Zoekresultaten voor: Psalmen 37

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Bijbelwetenschappen

‘Wijk van het kwade en doe het goede’

De eerste dag 2020 01 | Anneke Oppewal | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Gerechtigheid | Epifanie, Kerkelijk jaar

Sefanja is een boek vol van Gods oordeel, teleurstelling en boosheid over onrecht. Een opstandige, bezoedelde, gewelddadige stad die niet luistert, niet op God gericht is, leiders die als brullende leeuwen rondgaan en rechters die als wolven mensen tot prooi maken, gewetenloze bedriegers die zich als profeten voordoen en priesters die wat heilig is ontwijden en de wet geweld aan doen. Heel Sefanja, tot aan het gedeelte dat voor deze zondag op het leesrooster staat, is er vol van.
Bijbelwetenschappen

Wie liefheeft, onderhoudt de geboden

De eerste dag 2020 01 | Hans Fortuin | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Vrede | Epifanie, Kerkelijk jaar

De gedachte dat de wet Gods goed is voor mens en samenleving, is de basis onder de lezingen van deze zondag. In het Overjordaanse brengt Mozes het volk de aanwijzingen van de Eeuwige te binnen die de weg wijzen naar een goede samenleving van vrije mensen. Hier, aan het slot, bindt hij hun op het hart de weg naar het goede leven op te gaan, niet die naar de dood, de slechte weg.
Prediking

Preekschets Matteüs 3:13

Redactie Prediking en liturgie 2023 | Johan Lotterman | Preekschets | Gerechtigheid | Epifanie, Kerkelijk jaar

Jezus wordt door Johannes gedoopt in de Jordaan, op Jezus' eigen verzoek. Dit gaat tegen Johannes' gevoel in, maar Jezus vervult in zijn leven het doel dat God met zijn volk heeft, als 'zoon' van het volk, zoon der mensen, en zoon van God. Zo wordt gerechtigheid gedaan: gerechtigheid vervuld! Matteüs geeft hiermee duidelijk aan, dat hij zijn evangelie voor zijn eigen volk, het Joodse schrijft.
Prediking

Preekschets Psalm 37:3

Postille 2007 | Jaap Doolaard | Preekschets | Dienen, Gerechtigheid | Navolging

Psalm 37:3 Tweede zondag na Pinksteren Vertrouw op de Heer en doe het goede. Schriftlezing: Psalm 37:1-11(40) Uitleg Psalm 37 is te rekenen tot de zogenoemde wijsheidsliteratuur. Waaijman nam hem op in het deel van de Verklaring van een bijbelgedeelte met de ondertitel Psalmen bij het zoeken van de weg. De mededeling ‘Van […]
Prediking

Preekschets Johannes 1:5

Redactie Prediking en liturgie 2022 | Johan Lotterman | Preekschets | Kerkelijk jaar, Kerst

Het Woord was het licht voor de mensen: het scheen in de duisternis en de duisternis heeft het niet overmeesterd'. Johannes' Evangelie is totaal anders dan Lucas' evangelie in een verkondiging, hoe Gods Zoon in deze wereld kwam. Het lijkt a historisch en filosofisch, verwijst echter naar de schepping, zoals Genesis 1 daarover 'zingt'.
Bijbelwetenschappen

Hoe ongeluk wordt omgekeerd

De eerste dag 2017 | Willemien Roobol | Bijbels Theologische Artikelen | Gerechtigheid, Lijden, Zegen | Navolging

Hoe ongeluk wordt omgekeerd Bij Sefanja 2,3; 3,9-1, Psalm 37,1-11 en Matteüs 5,1-12 De ‘zaligsprekingen’ of ‘gelukkigprijzingen’ vormen samen de aanhef van de Bergrede (Mat. 5-7). Die Bergrede wordt uitgesproken terwijl Jezus op ‘de berg’ zit en zijn leerlingen om Hem heen staan (5,1 – NBV). Jezus ‘ziet de menigten’ (5,1) staat er heel nadrukkelijk. […]
Bijbelwetenschappen

Het onkruid op de akker

De eerste dag 2017 | Ine Van Den Eynde | Bijbels Theologische Artikelen | Gelijkenis, Kwaad, Zegen | Kerk in de wereld

Bij Jesaja 40,12-25 en Matteüs 13,24-30.36-43 ‘Hoor Israël!’ is de bekende aanhef van een van de belangrijkste joodse teksten. Horen is meer dan geluid opvangen, ook meer dan aandachtig luisteren: iets tot je hart en ziel laten doordringen en van daaruit handelen. Wie oren heeft, moet luisteren, klinkt het indringend in Matteüs 13,43. De matteaanse geloofsgemeenschap […]
Bijbelwetenschappen

Zachtmoedigheid

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | E. Brink | Artikel, Overige artikelen | Armoede, Gerechtigheid | Geest

Geloofstaal & cultuurtaal Wie zacht van gemoed is, schikt zich gemakkelijk. Dat kan snel worden opgevat als een houding die in de volksmond ‘soft’ heet. Daarbij komen woorden naar voren als: zachtaardig, zachtzinnig of halfzacht. Een zacht figuur is iemand die slap is, toegeeflijk en meegaand, met wie je alle kanten op kunt. Dat staat lijnrecht […]
Bijbelwetenschappen

Bloemen

Symbolen in de Bijbel 2000 | Redactie | Bijbels Theologische Artikelen | Schepping | Israël, Overlijden

Bloemen worden hoog gewaardeerd. Reclameboodschappen laten daarover weinig twijfel bestaan. Een paar voorbeelden: ‘bloemen houden van mensen’; ‘zeg het met bloemen’ en ‘breng vaker een bloemetje mee’. Bloemen geven kleur aan de natuur en brengen – al is het soms maar even – fleur in het menselijk bestaan. Wie aankondigt ‘vanavond de bloemetjes te Jgaan […]
Prediking

Preekschets Lucas 12:37

Postille 2013 | Theo Pleizier | Preekschets | Dienen | Veertigdagentijd

Lucas 12:37 Reminiscere Gelukkig de knechten die de heer bij zijn komst wakend aantreft. Ik verzeker jullie: hij zal zijn gordel omdoen, hen aan tafel nodigen en hen bedienen. Schriftlezing: Lucas 12:35-48 Het eigene van de zondag De naam voor de tweede zondag van de veertigdagentijd, Reminiscere, is ontleend aan Psalm 25:6: ‘Gedenk uw ontferming’. De tekst van […]