Israël, Jodendom

Israëlzondag wordt sinds jaren 2 oktober gehouden in de kerk, om de onlosmakelijke verbondenheid van de kerk met het Joodse volk. In deze preekschets n.a.v. Romeinen 11 van Jan-Henk Soepenberg komt de golfbeweging van het heil als een rivier met een hoofd- en een bijstroom aan de orde. Lezenswaardig! Als God, toen zij afvallig werden, de wereld […]

Bijbelwetenschappen

Keizer Jezus incognito

Schrift 2022 03 | Ruben van Wingerden | Artikel, Overige artikelen | Lijden | Jezus, Jodendom

In alle vier de evangeliën wordt Jezus in de vertelling van het lijdensverhaal verkleed. Dat gebeurt telkens op verschillende manieren. Lucas laat Herodes en de zijnen Jezus in ‘stralende’ kleding kleden en stuurt hem zo terug naar Pilatus. Bij Matteüs en Marcus verkleden Pilatus’ soldaten Jezus met purper en zetten ze hem een doornenkroon op. Daarna kleden ze hem uit en trekken hem zijn eigen kleren weer aan (Matteüs 27:31; Marcus 15:20a), waarna Jezus wordt weggeleid om te worden gekruisigd. Alleen bij Johannes zien we iets anders beschreven staan.

Spiritualiteit

Agenda

Herademing 2022 03 | Redactie | Overig | Filosofie, Mystiek, Vrede | Zingeving

Een agenda van activiteiten op spiritueel en mystiek vlak.

Bijbelwetenschappen

JHWH ziet naar het hart

De eerste dag 2019 04 | Elly Bakker | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Ziel | Leiderschap

Een waarlijk Shakespeariaans koningsdrama is het wat we de komende weken lezen: het tragische relaas van de nadagen van Israëls eerste koning Saul, gesteld tegenover de komst van zijn opvolger David. Aan spanning en intrige geen gebrek in dit toneelstuk, waarvan deze zondag zich het eerste bedrijf afspeelt.

Bijbelwetenschappen

Het recht van vreemdeling, wees en weduwe

De eerste dag 2019 04 | Anneke Oppewal | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Gerechtigheid | Navolging

De lezingen voor deze zondag sluiten goed bij elkaar aan. Alle drie spreken van een andere orde dan de heersende. Waar Deuteronomium spreekt over bescherming van vreemdelingen, weduwen en wezen tegen woekeraars en hun recht op meedelen in de oogst, tekent Psalmen 113 een God die de blik naar beneden richt en uit het stof verheft wie berooid is, uit het vuil tilt wie alles ontbeert en hun een woonplaats biedt bij hooggeplaatsten. In Lucas 14 bevraagt Jezus de gevestigde orde waar onze omgang met anderen bepaald wordt door hang naar positie, invloed en macht.

Prediking

Preekschets Psalm 24: Micha-zondag

Micha Nederland 2017 | Redactie | Preekschets | God

Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft, de wereld en wie haar bewonen Tekst: Psalm 24:1b Thema: ‘De knop om’ Suggestie voor tweede lezing: Johannes 1:1-18 Zie ook Preekschets Psalm 24: christen-zijn op je werk Preekschets Psalm 24 en Mattëus 25:14-30: Micha-zondag Downloads op de website van Micha Nederland Schriftuitleg Vers 1-2 De […]

Liturgie | Praktische theologie

Preekschets Psalm 24: christen-zijn op je werk

Centrum voor geloof en werk 2017 | Cees Hendriks | Preekschets | Dienen | Dankdag, Kerkelijk jaar

De zondag na Dankdag: ‘Christen zijn op je werk’ ‘Wie reine handen heeft en een zuiver hart, zich niet inlaat met leugens en niet bedrieglijk zweert…’ Kernvers: Psalm 24:4 Schriftlezing: Psalm 24 Zie ook Andere preekschetsen van het Centrum voor geloof en werk Preekschets Psalm 24: Micha-zondag Preekschets Psalm 24 en Mattëus 25:14-30: Micha-zondag Website […]

Prediking

Preekschets Psalm 24 en Mattëus 25:14-30: Micha-zondag

Micha Nederland 2017 | P. Slingerland | Preekschets | God

Thema: De knop om Zie ook Preekschets Psalm 24: Micha-zondag Preekschets Psalm 24: christen-zijn op je werk Preekschets Micha 6:8 Downloads op de website van Micha Nederland Lezing Psalm 24:1-6 De psalm begint met een hymne (vs 1a,2). Daarin wordt vastgesteld dat de HEER gaat over de aarde en over alles wat op aarde leeft. […]