Zoekresultaten voor: Psalmen 32

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Prediking

Preekschets Mattheüs 27:25 – Israëlzondag

Redactie Prediking en liturgie 2022 | Jan-Henk Soepenberg | Preekschets | Jodendom | Israël, Jodendom

Israëlzondag wordt sinds jaren 2 oktober gehouden in de kerk, om de onlosmakelijke verbondenheid van de kerk met het Joodse volk. In deze preekschets van Henk-Jan Soepenberg n.a.v. Mattheüs 27:25 komt een doordenking aan de orde van de roep vanuit Joodse omstanders aan Pilatus ‘Zijn bloed kome over ons en onze kinderen’. Niet vanuit een ‘zelfvervloeking’ […]

Bijbelwetenschappen

Verheug je – God is barmhartig

De eerste dag 2019 04 | Martin Ruf | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Verbond | Israël

Onze zondag belicht Gods barmhartigheid, verwijst dus naar de tweede zondag na Pasen, Misericordias Domini, ‘de Goedertierenheid des Heren’ (Psalmen 33:5b). In de oudtestamentische tekst laat de Eeuwige zich in zijn toorn aanspreken op zijn trouw en zijn imago voor de volken. Maar toorn is niet nodig als achtergrond van Gods barmhartigheid. De nieuwtestamentische tekst nodigt uit, zonder over Gods toorn te reppen, om te delen in Gods vreugde. Deze zondag legt dus ook verband met de vierde zondag in de Veertigdagentijd, Laetare, ‘Verheug je’ (Jesaja 66:10).

Bijbelwetenschappen

‘Zolang ik zweeg kwijnde mijn gebeente weg’

Interpretatie 2011 | Piet Schelling | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Schuld | God

De titel van dit artikel zal velen bekend in de oren klinken. Hij komt rechtstreeks uit de Bijbel, uit Psalm 32:3 (NBG-vertaling). De woordkeus is welluidend en het ritme ligt goed in het gehoor. De dichtregel, in genoemde vertaling, komt indringend bij me binnen. Hij ontroert en beroert me, ook al snap ik niet meteen […]

Bijbelwetenschappen

Hoe een rijke Gods Koninkrijk binnengaat

De eerste dag 2016 | Hans Fortuin | Bijbels Theologische Artikelen | Rijkdom, Verlossing | Pastoraat

Bij Genesis 12,1-8, Psalmen 32, 2 Tessalonicenzen 1,1-12 en Lucas 19,1-10 Toekomst In Genesis 12,2-3 belooft de HEER Abram tot een groot volk te zullen maken, dat tot zegen moet zijn voor alle geslachten op aarde. Psalmen 32 bezingt hoe de zonde en schuld van het verleden de weg naar de toekomst niet hoeven te […]

Prediking

Preekschets Lucas 18:14

Preekwijzer 2015 | Arjen Velema | Preekschets | Gerechtigheid

6e zondag na Trinitatis Lucas 18:14 Ik zeg jullie, hij ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God, maar die ander niet. Schriftlezing: Lucas 18:9-14 Het eigene van de zondag Deze zondag kent vanouds de combinatie van Jesaja 2 en Lucas 3, en wel de profetie over de vrede en […]

Prediking

Preekschets Micha 7:19 – Oudjaar

Preekwijzer 2017 | D.J.K.G. Ruiter | Preekschets | Vergeving | Jaarwisseling

Opnieuw zult u zich over ons ontfermen en al onze zonden tenietdoen. Onze zonden werpt u in de diepten van de zee. Micha 7: 19 Zie ook Preekschets bij Micha 7 voor Nieuwjaarsmorgen van dezelfde auteur Het eigene van de dagen Het is met de oudjaarsviering enigszins wonderlijk gesteld. In de bijbel wordt er niet […]

Bijbelwetenschappen

Anker

Symbolen in de Bijbel 2000 | Redactie | Bijbels Theologische Artikelen | Ziel | Jezus

haven Volkeren omgeven door zee, zoals de Nederlanders, hebben zich altijd laten aanspreken door de symboliek van het anker. Zij hebben zo vaak het anker zien uitgooien en ophalen. Het anker houdt het schip vast en biedt daarom veiligheid. Iemand die stabiliteit en zekerheid wil uitbeelden, vindt in het anker een sprekende metafoor. In de […]

Bijbelwetenschappen | Wereldkerk

Vergeving

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | Gerard den Hertog | Artikel, Overige artikelen | Missionair, Schuld, Vergeving | Pastoraat

Geloofstaal & cultuurtaal Het woord ‘vergeven’ komt vandaag in de samenleving veelvuldig voor. ‘Vergeef me’ is soms uitwisselbaar met uitdrukkingen als ‘sorry’ en ‘excuus’. Maar meestal klinkt in het gebruik van dit woord iets van het besef door dat vergeven toch iets anders is dan ‘foutje, bedankt’. Tegelijk is er een grote verlegenheid, als het […]

Prediking

Preekschets Johannes 4:39

Preekwijzer 2016 | Judith Cooiman-Bouma | Preekschets | Schuld

1e zondag van de zomer Johannes 4:39 In die stad kwamen veel Samaritanen tot geloof in hem door het getuigenis van de vrouw: ‘Hij weet alles van me.’ Thema: Hij weet alles van me! Schriftlezing: Johannes 4:1-6, 27-30, 39-42 Het eigene van de zondag Dit is de eerste zondag van een tweeluik over steden die […]

Ethiek | Systematische theologie

Lezing ‘Augustinus voor mensen van nu’

19 november 2019 | Redactie Theologie.nl | Blog

Auteur Hans Alderliesten sprak tijdens het minisymposium van zijn boek over Augustinus (30 oktober te Gouda). Lees de hele bijdrage hier.