Zoekresultaten voor: Psalmen 51

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Wie liefheeft, onderhoudt de geboden

De eerste dag 2020 01 | Hans Fortuin | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Vrede | Epifanie, Kerkelijk jaar

De gedachte dat de wet Gods goed is voor mens en samenleving, is de basis onder de lezingen van deze zondag. In het Overjordaanse brengt Mozes het volk de aanwijzingen van de Eeuwige te binnen die de weg wijzen naar een goede samenleving van vrije mensen. Hier, aan het slot, bindt hij hun op het hart de weg naar het goede leven op te gaan, niet die naar de dood, de slechte weg.
Geloof

Psalm 51 – Schone start

19 december 2014 | Redactie Theologie.nl | Blog

Beluister hier Psalm 51 – Schone start. Deze psalm staat op de nieuwe CD van Psalmen voor Nu Compleet gelukkig.
Praktische theologie

Waarheidsverwarring

12 december 2022 | Jan Martijn Abrahamse | Column | Conflicten, Theologencolumn, Vertrouwen | Samenleving

De vierde uitdaging voor de kerk en theologie waar ik het over moet hebben is de hedendaagse ‘waarheidverwarring.’ Wie ‘vroeger’ wat wilde weten, moest actief op zoek; vandaag hebben we juist moeite om ons af te sluiten van alle informatieprikkels. Informatiestress en infobesitas zijn symptomen van onze tijd. Waarheid is niet meer verhelderend, maar eerder verwarrend, en valt ten prooi aan wantrouwen en groepsdenken.
Praktische theologie

Naar Pinksteren: dag 2

2 mei 2012 | Redactie Theologie.nl | Blog

De geest van een mens God en mens hebben gemeen dat ze een geest hebben. Ook wij hebben dingen die ons bewegen, drijfveren. Maar ook krachten die van ons uitgaan en anderen in beweging zetten. Wanneer Mozes zijn opvolger moet kiezen, zal dat Jozua zijn, ‘een man van geest vervuld’. Een gedreven, gemotiveerd mens dus, die bewogen […]
Bijbelwetenschappen

Vasten: een tijdje afzien of levenshouding?

De eerste dag 2016 | José Vos | Bijbels Theologische Artikelen | Vergeving | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Bij Amos 5,6-15, Psalm 51, 2 Korintiërs 5,20-6,10 en Matteüs 6,1-6.16-21 Bij Aswoensdag Het moet anders: Amos windt geen doekjes om wat hij te zeggen heeft. Zo ook hier wanneer hij de bewoners van het Noordrijk, dat zich na de dood van Salomo afscheidde van de zuidelijke stammen, toespreekt. Zijn oproep om terug te keren […]
Bijbelwetenschappen

Door de dood naar het leven

De eerste dag 2019 02 | Marise Boon | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Opstanding | Kerkelijk jaar, Pasen

De Paasnacht, met zijn volheid van liturgie, leent zich niet voor een overweging vol exegetische vondsten of uitgebreide analyses. De vele lezingen voeren je als vanzelf door de nacht en raken aan de grote thema’s van deze nacht: schepping, bevrijding, dood en leven, vernieuwing, verzoening, vreugde, opstanding. Zelf preek ik nooit in de Paasnacht, want wat valt er nog toe te voegen aan al die woorden die al klinken?
Bijbelwetenschappen

Een tijd van méér

De eerste dag 2019 02 | Hein Jan van Ogtrop | Bijbels Theologische Artikelen | Gerechtigheid | Bidden

Vasten is een tijd van goede werken doen: daden van gerechtigheid! Die daden van gerechtigheid zijn: aalmoezen geven, bidden en vasten. Jezus noemt deze werken van gerechtigheid met nadruk. Wij moeten ze doen, maar… ‘in het verborgene’. Wonderlijk genoeg moeten wij als goede hoorders (en doeners!) van de Bergrede licht en zout der wereld zijn (Matteüs 5:13-16) én tegelijkertijd werken aan de omgang met God in het verborgene. Zijn die dingen met elkaar in tegenspraak? Neen.
Bijbelwetenschappen

Sneeuw

Symbolen in de Bijbel 2000 | Redactie | Bijbels Theologische Artikelen | Opstanding, Schepping | God

In de Europese poëzie treffen we in menig gedicht het verschijnsel sneeuw aan. De schoonheid, glans, helderheid en witte kleur van sneeuw bieden aanknopingspunten om er onze werkelijkheidsbeleving mee te verbinden. Sneeuw was in het oude Israël een weinig voorkomend natuurverschijnsel. Des te opmerkelijker is het dat dit verschijnsel in menig bijbelverhaal wordt genoemd; dat maakt […]
Boekrecensie

Dag 25: Advent vanuit de Catechismus

Redactie Theologie.nl | Recensie

De komst van de Messias wordt ook in de Heidelbergse Catechismus besproken. W. Verboom schrijft er over in zijn dagboek Eén Houvast. De Koning komt Lezen: Zacharia 9:9-10 Heidelbergse Catechismus,  Zondag 14, vraag 35 De catechismus leert ons dat Jezus dé Nakomeling van David is. Het is mooi om daar speciaal bij stil te staan. David was de […]
Prediking

Preekschets Psalm 56

Postille 2006 | Christiane de Vos-Wilkens | Preekschets | Bidden, God

Psalm 56 Tiende zondag na Pinksteren Wees mij genadig, God, want ze bedreigen mij, de hele dag bestoken en bestrijden ze mij. Schriftlezing: Psalm 56 Het eigene van de zondag Of je kunt of mag preken over psalmen is omstreden. Psalmen zijn immers in eerste instantie gebeden; hier spreken de mensen niet over, maar tegen God. […]