Zoekresultaten voor: Psalmen 65

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Eindelijk, eeuwig leven!

De eerste dag 2020 03 | Nico Vlaming | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Kerkelijk jaar, Pasen

De Paastijd nadert haar voleinding, haar bevestiging. Zeven weken lang Scheppingsfeest. De heilige Geest, die bode van een nieuwe schepping die op de avond van de eerste dag, de Paasdag, al over de apostelen geblazen werd, verspreidt zich in wind en vuur over velen. Dat horen we volgende week. Begrenzingen worden doorbroken. Ook dan onbruikbare categorieën als tijd en eeuwigheid. Wat nodig is: gebed. Eenwording met de Vader. Opdat de leerlingen vervuld raken van vreugde (Johannes 17:13).
Liturgie | Praktische theologie

Bouwstenen kringviering: zwijgen

Kringvieringen (PKN) 2018 | Jaap Overeem | Bouwstenen voor Kringviering, Liturgie | Rust | God

Bij teksten uit Marcus over zwijgen Zie ook Complete liturgie kringviering: Zwijgen Register kringvieringen Downloads Dit bestand in Word Aanwijzingen voor het gebruik Thema: Zwijgen over een geheim Beoogd gebruik: kringviering of huiskamerviering Beoogde datum: 02-09-2018 Teksten die de voorganger uitspreekt, zijn cursief gezet. Uitgangspunten bij thema en teksten Deze viering gaat niet zozeer uit van vaste bijbellezingen uit het Oecumenisch leesrooster. Hij pikt wel een […]
Bijbelwetenschappen

Dankdag – om een samenleving die inzet op werk én zorg

De eerste dag 2017 | Chris Kors | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen, Zegen | Dankdag, Kerkelijk jaar

Om een samenleving die inzet op werk én zorg Bij Deuteronomium 24,14-16, Psalmen 65 en Matteüs 20,1-16 In de verzen uit Deuteronomium wordt met klem gesteld dat je geen profijt mag trekken van mensen die kwetsbaar en op anderen aangewezen zijn. Deze kwetsbare mensen worden nader geduid met de woorden ‘ani (= iemand die het […]
Praktische theologie | Prediking

Preekschets bij Psalm 67 – biddag voor gewas en arbeid

CGK Diaconaat 2020 | J.W. Moolhuizen | Preekschets | Zegen | Biddag, Bidden, Kerkelijk jaar

Dat de volken U loven Psalm 67:4a en 6a Uitleg Inleiding Psalm 67 is een danklied en past in de rij van Psalm 65-68. Er is geen auteur bekend of datering mogelijk. Van oorsprong is het waarschijnlijk een oogstlied. Het kan ook gezien worden als een lied dat juist gericht is op de toekomst. Een […]
Bijbelwetenschappen

Graan en koren

Symbolen in de Bijbel 2000 | Redactie | Bijbels Theologische Artikelen | Zegen | Israël

tarwe De woorden ‘graan’ en ‘koren’ kunnen min of meer als synoniemen worden beschouwd. Beide zijn verzamelbegrippen. In ons land worden verschillende graan- of korensoorten verbouwd: tarwe, gerst, rogge, haver. Zowel graan als koren heeft vaak een collectieve betekenis: het graan/koren op het veld heeft schade geleden door een hevige hagelbui. Wanneer gesproken wordt over ‘een […]
Prediking

Preekschets bij 1 Korintiërs 4,5 – voor de vierde zondag van de herfst

Preekwijzer 2021 | Arjen Velema | Preekschets

‘Houdt dus op te oordelen en wacht de tijd af dat de Heer komt, omdat Hij het is die aan het licht zal brengen wat in het duister verborgen is en zal onthullen wat de mensen heimelijk beweegt. En dan zal God het zijn die ieder de lof geeft die hem toekomt.’ 1 Korintiërs 4:5 Schriftlezing: 1 […]
Prediking

Preekschets Johannes 6:11

Postille 2011 | René van den Beld | Preekschets | Avondmaal

Johannes 6:11 Zevende zondag na Pinksteren Jezus nam de broden, sprak het dankgebed uit en verdeelde het brood onder de mensen die er zaten. Schriftlezing: Johannes 6:1-15 Het eigene van de zondag Ook nu staat het vrij een invalshoek te kiezen die leidt tot overdenken wat kernachtig bij het gemeente-zijn behoort. Mensen gaan in deze tijd op vakantie en maken […]
Bijbelwetenschappen

Stilte

Symbolen in de Bijbel 2000 | Redactie | Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring, Rust | God

Wij kennen verschillende soorten stiltes. Bijvoorbeeld een stilte in de groep. Er gaat een dominee voorbij, zeggen we dan uit verlegenheid. Of de stilte tijdens een gesprek; we noemen dat wel een moeilijke of pijnlijke situatie. Maar ook kennen we de stilte door verlies van een geliefde; dat tragische gevoel van leegte. Verder spreken we […]
Prediking

Preekschets Matteüs 6:27

Postille 2014 | Lex Boot | Preekschets | Navolging, Pastoraat

Matteüs 6:27 Tiende zondag na Pinksteren Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? Schriftlezing: Matteüs 6:19-34 Het eigene van de zondag Het is zomer. Een mooie tijd voor drie diensten met een meditatief karakter. Meditatio is in de homiletiek een belangrijke fase in de voorbereiding van de preek. Hierin kan […]
Bijbelwetenschappen

Oogst

Symbolen in de Bijbel 2000 | Redactie | Bijbels Theologische Artikelen | Rijkdom | Dankdag, Kerkelijk jaar

  In een agrarische samenleving is de oogsttijd een van de belangrijkste momenten van het gehele jaar. Er moet hard worden gewerkt. Niet zelden van de vroege morgen tot de late avond. Als het resultaat tevreden stemt, zijn alle inspanningen niet voor niets geweest en is er alle reden tot vreugde. Overal worden oogstfeesten uitbundig gevierd.GrondtekstHet […]