Zoekresultaten voor: Psalmen 46

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Is de rentmeester onrechtvaardig?

De eerste dag 2019 04 | Hans Fortuin | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Gelijkenis | Navolging

Commentatoren hebben moeite met deze Lucasparabel en proberen hem recht te breien. De overige lezingen over rijken en armen werpen van een andere kant licht op de gelijkenis. Is de rijke heer met schuldenaars een tsaddiq, of is de rentmeester die lasten verlicht dat?

Prediking

Preekschets Psalm 46:8

Preekwijzer 2016 | René van der Rijst | Preekschets | God, Hervormingsdag

Zevende zondag van de herfst, Hervormingsdag Psalm 46:8 De Heer van de hemelse machten is met ons,onze burcht is de God van Jakob Schriftlezing: Psalm 46 Het eigene van de zondag Op deze zondag zal in een aantal kerken vast aandacht besteed worden aan Hervormingsdag, morgen. Her en der echter wordt Hervormingsdag stilletjes overgeslagen. Dat […]

Systematische theologie

Meditatie Psalm 46

Kerk en Theologie 2011 | Liuwe Westra | Preek of meditatie | Hemel | God

Oerkracht en kracht van God ‘De Heer van de hemelse machten is met ons, onze burcht is de God van Jakob’ (Psalm 46, refrein) De winter is de tijd dat we in onze klimaatzone het meest met natuurgeweld te maken hebben. En dan is ‘geweld’ in de regel nog een groot woord. Het waait eens […]

Bijbelwetenschappen

Een veilige schuilplaats

De eerste dag 2016 | Marloes Meijer | Kindermoment | Vrede | God

Bij Psalm 46 Vaak gaan psalmen over nogal ‘volwassen’ thema’s. Maar de psalm van vandaag is goed te begrijpen voor kinderen, zeker als je onderstaande versie leest. Je kunt hem zelf lezen, of een kind vragen dat te doen. De tekst past op jullie eigen vaste moment voor de psalmlezing of -zang, of vlak voor […]

Recensie Psalmen van Max Lucado

Redactie Theologie.nl

Deze recensie van Psalmen van Max Lucado is geschreven door Annegida Koek. Dit boekje is een onderdeel van de serie ‘Lessen voor het leven’, Bijbelstudies geschreven door Max Lucado. In Psalmen onderzoekt Lucado de liederen die al eeuwenlang gebeden en gezongen worden. Geschikt voor zelfstandig gebruik of in groepen.

Ecclesiologie | Wereldkerk

Veiligheid, bescherming, burcht, rots, schuilplaats

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | G. Kwakkel | Overige artikelen | Missionair, Rust, Verlossing, Vrede | Bidden, Overlijden, Pastoraat

Geloofstaal & cultuurtaal ‘Het ergste is nog, dat je je niet meer veilig voelt in je eigen huis.’ Een herkenbaar gevoel voor wie een inbraak heeft meegemaakt. Veiligheid in huis, op straat en in relaties is een eerste levensbehoefte. Mensen willen volgens hun eigen overtuiging kunnen leven, zonder bedreigd te worden door criminaliteit, terrorisme of […]

Prediking

Preekschets Spreuken 18:10

Postille 2005 | Kees de Ruijter | Preekschets | Lijden, Verlossing | God, Hervormingsdag

Spreuken 18:10 Vierentwintigste zondag na Pinksteren De naam des Heren is een sterke toren; de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar. Schriftlezing: Spreuken 18:9-14; 10:24-32 Het eigene van de zondag Desgewenst is de tekst te gebruiken bij het beleggen van een dienst op of rond 31 oktober vanwege de reminiscentie die het vers oproept aan […]

Bijbelwetenschappen

Voor koningen en keizers

De eerste dag 2017 | Nico Vlaming | Bijbels Theologische Artikelen | Ambt, Dienen | Navolging

Bij Jesaja 62,6-7.10-12, Liedboek 119:17.18, 1 Timoteüs 6,11b-16 en Matteüs 10,26-33 Levert deze dag een preek en een schriftuitleg op, speciaal voor wie boven ons gesteld zijn? Voor koningen, keizers (voor zover aanwezig), de overheid? Een feestdag voor hofpredikanten? De antifoon bij de openingspsalm op de gedenkdag der Augsburgse Confessie lijkt er aanleiding toe te […]

Bijbelwetenschappen

God on the move

Schrift 2017 02 | Harm van Grol | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen

Stabilitas loci is de huisregel van God. Voor Hem niet elke zeven jaar een nieuwe woning. Hij woont waar Hij woont, in de tempel te Jeruzalem. Maar dan ziet een priester God zitten op een troon met wielen.

Liturgie

Psalmen zingen, een wereld openen?

Laetare 2021 04 | Roel Bosch | Artikel, Overige artikelen | Conflicten | Muziek

Ik volg De Nieuwe Psalmberijming (DNP)[1] al lang, sinds deze op internet psalm voor psalm tevoorschijn kwam. In een bewonderenswaardige samenwerking, met een consistente werkwijze, heeft een team zich ingezet om de Geneefse psalmen in een ‘hedendaags taalkleed’ aan te bieden voor de gemeentezang. Daarbij hebben ze vooral de gemeentezang in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, de Christelijke Gereformeerde Kerken en delen van de Protestantse Kerk Nederland en de Nederlands Gereformeerde Kerken voor ogen gehad.