Zoekresultaten voor: Psalmen 31

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Prediking

Preekschets Psalmen 2:12

Redactie Prediking en liturgie 2022 | Saskia van Meggelen | Preekschets | Dienen | Kerkelijk jaar, Kerst

Kerstavond of -nacht is geen lievige samenkomst, al kan het een druk bezochte, laagdrempelige dienst zijn. Psalmen 2 zet je op scherp: in het tekeer gaan van dictators wordt uiteindelijk God agressief behandeld, onteerd. God stuurt zijn eigen gezalfde, Zijn Zoon! God raadt al die tirannen om Zijn Zoon te eren met een kus, om de juiste keus te maken: 'Wie vereer en volg je eigenlijk? Jezelf, je ego of Gods gezalfde?' Deze koning komt niet als tiran maar als een weerloos kind in deze wereld.
Bijbelwetenschappen

Troost in de Bijbel

Ouderlingenblad 2022 09 | Matthijs de Jong | Artikel, Overige artikelen | Geestelijke verzorging, Lijden, Verdriet | Levenseinde en rouw, Overlijden

Dit artikel is een verkenning van het begrip ‘troost’ in de Bijbel. Het is een rijk motief. Enerzijds gaat het over het gewone leven en de troost die mensen elkaar daarin kunnen bieden bij verdriet. Anderzijds gaat het over de troost die alleen God kan geven: troost die samengaat met redding en herstel.
Prediking

Preekschets Jona 2:1

Redactie Prediking en liturgie 2022 | Johan Lotterman | Preekschets | Schepping | Navolging

'Jona is een klein 'profetenboekje' in het oude Testament. Het gaat in op de macht van het water, de doodsangst ervoor, de redding uit dit water, van de dood en hoe God daarvoor zelfs dieren, Zijn eigen schepping, inzet. Jona is een verhaal, dat ook bij de klimaatweek gelezen kan worden.
Bijbelwetenschappen

Wezenzondag

De eerste dag 2016 | Doddy van Leeuwen-Assink | Bijbels Theologische Artikelen | Zegen | Kerkelijk jaar, Weeszondag

Bij 1 Samuel 12,19b-24, Psalm 31,1-9, Openbaring 22,12-21 en Johannes 14,15-21 Wat de lezingen samenbindt, is de naam van deze zondag: Weeskinderen- of Wezenzondag; dat is de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. Die naam dankt zij natuurlijk aan Johannes 14,18, waar Jezus zegt dat Hij zijn leerlingen niet als wezen zal achterlaten. Ook in […]
Ecclesiologie | Wereldkerk

Veiligheid, bescherming, burcht, rots, schuilplaats

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | G. Kwakkel | Overige artikelen | Missionair, Rust, Verlossing, Vrede | Bidden, Overlijden, Pastoraat

Geloofstaal & cultuurtaal ‘Het ergste is nog, dat je je niet meer veilig voelt in je eigen huis.’ Een herkenbaar gevoel voor wie een inbraak heeft meegemaakt. Veiligheid in huis, op straat en in relaties is een eerste levensbehoefte. Mensen willen volgens hun eigen overtuiging kunnen leven, zonder bedreigd te worden door criminaliteit, terrorisme of oorlogsgeweld. […]
Prediking

Preekschets Handelingen 28:30,31 – 5e zondag van de zomer

Preekwijzer 2021 | Gerard den Hertog | Preekschets

Achtste zondag na Trinitatis Paulus verbleef twee jaar in het huis dat hij gehuurd had en ontving daar iedereen die naar hem toe kwam. Hij verkondigde het koninkrijk van God en onderrichtte vrijmoedig over de Heer Jezus Christus, zonder dat hem iets in de weg werd gelegd. Handelingen 28:30,31 Schriftlezing: Handelingen 28:16-31 Het eigene van de zondag Deze […]
Bijbelwetenschappen

Schoftentuig!

Interpretatie 2011 | Piet van Veldhuizen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Kwaad | God

Over ‘goddelozen’ als bijbels trefwoord ‘Laat de goddelozen te schande staan en verstommen in het dodenrijk’, zo lezen we in Psalm 31:18 in de Nieuwe Bijbelvertaling. En in de NBG-vertaling 1951 wordt de prachtige intieme Psalm 139 zelden in haar geheel voorgelezen, omdat de dichter in vers 19 plotseling uitroept: ‘O God, breng […]
Bijbelwetenschappen

‘Ik kom spoedig’

De eerste dag 2019 03 | Hans Fortuin | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Vertrouwen | Kerkelijk jaar, Pasen

In de kerk lezen we na de viering van Hemelvaart en in afwachting van Pinksteren hoe Jezus spreekt over ‘de Geest van de waarheid die altijd bij jullie zal zijn’ (Johannes 14:17). Hij belooft voor de nabije, maar ook voor de verre toekomst: ‘Ik zal jullie niet als wezen achterlaten, Ik kom naar jullie toe’ (14:18). Hoe kan een gemeente die Jezus niet ziet, in de wereld haar inspiratie en geloof bewaren?
Prediking

Preekschets Deuteronomium 28:8

Postille 2014 | Alex van Ligten | Preekschets | Dienen, Zegen | Israël

Deuteronomium 28:8 Achtste zondag na Epifanie Hij zal u zegenen in het land dat hij u geeft. Schriftlezing: Deuteronomium 28:1-10 Het eigene van de zondag Quinquagesima is van het rijtje zondagen in de voorvasten de enige zondag waarvan de naam klopt: het is de vijftigste dag voor Pasen. Ontleend aan de psalm voor deze zondag is de andere benaming […]
Geloofsopbouw

Boos? woest!

Open Deur 2018 09 | Marga Haas | Artikel, Overige artikelen

Al weken loop ik ertegenaan te hikken. Een column over boosheid. Maar ik ben nooit boos. Ik smijt niet met deuren, ik gooi geen borden op de vloer, ik schreeuw niet. Toegegeven: ik bijt wel eens van me af. Maar dat is gewoon gezonde zelfbescherming. Als ik het probleem voorleg aan mijn echtgenoot, lacht hij […]