Zoekresultaten voor: Psalmen 29

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Die Here is en levend maakt

Ouderlingenblad 2023 06 | Kees van der Kooi | Artikel, Overige artikelen | Schepping | Geest

In het themanummer over de Geest beginnen we bij de Bijbel – hoe spreekt de Bijbel over de Geest? waar lezen we van die Geest? wat brengt die Geest ons, de mensen?
Bijbelwetenschappen

Apostelen en martelaren

De eerste dag 2020 03 | Lidwien van Buuren | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Lijden | Kerkelijk jaar, Trinitatis

Vorige week, op de eerste zondag na Pinksteren, hoorden we het eerste deel van Matteüs’ uitzendingsrede; vandaag horen we het vervolg en volgende week het slot. Jezus zendt de twaalf apostelen uit om te prediken en het Koninkrijk der hemelen te verkondigen (10:7-8). Volgens de lezing van vandaag blijkt dat geen gemakkelijke opdracht. Jezus bereidt de apostelen voor op wat hen daarbij te wachten staat: geseling, de marteldood, haat en vervolging (10:17-18.22-23).
Bijbelwetenschappen

Eindelijk, eeuwig leven!

De eerste dag 2020 03 | Nico Vlaming | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Kerkelijk jaar, Pasen

De Paastijd nadert haar voleinding, haar bevestiging. Zeven weken lang Scheppingsfeest. De heilige Geest, die bode van een nieuwe schepping die op de avond van de eerste dag, de Paasdag, al over de apostelen geblazen werd, verspreidt zich in wind en vuur over velen. Dat horen we volgende week. Begrenzingen worden doorbroken. Ook dan onbruikbare categorieën als tijd en eeuwigheid. Wat nodig is: gebed. Eenwording met de Vader. Opdat de leerlingen vervuld raken van vreugde (Johannes 17:13).
Prediking

Preekschets 1 Petrus 5:2a

Redactie Prediking en liturgie 2023 | Gerda van Vliet | Preekschets | Kerkelijk jaar, Pinksteren

Pinksteren sluit Pasen af. Pasen is tot voltooiing gekomen. De Geest van Jezus Christus raakt mensen aan. Ze worden uitgenodigd om Jezus te volgen en gehoorzaam te zijn aan de zending die Jezus hen meegaf in Matteüs 28:19-20. Dit feest van de Geest is het begin van de christelijke gemeenschap. De Geest van toen is de Geest van vandaag.
Bijbelwetenschappen

Vraag opdat je met vreugde vervuld wordt

De eerste dag 2020 03 | Doddy van Leeuwen-Assink | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Vertrouwen | Kerkelijk jaar, Pasen

In mijn dissertatie over de catechetische aspecten van het Johannesevangelie wijs ik op een vreemde dubbelheid in dat Evangelie. Aan de ene kant is er duidelijk een mystieke onderstroom in de vertelling en klinkt de tweede taal van het verhaal of de taal van het Eerste Testament mee. Aan de andere kant zijn er opvallend veel passages waar de spelers in het verhaal weigeren de overdrachtelijke betekenis van de uitspraken van Jezus te horen en Hem vragen naar de betekenis daarvan.
Prediking

Preekschets Psalm 29:3

Postille 2007 | Jaap Doolaard | Preekschets | Heilig, Vrede | God

Psalm 29:3 Eerste zondag na Pinksteren Trinitatis De stem van de Heer… Schriftlezing: Psalm 29 Het eigene van de zondag Gezang 100 begint met de regel: ‘Er heeft een stem gesproken, de Heer was daar!’ Die pinksterervaring laat zich goed verkennen met behulp van de psalmen, zeker ook met de antwoordpsalmen die voor deze eerste […]
Bijbelwetenschappen

In vertrouwen opstaan en gaan

De eerste dag 2014 | Henk van Olst | Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing, Vertrouwen | Navolging

Bij Jona 2,2-11, Psalm 29 en Matteüs 14,22-33 Volgens sommige geleerden is ‘Het lied van Jona’ een fremdkörper binnen het grote geheel van het boek. Binnen de joodse traditie wordt daar anders over gedacht. Ieder jaar wordt op Jom Kippoer, de Grote Verzoendag, in Israël en wereldwijd in de synagoge het hele profetenverhaal in […]
Liturgie | Praktische theologie

In vertrouwen opstaan en gaan

Redactie Theologie.nl | Blog

Viermaal per jaar verschijnt tijdschrift De Eerste Dag dat op grote schaal wordt gebruikt voor de voorbereiding op de wekelijkse eredienst. Zo verscheen onlangs het herfstnummer van De Eerste Dag. Waardevol voor de voorgangers en kerkmusici in parochies en gemeenten die het Oecumenisch Leesrooster dan wel het Gemeenschappelijk leesrooster volgen, maar ook ideaal voor wie het r.k.- […]
Bijbelwetenschappen

Ceder

Symbolen in de Bijbel 2000 | Redactie | Bijbels Theologische Artikelen | Israël

De ceders van de Libanon zijn wereldberoemd. Elke bijbellezer(es) kent ze. Grote altijd groene bomen die tot de familie der pijnbomen behoren. De takken zijn laagsgewijs gerangschikt en kunnen een aanzienlijke omvang bereiken. Grondtekst Het Hebreeuwse woord ‘èrèz (ceder) komt in het Oude Testament niet minder dan 70x voor. Dit opmerkelijke aantal kan als een bewijs worden […]
Bijbelwetenschappen

Donder

Symbolen in de Bijbel 2000 | Redactie | Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring, Schepping | God

onweer Wanneer bij ons na enkele warme zomerse dagen een onweersbui losbarst, kan ons dat hevig doen schrikken. Vooral de harde donderslagen waarmee het onweer gepaard gaat, veroorzaken schrik. Anders dan in de oudheid zoeken wij achter zulk ruw weer geen hemelse krachten. Voor ons is onweer een gewoon verschijnsel waarbij veelal bliksem, donder, regen en […]