Zoekresultaten voor: Psalmen 69

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Apostelen en martelaren

De eerste dag 2020 03 | Lidwien van Buuren | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Lijden | Kerkelijk jaar, Trinitatis

Vorige week, op de eerste zondag na Pinksteren, hoorden we het eerste deel van Matteüs’ uitzendingsrede; vandaag horen we het vervolg en volgende week het slot. Jezus zendt de twaalf apostelen uit om te prediken en het Koninkrijk der hemelen te verkondigen (10:7-8). Volgens de lezing van vandaag blijkt dat geen gemakkelijke opdracht. Jezus bereidt de apostelen voor op wat hen daarbij te wachten staat: geseling, de marteldood, haat en vervolging (10:17-18.22-23).
Ecclesiologie | Prediking

Preekschets Handelingen 1:24

Postille 2006 | E.J. Oostland | Preekschets | Bidden, Geest, God, Navolging, Pastoraat, Weeszondag

Handelingen 1:24 Exaudi Daarna baden ze als volgt: U, Heer, doorgrondt ieders gedachten. Wijs van deze mannen degene aan die u gekozen hebt om als apostel zijn dienende taak te verrichten … Schriftlezing: Handelingen 1:12-26 Het eigene van deze zondag De zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren, ook wel Wezenzondag genoemd. Aan de ene kant het verwachten van de Geest, aan […]
Bijbelwetenschappen

Wees niet wanhopig

De eerste dag 2014 | José Vos | Bijbels Theologische Artikelen | Vertrouwen | Navolging

Bij Jeremia 20,7-13, Psalm 69,14-29 en Matteüs 10,16-33 Bij de lezingen van deze zondag vraag je je af: hoe houden profeten en later ook de leerlingen van Jezus het vol hun opdrachten uit te voeren? De klacht van Jeremia gaat je door merg en been, en de leerlingen van Jezus wacht eenzelfde afzien. Een […]
Geloof

Weg van de kolkende diepte

Open Deur 2022 03 | Stephan de Jong | Artikel, Overige artikelen | Rust, Schepping | Levenskunst

Si leeheg ioom nee dlerew ed tad fooleg ki. Deze woorden lijken onzin. Letters die zomaar op het papier zijn gegooid. Chaos dus. Maar als u het zinnetje omgekeerd leest, staat er: ik geloof dat de wereld een mooi geheel is. Achter die op het eerste gezicht chaotisch opgeschreven letters blijkt een logica te zitten. Geen chaos dus.
Prediking

Preekschets Johannes 2:13-22

Preekwijzer 2018 | Dolf te Velde | Preekschets

Thema: Een heilig huisSchriftlezing: Johannes 2:13-25, Jeremia 26:1-15 Het eigene van deze zondag Op de zondagen na Epifanie volgen we de evangelist Johannes in zijn beschrijving van het eerste optreden van Jezus. Vanuit zijn eigen intieme ervaring, die hij voor ons opgetekend heeft, wil de ‘geliefde leerling’ ons laten zien wie Jezus is. In deze tweede preek (zie […]
Bijbelwetenschappen

Gal

Symbolen in de Bijbel 2000 | Redactie | Bijbels Theologische Artikelen | Lijden | Levenseinde en rouw, Overlijden

bitter(heid), alsem (gif), pijl Aan de gal, de door de lever afgescheide vloeistof, hebben wij in onze taal uitdrukkingen ontleend die boosheid en boosaardigheid verwoorden. Als mensen bij het spreken of schrijven kwaadaardige woorden gebruiken, zeggen we dat hun pen of woorden in gal zijn gedoopt. Een duifje zonder gal is een aardig en onschuldig meisje. […]
Prediking

Preekschets Johannes 2:11,22

Preekwijzer 2019 | Jan Boersema | Preekschets

3e zondag na Trinitatis Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste wonderteken; hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem. (..) Na zijn opstanding uit de dood herinnerden zijn leerlingen zich dat hij dit gezegd had, en zij geloofden de Schrift en alles wat Jezus gezegd had. Joh. 2:11 en Joh […]
Prediking

Preekschets Psalm 70:2 – Eerste Advent

Postille 2009 | Cees van Veelen | Preekschets | Advent, Bidden, God

Psalm 70:2 Eerste adventszondag God, breng mij uitkomst, Heer, kom mij haastig te hulp. Schriftlezing: Psalm 70 Inleiding Een paar jaar geleden bezocht ik in Nijmegen de tentoonstelling van de miniaturen van de gebroeders Van Limburg. Een van deze miniaturen trof mij in het bijzonder. Het is het beeld van de vlucht van de heilige familie naar Egypte. […]
Bijbelwetenschappen

De ijver voor uw huis zal Mij verteren

De eerste dag 2018 | Elly Bakker | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen, Verlossing | Navolging

Bij Exodus 20,1-17 en Johannes 2,13-22(25) Halverwege de Veertigdagentijd horen wij deze woorden: ‘nabij is het Pesach der Judeeërs geweest’ (Johannes 2,13). Jezus ‘klimt op’ naar Jeruzalem en naar het heiligdom waar de Eeuwige wordt geëerd, samen met de pelgrims uit Psalmen 122 – ook al hoort die psalm bij de volgende zondag, zondag […]
Bijbelwetenschappen

Geboorte van boven af aan

De eerste dag 2017 | Wouter van Voorst | Bijbels Theologische Artikelen | Bekering, Verlossing | Geest

Bij Johannes 3,1-15 Het gesprek tussen Nikodemus en Jezus wil maar niet vlotten. Tot driemaal toe spreekt Jezus een stellig amèn, amèn uit. Onverbiddelijk stelt Hij de eis van de ‘geboorte van boven af aan’. Is dat een truc om zijn gesprekspartner buiten spel te zetten als buitenstaander? Want zo functioneert het spreken over ‘wedergeboorte’ in […]